Home Oznámení Poděkování
Poděkování PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Leden 2018 07:02

Představenstvo na svém prosincovém jednání hodnotilo práci správců.

Velké poděkování za celoroční práci a vzorné plnění svých povinností náleží především:

 čp.

 778     Miroslavu Pluhaříkovi

 855     Anně Oprchalské

 856     Karlu Miklovičovi

 857     Ing. Kamilu Vavříčkovi

 872     Miroslavu Poláčkovi

 926     Jarmile Truclové

 929     Olze Šustrové

 936     Miroslavě Crhové

 955     Viktoru Kukučovi

1210    Jiřímu Ručkovi

1224    Věře Gajdošíkové

1227    Eduardu Kusnierzovi

1231    Josefu Bernému

1232    Michaelu Potykovi

1249    Miroslavu Golasowskému

1263   Bc. Michalovi Kobesovi

1271   Drahomíře Navrátilové

1276   Ing. Bohumilu Markusovi