Home Oznámení Odečty indikátorů tepla !!
Odečty indikátorů tepla !! PDF Tisk Email

Od 26.5.2008 budou zahájeny odečty indikátorů spotřeby tepla (ITN).Zpřístupnění jednotlivých bytů proběhne formou letáčku.Letáček s termínem a časem odečtu obdrží do poštovní schránky každý nájemník.Žádáme najemníky ,aby v uvedeném čase zajistili přístup k těmto indikátorům.Svým přístupem urychlíte odečet .Odečty se provádí odpočtem odpařených dílků v milimetrech.Dílky se zapíší do protokolu a nájemník potvrdí jejich správnost.Nájemníci ,kteří nejsou schopni zajistit zpřístupnění bytů ,musí kontaktovat odečitatele a dohodnout si náhradní termín.Odečty budou probíhat do konce měsíce června.Náhradní odečty je možné provádět ještě v červenci, nájemník však musí počítat s vyššími náklady.Konečný termín ,po kterém se již odečty neprovádějí, je 31.července !!!