Home Oznámení Diskusní příspěvek Ing. Katauera zastupitelstvu města Orlové
Diskusní příspěvek Ing. Katauera zastupitelstvu města Orlové PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Únor 2011 07:43

Diskusní příspěvek ing Katauera na jednání zastupitelstva města Orlové 9.2.2011 o návrhu zastupitelů Volím Orlovou: 

Zřízení výboru zastupitelstva pro objektivní stanovení ceny tepla

SMO,m.a.s , Orlová v roce 2011.

 

Komise pro posouzeni hospodaření s majetkem Města Orlová - tepelným hospodářstvím, kterou doporučujeme zřídit je vyvolána laxním přístupem jediného akcionáře, Radou města Orlové k vedení akciové společnosti Služby města Orlová,městská akciová společnost. Předpisy umožňují, aby se náklady akciové společnosti rozdělovaly na jednotlivé činnosti dle výše tržeb společnosti a distribuce tepla tvoří 70 % tržeb SMO.


Přes roky upozorňování Rady města i vedení SMO, že rozdíl mezi cenou nakupovaného tepla od ČEZ-Teplárenské a cenou, kterou si za jeho distribuci na paty domů v Orlové účtují Služby města Orlové, nemá v ČR obdobu, nechává členy rady netečné. A to za situace, kdy 80 % tepelných sítí v Orlové je modernizováno z odpisů v ceně tepla,tedy peněz občanů Orlové. Nové rozvodné sitě a moderní objektové předávací stanice v Orlové vyžadují minimální údržbu. Pro nízké náklady na distribuci tepla je příznivý i malý rozsah tepelných sítí .


Za tři roky jsem v zápisech z jednání Rady města v roli jediného akcionáře SMO nenašel jedinou zmínku,že by posuzovala oprávněnost navržené výše ceny tepla představenstvem akciové společnosti SMO.


Kdo z Vás zastupitelů zná jaké výdaje jsou zahrnuty v 7,5 milionech Kč správní režie SMO? Kdo znáte ,co vše je vykazováno pod výdajem 8 milionů korun za údržbu ? Co vše je z majetku SMO v odpisech za 17 miliony korun zahrnutých do ceny tepla? Položili jste si otázku, proč při dodávce 300 000 GJ tepla požaduje představenstvo SMO zisk 5 milionů Kč ? Takový zisk nemá ani Havířovská teplárenská !

 

V zápisech z jednání Rady města se o SMO dozvíte pouze o každoročním schvalování odměn představenstvu a dozorčí radě.Pokud by se zveřejnila jejich roční vyplacená výše ,asi by se změnil pohled Vás zastupitelům a hlavně občanům na cenu tepla v Orlové .

 

Pro rok 2011 prodává ČEZ-Teplárenská teplo v jednoduché sazbě za 323,32 Kč/GJ s DPH. Občané za teplo na patě domu mají od SMO stanovenu předběžnou cenu 506,83 Kč/GJ s DPH. Rozdíl je 183,51 Kč/GJ. Ostatní distribuční společnosti mají běžně rozdíl do 130 Kč/GJ i s DPH. Každá 1 koruna v ceně tepla znamená pro SMO zvýšení tržeb o 300 000 Kč. Orlová má pro rok 2011 již vyší cenu tepla než Havířov s 491 Kč/GJ,Hradec Králové s 371,14 Kč/GJ,Mladá Boleslav s 467,50 Kč/GJ a Plzeň s 381 Kč/GJ.


 

I v Orlové nastal čas,doporučit Radě města předkládat každoročně navrženou cenu tepla představenstvem SMO k projednání a schválení na jednání zastupitelstva. .Takto odsouhlašená cena již nebude zpochybňována a každý občan bude vědět jak zastupitel,kterého volil hájí jeho zájmy. 

Děkuji za pozornost

 

Ing. Katauer Jan

 

Výsledek: všichni zastupitelé sociálních demokratů , evropských demokratů,nezávislí a hlavně komunisté se zdrželi hlasování a návrh neměl šanci 13 hlasy opozice být schválen.Znovu se ukázalo, že prosperita SMO na úkor peněženek občanů má u těchto stran přednost.