Home Oznámení Modernizace předávacích stanic
Modernizace předávacích stanic PDF Tisk Email

Z důvodů poruchovosti a zastaralé technologie předávacích stanic (PS) zahajuje dodavatel tepla SMO m.a.s reknostrukce PS.Od  dubna 2008 budou zahájeny rekonstrukce na PS 8.Jedná se o domy čp. 934 až 938 a čp 926 až 929.Na domech čp.924 a 929 budou vybudovány nové objektové předávací stanice (OPS).Tyto budou vyrábět TUV pro uvedené bloky. Přínosem je minimalizování tepelných ztrát a vyváženost dodávky TUV do jednotlivých domů.OPS mají samostatna měření pro dodávku tepla. Dodávka TUV v průběhu rekonstrukce bude přerušována jen minimálně.Bližší informace získáte na TÚ BD.

Další připravované modernizace pro letošní rok:  PS 14 (čp.1019 až 1052) a PS 21 (1248-1267)