Home Oznámení Nařízení EÚ č. 2016/679
Nařízení EÚ č. 2016/679 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 13 Září 2018 06:20

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

_____________________________________________________________________________________

Správce a zpracovatel osobních údajů:  Bytové družstvo v Orlové 

Bytové družstvo v Orlové (dále jen „družstvo“) tímto informuje subjekty údajů (členy) o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů. Družstvo tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky. Výše uvedená práva je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem nebo datová schránka) na kontaktních místech správce. Družstvo tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Družstvo tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR. Družstvo nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci družstva nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.