Home Oznámení Oznámení družstva k pohybu osob
Oznámení družstva k pohybu osob PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Březen 2020 08:35

O Z N Á M E N Í Bytového družstva v Orlové

V souladu s vyhlášením zákazu volného pohybu ode dne 16. března 2020 se doporučuje, v rámci omezení pohybu na veřejně dostupných místech a ve společných prostorách domů, pohyb pouze na dobu nezbytně nutnou.

Zákaz volného pohybu osob znamená, že již nelze konat schůze a shromáždění v domech, členské schůze ani shromáždění delegátů, a to, ani kdyby počet zúčastněných osob nepřesáhl 30.

Zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (povinnost být vybaven rouškou, respirátorem, ústenkou, šátkem, šálou či jiným prostředkem, který brání šíření kapének) zavedla vláda od 19.3.2020 od 0:00.