Home Oznámení
Oznámení
CENA VODY pro rok 2013 PDF Tisk Email
Středa, 28 Listopad 2012 10:55

Cena vody pro rok 2013 s účinností od 1.1.2013, byla stanovena SmVaK a.s.
61,11 Kč/m3 bez DPH, jedná se o navýšení o 2,85 Kč/m3 bez DPH.

K cenám bude uplatněna výše DPH dle legislativy platné od 1.1.2013

 

 

 

 

 
Oznámení o přerušení dodávky vody !!! PDF Tisk Email
Středa, 21 Listopad 2012 07:49

SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že  z provozních důvodů (rekonstrukce vodovodu Orlová - Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci ) bude dne 29.11.2012 od 8:00 do 15:00 hod přerušena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu v lokalitě: na ul. Na Stuchlíkovci, Vnitřní, Vojtěcha Martínka

 

Předpokládané obnovení dodávky : 29.11.2012 15:00 

 

Náhradní zásobování bude zajištěno autocisternou.

 

 
Odečty bytových vodoměrů PDF Tisk Email
Pátek, 09 Listopad 2012 11:26

  Ve dnech 30. listopadu  až 2. prosince bude proveden pravidelný odečet bytových vodoměrů.Odečet provádí správce domu v termínu ,který blíže upřesní na vývěsce.

V případě ,že v uvedeném termínu nebudete moci uvedený byt zpřístupnit ,dohodněte si se správcem na provedení předčasného odečtu.Pokud tak neučiníte budou spotřeby vody dosazeny dle směrných čísel.

Odečet  probíhá tak,že správce provede fyzickou kontrolu stavu vodoměrů,zaplombování a opis spotřeby (v m3).Nájemník si zkontroluje zapsané stavy se stavy na vodoměrech.Podpisem potvrdí uvedené hodnoty.

Upozorňujeme ,že za hodnoty v odečtovém listě je zodpovědný nájemník ne správce! Raději dvakrát  zkontolujte a pak podepište.

V uvedeném odečtovém listě rovněž uveďte případné zjištěné nedostatky.

 

Spávci, kteří si ještě nevyzvedli odečtové listy, ať tak učiní v co jak nejkratší době.

 
KONTROLY PO PDF Tisk Email
Pondělí, 01 Říjen 2012 13:25

 Dne 3.10.2012 dojde k zahájení PO kontrol a zkoušek provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů,

hydrantových systémů, suchovodů a požárních klap.

Kontroly budou provedeny postupně po jednotlivých domech pracovníky spol. Pyrex, spol. s.r.o..

Za BD v Orlové se těchto kontrol bude účastnit p. Josef Berný (člen představenstva).

 

 
Zahájení topné sezóny. PDF Tisk Email
Pátek, 21 Září 2012 06:08

Každoročně před zahájením topné sezóny doporučujeme nastavit všechny termostatické ventily topných těles na hodnotu "5".Toto opatření v prvních dnech (optimálně 3-5 dnů ) kdy se začíná topit zajistí plynulé odvzdušnění systému.Zejména je potřeba toto dodržet na domech, u kterých došlo k zásahu do topného systému v průběhu letních měsíců.U domů pod PS15 tj. čp. 1202 až 1233 je toto po rekonstrukci PS nutností !

 
PODOMNÍ PRODEJ PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Září 2012 06:14

 Věc: Podomní prodej 

Nařízení  města  Orlová
č.1/2011

T R Ž N Í   Ř Á D 

Vymezení  pojmů:

Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky, přičemž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů a pod.

 
čl.3 bod 5

Podomní prodej je na území města Orlová zakázán.

  

Vážení družstevníci,

 

Ve  vlastním  zájmu  neumožňujte vstup do domu různým, byť často velmi elegantním osobám. Neoslovují Vás proto, aby Vám pomohli k dočasně levnějším energiím (plyn,el.energie) nebo službám (internet, televize a pod.) ale proto, aby nahnali ovečky svým společnostem k pozdější střiži. Navíc jejich vpuštěním porušujete výše uvedené nařízení města.

 
INSOLVENCE PDF Tisk Email
Pátek, 07 Září 2012 10:47

 

I n s o l v e n c e

 

Právní úprava ČR umožnila s účinnosti od 1.ledna 2008, zbavení se svých dluhů dle zákona č. 182/2006 - a to pomocí insolvenčního řízení.

 

Tento zákon upravuje :

 

1) Řešení nastálé či hrozící finanční krize tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozící finanční krizí a uspokojení dlužníkových věřitelů.

 

2) Druhá fáze pak je konečné oddlužení dlužníka v rámci jednání před Krajským soudem v Ostravě.

 

Pod pojmem I n s o l v e n c e si tedy můžeme laicky představit "neschopnost splácet uzavřené finanční závazky"

 

Přihlásit se do insolvenčního řízení se mohou fyzické osoby osobně, nebo i z titulu neúspěšného podnikání. V tomto případě se však osobní banrot týká pouze fyzických osob, jejichž dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti!

 

V rámci zahájení insolvenčního řízení, je nutné pravdivě a podrobně poskytnout v okamžiku sepisování formálních náležitostí ,veškeré informace o výši dluhu u všech věřitelů! Doložit tyto patřičnými smlouvami, které k těmto závazkům byly mezi věřitelem a dlužníkem uzavřeny. Tyto pohledávky jsou následně řádně přezkoumány a příslušným insolvenčním soudem je vyhlášen způsob úpadku a jeho průběh. Nutno zde podotknou, že není přezkoumávána pouze výše dluhu, ale i majetková podstata - jistina dlužníka, kterou může nabídnout k umoření dluhů a která bývá na návrh zástupce věřitelů , navržena ke zpeněžení. Velmi často se stává, že jediná majetková jistina u dlužníků bývá v podobě dužstevního bytu. Osoba, která se přihlásí do insolvěnčního řízení si málo kdy toto uvědomí!!

V případě, že informace o příjmech a výši pohledávek dlužníka, který hodlá řešit tuto nepříjemnou finanční situaci insolvencí nebudou pravdivě uvedeny, může být oddlužení řešeno Konkurzem, což je zvláštní druh insolvenčního řízení, kdy je nabídnut k prodeji veškerý majetek dlužníka, veškeré úspory a dlužník za své dluhy odpovídá až do jejich úplného uhrazení. Tento postup je totožný resp. obdobný, jako u nařízení exekuce. V případě, že konkurz bude pro platební nechopnost dlužníka zrušen, můžou se věřitelé kdykoliv v budoucnu o své pohledávky přihlásit.

 

Je proto nutné, aby každý z družstevníků, který se dostal do tíživé finanční situace dobře zvážil, zda jeho závazky jsou natolik vysoké, že převyšují tržní cenu družstevního bytu, který májí v nájmu a který obývají.

Informace k této problematice získáte na stránkách Ministerstva spravedlnosti nebo osobně na oddělení členské evidence kancl. 22 a kancl. 23 ve 2.poschodí BD v Orlové.

 

Mgr.Potyšová Renata

vedoucí správního odd.

 
Vyjádření představenstva PDF Tisk Email
Pátek, 13 Červenec 2012 08:34

Představenstvo se distancuje od populistických výroků a fabulací pana Jiřího Dlabaji, které zazněly na Shromáždění delegátů  Bytového družstva v Orlové konané dne 14.5.2012.

 
Pronájem nebytových prostor. PDF Tisk Email
Středa, 11 Červenec 2012 06:44

V rubrice INZERCE nabízíme bližší informace k pronájmu nebytových prostor v administrativní budově BD v centru Orlové.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 10 z 17