Home Oznámení
Oznámení
Změna termínů odečtů RTN PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Červen 2016 14:19

Vážení družstevníci,

schválením nejvyššího orgánu BD vešla v platnost směrnice č. 2/2016 o rozúčtování nákladů na vytápění, TV a SV.

Tato směrnice reaguje na novelu vyhlášky č. 269/2015. S přijetím směrnice dochází ke změně termínu odečtů poměrových indikátorů tepla - RTN. Odečty budou prováděny v měsíci prosinci. Informace o přesném datu odečtu obdržíte do poštovních schránek.

 

 

 
Výsledky voleb 2016 PDF Tisk Email
Úterý, 31 Květen 2016 06:39

Pro nové volební období 2016 - 2021 byli 30.5.2016 SD do orgánů družstva zvoleni:

Představenstvo

 

Kačáni Lukáš                          - předseda představenstva

Ing. Markus Bohumil                 - místopředseda představenstva

 

Bc. Kobes Michal                      - člen představenstva

Ing. Lata Petr                             - člen představenstva

Maršálková Helena                    - členka představenstva

Mgr. Neuwert Miroslav               - člen představenstva

Ing. Piprek Tomáš                      - člen představenstva

Stach Petr                                  - člen představenstva

Ing. Szwed Václav                      - člen představenstva

 

 

 

Kontrolní komise

 

Štěrba Michal                       - předseda kontrolní komise

Potyka Michael                       - místopředseda kontrolní komise

 

Mojžíšková Danuše                - členka kontrolní komise

Polanská Marcela                   - členka kontrolní komise

Vavříček Ondřej                      - člen kontrolní komise

 

 
Pozvánka na SD 5/2016 PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Květen 2016 08:27

Vážení delegáti zveme Vás na jednání nejvyššího orgánu družstva. Pozvánku a výroční zprávu obdržíte poštou, pokud jste si již nevyzvedli osobně. Kliknutím zobrazíte pozvánku s programem jednání - Pozvánka.

S podklady k jednání SD se mohou členové samospráv seznámit u svých delegátů.

 
Zpráva AUDITORA PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Květen 2016 08:27

BD v Orlové každoročně ověřuje hospodaření nezávislým auditorem. Zpráva je vždy součástí podkladů jednání nejvyššího orgánu družstva a nájemníci mají možnost se informovat u svých delegátů.

Kliknutím zobrazíte:  - Zpráva nezávislého auditora

 - Dopis k ověření účetní závěrky

 
Přerušení vytápění PDF Tisk Email
Úterý, 10 Květen 2016 13:15

S ohledem na vysoké průměrné teploty bylo SMO m.a.s. přerušeno vytápění pro Orlovou.

V případě zhoršení klimatických podmínek bude vytápění opět spuštěno.

 

 

 

 
Vyjádření představenstva PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Březen 2016 07:22

Představenstvo se ohrazuje proti neustálým útokům Ing. J. Katauera vůči představenstvu a správě BD v Orlové. Zveřejňováním fabulací dochází k diskreditaci a poškozování dobrého jména představenstva, zaměstnanců a celého BD. Neustálé obesílání správců domů a pochybných webů svými záměrně zkreslenými informacemi se snaží zprostit faktu o jeho podílu na neřešení zpronevěry v letech 2005-2007. Představenstvo vede řádně písemnosti a podklady ze svých jednání. Tyto zápisy včetně podkladů jsou k dispozici všem členům družstva (viz Stanovy čl. 64/3 ). Každý člen má právo si vytvořit svůj názor na neoprávněné útoky, které jsou účelové. Vyzýváme Ing. Katauera , aby zanechal těchto praktik a vytváření fabulací.

 

 
Změny v představenstvu PDF Tisk Email
Středa, 03 Únor 2016 10:20

Novou členkou představenstva byla zvolena na lednovém zasedání SD Helena MARŠÁLKOVÁ. Členství v představenstvu ukončil s ohledem na svůj věk  Ing. František POSPÍŠIL. Velký dík za dlouholetou práci v orgánech samosprávy tak i v představenstvu vyjádřili členové představenstva a vedení družstva.

 
Volby 2016 PDF Tisk Email
Pátek, 22 Leden 2016 10:43

Vážení členové družstva,

            upozorňujeme na končící termín 31.1.2016, pro podání návrhů na kandidáty do představenstva a kontrolní komise Bytového družstva v Orlové.

Volba členů orgánů družstva proběhne na shromáždění delegátů v květnu 2016 pro pětileté funkční období 5/2016 -  5/2021.

Návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise musí být podán do výše uvedeného termínu na správu družstva na předepsaném tiskopisu a musí obsahovat:

-          jméno a příjmení navrhovatele kandidáta

-          jméno a příjmení kandidáta

-          věk, bydliště, povolání navrhovaného kandidáta

-          orgán, do kterého je navrhován

-          stručné zdůvodnění návrhu

-          podpis navrhovatele

 

 

-        písemný souhlas navrhovaného člena s kandidaturou, písemný souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů v souvislosti s volbou a čestné prohlášení, že je plně způsobilý být členem voleného orgánu  Bytového družstva v Orlové dle § 1205, odst.2 a plně svéprávný dle § 152, odst.2 zákona č. 89/2012 Sb.

 

Prohlášení, že splňuje zákonné podmínky k výkonu funkce, že je bezúhonný, plně svéprávný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., a není u něj dána překážka provozování živnosti stanovená § 8 zákona č. 455/1991 Sb.

 

Klikněte pro zobrazení :  INFO K VOLBÁM   ,  FORMULÁŘ

 

 
Pozvánka na SD 1/2016 PDF Tisk Email
Úterý, 12 Leden 2016 08:37

Vážení delegáti, zveme Vás na jednání nejvyššího orgánu družstva. Pozvánky a podklady k jednání obdržíte poštou. Kliknutím zobrazíte pozvánku s programem jednání - Pozvánka.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 2 z 17