Home Oznámení Co se událo na BD
Co se událo na BD PDF Tisk Email
Úterý, 03 Únor 2015 08:31

Vážení družstevníci,

 

            Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o situaci,  za poslední měsíc a půl  na  družstvu.

            Na prosincovém řádném zasedání představenstva byl odvolán  z funkce předsedy představenstva p. Mohyla Jaroslav. Odvolán byl na základě údajů, které já jsem viděl jednou a to necelých 24 hod. před tímto aktem a které byly zpracovány Ing.Trojákem, Ing.Kratochvílem a Mgr.Bc.Potyšovou, tedy členy představenstva, zřejmě za spolupráce Ing.Oršulíkové, předsedkyně kontrolní komise.  Následující den byl  p.Mohyla odvolán, bohužel i za mého přispění. Předsedou  byl zvolen Ing.Jozef  Troják . Já jsem se okamžitě  vzdal funkce místopředsedy , ale představenstvo mě navolilo zpět.  Po pečlivém prostudování odvolacího listu je zřejmé, že problémy na měn uvedené jsou zástupné a zakrývají pravé pohnutky odvolavatelů, zřejmě vyrovnávání účtů , osobní animozitu a touhu po moci, a to opakovaně. 

            Okamžitě po zvolení  Ing.Trojáka, byl z jeho strany prvořadě řešen plat p.Mohyly, bez ohledu na chod družstva. V tomto duchu se neslo i další působení předsedy. Neustále byly řešeny peníze p.Mohyly, dále  pokus o návrh dvousložkové mzdy pracovníkům , kterou je v tomto zařízení nemožné vyspecifikovat, takže ji není možné uskutečnit.  Dále se řešila nová kancelář pro nového předsedu, nový počítač. Chování nového předsedy vůči pracovníkům BD bylo  diametrálně odlišné od chování a jednání např. Ing.Katauera, p.Mohyly, takže v krátké době dosáhl odporu vůči své osobě . Posledním návrhem dnes už bývalého  předsedy , byl návrh na zadání forenzního auditu  BD za dobu, kdy předsedou byl p.Mohyla. To se mi nelíbilo, jelikož to zavání nefér jednáním a navrhl jsem , aby poptávka po firmách, které audity dělají, byla  prodloužena  ještě o jedno celé funkční období nazpět. Uvidíme, co nám příp.poptané firmy nabídnou a za jakou cenu ?, Audit  , dělaný každoročně stojí družstvo  35.000 Kč včetně 21 % DPH.  Bylo to představenstvem přijato. 

            Mezi tím, p.Petr Stach – delegát SD přinesl návrh na odvolání  současného představenstva a svolání  mimořádného shromáždění delegátů . Protože představenstvo musí svolat SD  na návrh   alespoň 10% delegátů (a bylo jich podepsáno více jak 20%), uskuteční se mimořádné shromáždění delegátů BD  26. února 2015  v sále KD v Orlové. Bude projednán návrh na odvolání Ing.Jozefa Trojáka a Mgr.Bc.Renaty Potyšové a příprava nových  voleb jak do představenstva, tak do kontrolní komise.

            Další Shromáždění delegátů  se uskuteční 15.6.2015. Z toho důvodu žádám správce, aby do 30.4.2015 svolali členské schůze a navrhli kandidáta do představenstva BD a kontrolní komise BD.

            Závěrem jenom jednu perličku. Ing.Troják si stěžoval, že někdo vynáší informace z jednání  představenstva. V den jednání představenstva,  jsem se dostal domů před osmou večer a před půl devátou mi přišla SMS , že jsem vlastně zklamal a hlasoval jsem „kvůli prachům“ .  Připomínám, že má měsíční odměna činí 1 500,- Kč hrubého a za to ručím celým svým majetkem.

 

 

                                                                                              Josef Berný

                                                                                  místopředseda představenstva

                                                                                              BD v Orlové

V Orlové 2.2.2015

 

TISKNĚTE ZDE