Home Oznámení Dopis členům
Dopis členům PDF Tisk Email
Středa, 23 Únor 2011 07:15

 

Vážení členové Rady města Orlové. 14.2.2011

 

 

Dne 1.2.2011 jsme se obrátili dopisem naší značky 331/2011 adresovaným prostřednictvím starosty Orlové MUDr. Michalíka na celou Radu města Orlová a podanou i přes odbor Správy majetku města , kde Vás žádáme o revokaci Vašeho usnesení č.2393/81 z 2.6.2010.Důvod pro zamitnutí naší první žádosti nám nebyl sdělen.

Opět jde žádáme o povolení zřízení věcného břemene k položení 2 ks potrubí průměru 50 mm k 7 domům ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové pro možnost budoucího připojení našich domů na primer ČEZ Teplárenské.

Výzva dotačního programu OPŽP -podpora 2.1,zlepšení kvality ovzduší v Severomoravském kraji,která končí 31.5.2011 nabízí 90 % dotaci na projekty ,kde se dosáhnou energetické úspory změnou systému zásobování domů teplem.Protože se zruší cirkulace topné vody z i cirkulace TUV z výměníku PS 15 dosáhnou se významné energetické úspory,splňujeme podmínky a máme potvrzeno,že je reálný předpoklad získat dotaci. Jednak dotaci na připojení 7 domů na primer , dotaci na vybudování všech 7 připojovacích stanic a dotaci na vybudování 13 objektových předávacích stanic v jednotlivých vchodech. Podmínkou je realizace projektu do poloviny roku 2012 a tu jsme schopni splnit.Toto řešení nám dovolí do 10 let postavit na jednotlivých domech i solární kolektory pro předohřev studené vody určené k výrobě TUV a ušetřit další energii .Protože již provozujeme 18 solárních soustav je tento záměr výhodou při získání dotace.

Rekonstrukce PS 15 je již 3 rok v programu SMO a nebyla realizována z ohledem na finance.Bytové družstvo má zpracován prováděcí projekt celé rekonstrukce pro své domy a výstavbu vlastních tlakově nezávislých předávacích stanic realizujeme do konce roku 2011.Vlastní připojení domů na primer bychom realizovali v okamžiku,kdy SMO zahájí rekonstrukci své části sekunderních rozvodů na PS 15.

Dva roky platí usnesení představenstva Bytového družstva v Orlové,že výše popsané řešení budeme realizoavat i z vlastních zdrojů , je známo i vedení SMO.Jsou s ním seznámeni všichni nájemníci domů,kterých se týká,protože budou mít levnější teplo a teplou vodu. Zatím jsme realizaci odkládali právě z ohledem na SMO,které přesný termín realizace s ohledem na finance dosud nesdělilo.Nyní se situace změnila a není důvod otálet- žádost o dotaci musí být podána i s Vaším souhlasem s věcným břemenem do května 2011!

Je to na rozhodnutí každého z Vás členů rady, zda povolení k zřízení věcných břemen vydáte a ušetříte družstevníkům z domů čp.1202,1203,1210-1233, tedy 592 rodinám 9 milionů korun, nebo jako obvykle , pokud jde o Bytové družstvo v Orlové bez udání důvodu naši žádost na „doporučení“ starosty MUDr. Michalíka zamítnete.Poslední zkušenost máme z jednání zastupitelstva 9.2.2011.

 

Za Bytové družstvo v Orlové

 

Ing. Buček Zdeněk vr.                                                  Ing. Katauer Jan vr.

místopředseda představenstva                              předseda představenstva

 

Jednání Rady města Orlová o Vás bude 9.3.2011 a zajímejte se jak hájí Vaše zájmy-úsporu 9 milionů Kč členové Rady města složené ze sociálních demokratů, komunistů a evropských demokratů .