Home Oznámení Volby 2016
Volby 2016 PDF Tisk Email
Pátek, 22 Leden 2016 10:43

Vážení členové družstva,

            upozorňujeme na končící termín 31.1.2016, pro podání návrhů na kandidáty do představenstva a kontrolní komise Bytového družstva v Orlové.

Volba členů orgánů družstva proběhne na shromáždění delegátů v květnu 2016 pro pětileté funkční období 5/2016 -  5/2021.

Návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise musí být podán do výše uvedeného termínu na správu družstva na předepsaném tiskopisu a musí obsahovat:

-          jméno a příjmení navrhovatele kandidáta

-          jméno a příjmení kandidáta

-          věk, bydliště, povolání navrhovaného kandidáta

-          orgán, do kterého je navrhován

-          stručné zdůvodnění návrhu

-          podpis navrhovatele

 

 

-        písemný souhlas navrhovaného člena s kandidaturou, písemný souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů v souvislosti s volbou a čestné prohlášení, že je plně způsobilý být členem voleného orgánu  Bytového družstva v Orlové dle § 1205, odst.2 a plně svéprávný dle § 152, odst.2 zákona č. 89/2012 Sb.

 

Prohlášení, že splňuje zákonné podmínky k výkonu funkce, že je bezúhonný, plně svéprávný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., a není u něj dána překážka provozování živnosti stanovená § 8 zákona č. 455/1991 Sb.

 

Klikněte pro zobrazení :  INFO K VOLBÁM   ,  FORMULÁŘ