Home Oznámení
Oznámení
Jak správně používat termostatické ventily PDF Tisk Email
Úterý, 27 Říjen 2015 08:18

Je to již 20 let, co byly instalovány v domech a bytových jednotkách systémy na regulaci tepla. Tyto armatury hrají velkou úlohu v úsporách tepla. Pravidelnou údržbou a servisem lze zajistit správnou  funkci regulace. Tyto systémy jsou ze strany nájemníků resp. správců často opomíjeny. Kontrolou a seřízením odbornou firmou lze zajistit trvalé úspory ve vytápění.

Jak správně zacházet s termostatickými ventily v bytech se dozvíte ZDE.

 
Exekuční dražby družstevního podílu PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Srpen 2015 11:27

Exekuční dražby družstevního podílu

 (další články k bydlení najdete v rubrice OSTATNÍ / BYDLENÍ - )

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.1.2013 změnila řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev.

Právní úprava do 31.12.2012 nerespektovala odlišnosti bytových družstev, takže se členství postihovalo stejně jako u dalších obchodních společností bez ohledu na to, jaký byt byl člen oprávněn užívat. U dlužníka – člena bytového družstva byl proto exekučně postižen jeho členský podíl, kdy po zániku jeho členství družstvo vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. Ten však mnohdy nedosahoval tržní hodnoty bytové jednotky, a zpeněžení družstevního podílu tak pravidelně bylo pro dlužníka i věřitele nevýhodné.

            Novela stanoví, že členský podíl člena družstva (družstevní podíl), tedy i práva a povinnosti spojená s užíváním družstevního bytu, jsou postižitelná dle § 63 exekučního řádu, a je možné v rámci výkonu soudního rozhodnutí o exekuci je prodat v dražbě. Družstevní byt je zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku je možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Vydražitel má pak právo na vyklizení takového člena z družstevního bytu a užívat družstevní byt sám jako nový člen.

Takovou exekucí pak mohou být de facto postiženi i ti členové družstev, jichž se dražba družstevního podílu zdánlivě vůbec netýká. Předlužený člen-nájemce družstevního bytu totiž většinou přestane družstvu hradit běžné měsíční nájemné a úhradu za služby ihned poté, kdy se dozví o nařízení výkonu rozhodnutí a dražbě družstevního podílu.

Pravdou je, že od zahájení úkonů směřujících k dražbě nemá družstvo dostatek času, aby se včas dobralo judikovaného exekučního titulu, který by bylo možné do dražby včas přihlásit, neboť za současného stavu lhůt vyřizování běžných žalobních návrhů bytové družstvo velmi obtížně vymáhá pohledávky za členem-nájemcem bytu ke dni provedení dražby. Pohledávky se pak stávají nedobytnými a nastupuje uhrazovací povinnost ostatních členů družstva. K nabytí vlastnictví družstevního podílu v dražbě totiž nedochází převodem, ale přechodem z rozhodnutí soudu či soudního exekutora a jde o originální způsob nabytí vlastnictví, přičemž okamžikem udělení příklepu se maže veškerá minulost tohoto družstevního podílu. Neexistuje zde vazba mezi povinným a vydražitelem, jako je tomu u převodu smlouvou. Proto nelze na vydražitele přenášet odpovědnost za předchozí závadné chování bývalého člena družstva (přechod dluhů).

bytové družstvo před novelou

bytové družstvo po novele

Exekuce členských práv a povinností dlužníka jako člena v bytovém družstvu byla prováděna postižením majetkových práv – tzv. „vypořádacího podílu“. Podíl, který se tím uvolnil, pak družstvo mohlo prodat za tržní cenu.

Exekuce členských práv a povinností dlužníka člena v bytovém družstvu je prováděna dražbou jeho členského (družstevního) podílu.

Členství dlužníka v družstvu zaniklo a družstvo vyplatilo exekutorovi vypořádací podíl, vyčíslený dle obch. zák.

Členství dlužníka v družstvu zanikne a novým členem družstva se stane vydražitel.

 Čerpáno z podkladů SČMBD

 

 
Nový Domovní řád PDF Tisk Email
Středa, 05 Srpen 2015 12:21

Žádáme správce, kteří si ještě nevyzvedli nový Domovní řád, aby tak učinili v nejbližším termínu. Vyzvedávejte na technickém úseku BD.

 

 
Audit PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Pondělí, 09 Březen 2015 10:21

Dne 4.3.2015 byl zahájen účetní audit dle podmínek smlouvy uzavřené 1.10.2013. Audit není povinno družstvo provádět,ale s ohledem na nezávislý pohled na hospodaření a nemožnost zpochybnit stabilitu družstva, je tento audit prováděn každoročně.

Závěry auditu budou po ukončení  součásti výroční zprávy o hospodaření BD za rok 2014, která bude projednána nejvyšším orgánem SD 5/2015.

Závěry loňského auditu byly součásti výroční zprávy, se kterou byli seznámeni všichni členové svými delegáty.
 

2013   Výrok auditora a dopis k ověření účetní závěrky zobrazte kliknutím.

 

Nezávislou auditorskou firmou byl ukončen účetní audit  BD v Orlové za rok 2014. Výsledky  si zobrazíte zde:   

           Výrok auditora

           Dopis k ověření závěrky

 

 

 

 
Neplatiči v SVJ PDF Tisk Email
Pondělí, 23 Únor 2015 15:43

iDnes - Dlužníci v SVJ ( Společenství Vlastníků Jednotek) můžou připravit o střechu nad hlavou i platící sousedy. Čtěte v rubrice Bydlení - převody do vlastnictví.

 
Nová rubrika o TEPLE PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Úterý, 17 Únor 2015 09:20

O cenách tepla, možnostech a nemožnostech se odpojit od drahého distributora tepla, využití alternativních zdrojů tepla pro výrobu teplé vody či vytápění Vás budeme informovat v nové rubrice Informace o TEPLE (ceny, SMO ).

V menu Ostatní / Informace o TEPLE (ceny, SMO ) se dovíte jak přistupují a co vše dělají či nedělají pro občany politici, představitelé SMO a družstva.

 
Co se událo na BD PDF Tisk Email
Úterý, 03 Únor 2015 08:31

Vážení družstevníci,

 

            Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o situaci,  za poslední měsíc a půl  na  družstvu.

            Na prosincovém řádném zasedání představenstva byl odvolán  z funkce předsedy představenstva p. Mohyla Jaroslav. Odvolán byl na základě údajů, které já jsem viděl jednou a to necelých 24 hod. před tímto aktem a které byly zpracovány Ing.Trojákem, Ing.Kratochvílem a Mgr.Bc.Potyšovou, tedy členy představenstva, zřejmě za spolupráce Ing.Oršulíkové, předsedkyně kontrolní komise.  Následující den byl  p.Mohyla odvolán, bohužel i za mého přispění. Předsedou  byl zvolen Ing.Jozef  Troják . Já jsem se okamžitě  vzdal funkce místopředsedy , ale představenstvo mě navolilo zpět.  Po pečlivém prostudování odvolacího listu je zřejmé, že problémy na měn uvedené jsou zástupné a zakrývají pravé pohnutky odvolavatelů, zřejmě vyrovnávání účtů , osobní animozitu a touhu po moci, a to opakovaně. 

            Okamžitě po zvolení  Ing.Trojáka, byl z jeho strany prvořadě řešen plat p.Mohyly, bez ohledu na chod družstva. V tomto duchu se neslo i další působení předsedy. Neustále byly řešeny peníze p.Mohyly, dále  pokus o návrh dvousložkové mzdy pracovníkům , kterou je v tomto zařízení nemožné vyspecifikovat, takže ji není možné uskutečnit.  Dále se řešila nová kancelář pro nového předsedu, nový počítač. Chování nového předsedy vůči pracovníkům BD bylo  diametrálně odlišné od chování a jednání např. Ing.Katauera, p.Mohyly, takže v krátké době dosáhl odporu vůči své osobě . Posledním návrhem dnes už bývalého  předsedy , byl návrh na zadání forenzního auditu  BD za dobu, kdy předsedou byl p.Mohyla. To se mi nelíbilo, jelikož to zavání nefér jednáním a navrhl jsem , aby poptávka po firmách, které audity dělají, byla  prodloužena  ještě o jedno celé funkční období nazpět. Uvidíme, co nám příp.poptané firmy nabídnou a za jakou cenu ?, Audit  , dělaný každoročně stojí družstvo  35.000 Kč včetně 21 % DPH.  Bylo to představenstvem přijato. 

            Mezi tím, p.Petr Stach – delegát SD přinesl návrh na odvolání  současného představenstva a svolání  mimořádného shromáždění delegátů . Protože představenstvo musí svolat SD  na návrh   alespoň 10% delegátů (a bylo jich podepsáno více jak 20%), uskuteční se mimořádné shromáždění delegátů BD  26. února 2015  v sále KD v Orlové. Bude projednán návrh na odvolání Ing.Jozefa Trojáka a Mgr.Bc.Renaty Potyšové a příprava nových  voleb jak do představenstva, tak do kontrolní komise.

            Další Shromáždění delegátů  se uskuteční 15.6.2015. Z toho důvodu žádám správce, aby do 30.4.2015 svolali členské schůze a navrhli kandidáta do představenstva BD a kontrolní komise BD.

            Závěrem jenom jednu perličku. Ing.Troják si stěžoval, že někdo vynáší informace z jednání  představenstva. V den jednání představenstva,  jsem se dostal domů před osmou večer a před půl devátou mi přišla SMS , že jsem vlastně zklamal a hlasoval jsem „kvůli prachům“ .  Připomínám, že má měsíční odměna činí 1 500,- Kč hrubého a za to ručím celým svým majetkem.

 

 

                                                                                              Josef Berný

                                                                                  místopředseda představenstva

                                                                                              BD v Orlové

V Orlové 2.2.2015

 

TISKNĚTE ZDE

 

 

 
Změny na BD PDF Tisk Email
Pátek, 30 Leden 2015 09:59

Dne 29.1.2015  byl představenstvem BD odvolán předseda Ing.Jozef Troják. Řízením byl do volby nového předsedy pověřen místopředseda představenstva Josef Berný.

Tímto končí i omezování vydávaní příspěvků na webových stánkách BD.

Doporučujeme  všem družstevníkům, kteří si chtějí udělat jasno,  aby se přišli seznámit se zápisy představenstva a kontrolní komise.

 

Dne 27.1.2015 obdrželo představenstvo žádost delegátů na svolání shromáždění . KLIKNĚTE ZDE.

 

 

 
POZOR ZVÝŠENÝ VÝSKYT ŠTĚNIC PDF Tisk Email
Pondělí, 05 Leden 2015 13:58

V poslední době dochází k velkému nárustu výskytu štěnic. V případě prvotního zjištění výskytu neprodleně kontaktujte TÚ BD v Orlové. Bližší informace jak postupavat ZDE.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 2 z 9