Home Kontakty
Struktura BD PDF Tisk Email

 

 

úsek / funkce jméno předvolba klapka e-mail

ředitel správy
Mohyla Jaroslav 596 540 110
MOHYLA@ BDORLOVA.CZ
FAX FAX 596 540 112 BDORLOVA@ BDORLOVA.CZ
SPRÁVNÍ ÚSEK    
SÚ vedoucí úseku
Karidisová Miluše
596 540 115 KARIDISOVA@ BDORLOVA.cz
SÚ sekretariát Adámková Anna 596 540 111 ADAMKOVA@ BDORLOVA.cz
SÚ členská evidence Prokšová Monika, DiS. 596 540
114 PROKSOVA@ BDORLOVA.cz
agenda správy domu
 č.p. 697 až č.p. 956

 SÚ členská evidence Kejklíčková Eliška 596 540  113 KEJKLICKOVA@ BDORLOVA.cz
  agenda správy domu
 č.p. 1012 až č.p. 1277
 
EKONOMICKÝ ÚSEK    
EÚ vedoucí úseku Mačková Miluše 596 540 120 MACKOVA@ BDORLOVA.CZ
EÚ nájem Zubíčková Jana 596 540 116 ZUBICKOVA@ BDORLOVA.CZ
EÚ fakturace Stoklasová Eva 596 540 117 STOKLASOVA@ BDORLOVA.CZ
EÚ pokladna Bendová Jana 596 540 118 BENDOVA@ BDORLOVA.CZ
TECHNICKÝ ÚSEK    
TÚ vedoucí úseku Šamonilová Monika 596 540 100 SAMONILOVA@ BDORLOVA.CZ
TÚ bytový technik Piš Zdeněk 596 540 105 PIS@ BDORLOVA.CZ
TÚ bytový technik Bc. Chylková Renata 596 540 104 CHYLKOVA@ BDORLOVA.CZ
TÚ technik dodavatelské činnosti Wanot Radim
596 540 101 WANOT@ BDORLOVA.CZ
TÚ ekonom Ing. Pipreková Ivana 596 540 103 PIPREKOVA@ BDORLOVA.CZ