Home Výtahy (Ne) Bezpečné výtahy
(Ne) Bezpečné výtahy PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Červenec 2012 09:23

Výtahy patří mezi vyhrazená zařízení. Podléhají pravidelným kontrolám, prohlídkám a zkouškám. V normě N81-80 je specifikováno 85 provozních rizik výtahů (kliknutím ZDE zobrazíte přehled rizik). Výtah je bezpečný jen tehdy, jsou-li odstraněna všechna rizika vysoké a střední hodnoty.

Většina nájemníků se domnívá, že pokud výtah jezdí, není potřeba nic modernizovat. Ale jste to právě Vy nájemníci a Vaše děti, kteří denně využívají výtahu a neuvědomují si jízdu ve výtahu s nesplňujícími základní bezpečnostní parametry.

Normou jsou stanoveny periodické Inspekční prohlídky prováděné nezávislým inspektorem. Do 5 let po provedení insp. prohlídky je nutné odstranit závady vysokého stupně rizika a do 10 let středního stupně rizika.

Každoročně zařazují technici do plánu oprav návrhy modernizací výtahů. S plánem oprav bývají nájemníci seznámeni na čl. schůzi jen povrchně nebo vůbec. Výsledkem je neinformovanost o důležitosti modernizace výtahu.
BD pořádalo seminář pro správce, které čeká druhá periodická insp. prohlídka v roce 2012 a 2013. Z pozvaných 37 správců se zúčastnilo 13!!

Z této žalostné účasti se lze domnívat, že někteří správci nemají potřebné informace a tudíž nejsou schopni Vám vysvětlit důvody modernizací výtahů.
Požadujte informace o stavu bezpečnosti Vašich výtahů!