Home Oznámení INFORMACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 27.5.2013
INFORMACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 27.5.2013 PDF Tisk Email
Středa, 03 Červenec 2013 07:01

Vážení družstevníci ,

dne  27.5.2013 proběhlo zasedání nejvyššího orgánu BD v Orlové. Všem delegátům byly doručeny obsáhle materiály k jednání. Zejména Zpráva o hospodaření BD. Zpráva je k dispozici u Vašich delegátů a měla by být využívána pro práci na samosprávách a to nejen jako materiál hodnotící činnost a výsledky za rok 2012, ale i pro plán prací na budoucí léta. Výborné ekonomické výsledky hospodaření jsou ověřeny a potvrzeny auditem nezávislé firmy a rovněž zprávou kontrolní komise.
Ve zprávě lze například porovnat jak ekonomické výsledky jednotlivých samospráv, vývoj cen energií a jejich spotřebu, tak vybrané ukazatele hospodaření od roku 2000.

Delegáti odvolali z funkcí p. J.Dlabaju a Ing. Z.Bučka a na jejich místo nastoupili náhradníci p. L.Kačáni a Ing. M.Kratochvíl , kteří by měli být přínosem pro stabilitu a další rozvoj BD.
Byla schválena roční účetní uzávěrka a hospodaření družstva za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 1 167 402,- Kč.

Důležitým krokem (pokud bude schválena účinnost nového Občanského zákoníku od 1.1.2014) ,který nás čeká ještě v letošním roce je schválení nových stanov. Všechna družstva musí reagovat na změny v nových zákonech a proto byl SČMBD zpracován vzor nových stanov. Ve svém projevu jsem vyzval delegáty ,aby nejen řádně informovali o stabilitě a ekonomické situaci družstva ,ale i k součinnosti  na tvorbě stanov. Byla vytvořena pracovní skupina pro přípravu návrhu nových stanov , která bude rovněž shromažďovat písemné připomínky a návrhy družstevníků. Tyto můžete osobně  doručit na sekretariát družstva do  20.8.2013.

Bližší informace požadujte  po svém delegátovi.

  

                                                                                                                              Jaroslav MOHYLA

                                                                                                              předseda představenstva  BD v Orlové