Home Oznámení Pozvánka na SD.
Pozvánka na SD. PDF Tisk Email
Pondělí, 09 Únor 2015 09:19

Vážení družstevníci,

 

dne 27.1.2015 jsme obdrželi návrh 26 delegátů na svolání nejvyššího orgánu družstva shromáždění delegátů (SD) dle čl. 65 odst.5.
Požadovanými body jsou odvolání Ing.J.Trojáka a Bc.Mgr.Potyšové z představenstva a svolání jarního SD jako volebního.

Stanovy ukládají svolat SD na návrh 10% delegátů do 30 dnů, což tehdy úřadující předseda Ing. J.Troják neučinil.

S ohledem na minimální časový prostor, jsem s pověřením představenstva zahájil přípravy SD tak,
aby byl zajištěn sál a byly včas odeslány delegátům pozvánky na jednání (dle čl. 65 odst. 9. stanov) tj. 15 dnů před jednáním.

Dne 3.2.2015 jsme obdrželi další návrh 15 delegátů s totožným požadavkem a to svolat SD.
Dalšími návrhy jsou doplnění stanov o nemožnost kandidovat družstevníkům - zaměstnancům do orgánů družstva a zadání výběrového řízení na forenzního auditu pro roky 2010 - 2014.

Shromáždění delegátů bylo zajištěno na 26.2.2015  viz. přiložená pozvánka.

 

V Orlové  9.2.2015

 

                                                                                                                                                            Josef Berný

                                                                                                                             místopředseda představenstva

 

Kliknutím zobrazte pozvánku a materiály na SD.