Home Oznámení PODOMNÍ PRODEJ
PODOMNÍ PRODEJ PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Září 2012 06:14

 Věc: Podomní prodej 

Nařízení  města  Orlová
č.1/2011

T R Ž N Í   Ř Á D 

Vymezení  pojmů:

Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky, přičemž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů a pod.

 
čl.3 bod 5

Podomní prodej je na území města Orlová zakázán.

  

Vážení družstevníci,

 

Ve  vlastním  zájmu  neumožňujte vstup do domu různým, byť často velmi elegantním osobám. Neoslovují Vás proto, aby Vám pomohli k dočasně levnějším energiím (plyn,el.energie) nebo službám (internet, televize a pod.) ale proto, aby nahnali ovečky svým společnostem k pozdější střiži. Navíc jejich vpuštěním porušujete výše uvedené nařízení města.