Home Oznámení Informace vedení BD k ceně tepla za rok 2008 a výhled ceny pro rok 2009.
Informace vedení BD k ceně tepla za rok 2008 a výhled ceny pro rok 2009. PDF Tisk Email

9.3.2009 nám vedení SMO doložilo kalkulaci výsledné ceny tepla na patě domu za rok 2008.
Předběžná cena tepla 344 Kč/GJ ( 375 Kč s DPH ) byla přepočtena na skutečně odebrané množství tepla v roce 2008 celou

Orlovou,což bylo o 29 601 GJ méně než plánovaný předpoklad .( 339736 GJ).Proto je výsledná cena tepla za rok 2008

vyšší  o 24 Kč/GJ  a je 366 Kč/GJ  ( 399 Kč s DPH).

 

Pro rok 2009 odmítlo představenstvo Bytového družstva  9.3.2009 akceptovat společnosti SMO navrženou 

předběžnou cenu  tepla na patě domu 391 Kč/GJ (427 Kč s DPH), neboť v  této ceně tepla jsou proti skutečnosti roku

2008 zahrnuty  o několik  milionů Kč vyšší  stálé  náklady SMO a rovněž  předpoklad dodávky pro rok 2009 je vyšší o

31 548 GJ proti  dosažené skutečnosti roku 2008.( 310 135 GJ).Vzhledem  k pokračujícímu zateplování domů je reálné,

že skutečně odebráné množství tepla bude za rok 2009  opět podstatně nižší,což po přepočtu  na plánovanou výši

dodávky umožní  SMO opět zvednout cenu tepla v Orlové  za rok 2009  nad hranici 450 Kč/GJ s DPH. Jako  běžný

odběratel nemáme  totiž možnost kontroly skutečně objednaného množství  tepla jednotlivými odběrateli u SMO.Opakování

stejné chyby v předpokladu dodávky po druhé za sebou už není náhoda!                           

                                            Jak pravdivá byla informace 

vedení SMO v Orlovských novinách ze dne 20.2.2009 ,že cena tepla je vysoká v důsledku zdražení  ceny tepla  ČEZ-EDĚ

uvádíme ,že pro rok 2009 prodává ČEZ EDĚ teplo SMO  za 253,20 Kč/GJ  ( s DPH 276 Kč).SMO požaduje za distribuci tepla

na patu domu (427-276 = 151 Kč/GJ !)                                           

                    ČEZ Teplárenská , která  nám dodává teplo přímo na patu domu do  dvou našich

předávacích stanic , prodává  pro rok 2009 teplo  za 350 Kč/GJ  (381,50 s DPH ).Její distribuční náklady jsou 105,50

Kč/GJ.Je to  o 45,50 Kč/GJ méně než požaduje SMO.                                                                     

                                       
            Představenstvo Bytového družstva v Orlové zaslalo  23.2.2009 vlastníku společnosti  SMO m.a.s  Městu

Orlové své připomínky k hospodaření „nového“ vedení SMO.Jde nám o to,aby  občané  v ceně tepla  neplatili podstatnou

část zbytečně vysoké správní režie celé SMO a  nerostly náklady v ceně tepla za údržbu ,když jsme  v odpisech  v ceně

tepla za předchozí roky zaplatili  již  celou generální rekonstrukci  rozvodné sítě SMO  a náklady na opravy by měly

spíš klesat.                                                 Městská rada

vzala naše připomínky  na vědomí,ale do  navržené ceny tepla pro rok 2009 nebude společnosti SMO  zasahovat. Zase

dává Městská rada přednost zájmům vedení SMO vydělat  na  teple co nejvíce před ochranou občanů  platit za teplo co

nejméně.A to už tady také bylo !                                       
                                                                                           Představenstvo BD v Orlové