Home Oznámení
Oznámení
Snížení nákladů za odběr elektrické energie. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Pondělí, 02 Září 2013 11:45


Se společností ČEZ a.s. byla uzavřena krátkodobá smlouva na snížení nákladů na odběr el. energie na domech i v budovách správy BD. Přínosem bude snížení nákladů za energii ve společných prostorách všech domů BD v roce 2014. Jelikož se jedná přímo o dodavatele energie a ne zprostředkovatele budou zaručeny smluvní podmínky. Jednoroční úvazek bude možné vyhodnotit a v dalších letech zvážit obnovení smlouvy.

 

 
Snížení poplatků úvěrů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Pondělí, 02 Září 2013 11:42


V průběhu měsíce srpna byla uzavřena dohoda s úvěrovými bankami o snížení měsíčních poplatků za vedení úvěrových účtů. Z původních 400-250Kč/měsíc byl poplatek snížen na  100Kč/měsíc. Poplatek byl snížen u všech úvěrových smluv s okamžitou platností.

 

 
Zajištění úrokových sazeb. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Pondělí, 02 Září 2013 11:35

Zajištění úrokových sazeb.
V srpnu byla uzavřena smlouva s ČSOB o zajištění úrokového rizika. Domy u kterých končí fixace úrokových sazeb v průběhu roce 2014 (čp.736,738,744-747,771,772,823,824,866,1023,1025,1203,1210,1222,1224,1225, 1262,1267, 1274,1277) budou mít zajištěnou úrokovou sazbu do konce splacení úvěru. Sazby jsou pod hranici dotace úroku. Zjednodušeně řečeno úvěry budou bezúročné. Uvedené úrokové sazby jsou maximální a platné po celou dobu až do doby splacení úvěru.Přínosem je snížení úrokových sazeb a trvalé úročení  u některých domů až do r. 2028.Nižší finanční zatížení samospráv umožní lepší plánování běžné údržby.Bližší informace získáte prostřednictvím svých správců na BD.

Pro samosprávy bude tato změna představovat v roce 2014 úsporu ve výši  500 tis. Kč !

 

 
INFORMACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 27.5.2013 PDF Tisk Email
Středa, 03 Červenec 2013 07:01

Vážení družstevníci ,

dne  27.5.2013 proběhlo zasedání nejvyššího orgánu BD v Orlové. Všem delegátům byly doručeny obsáhle materiály k jednání. Zejména Zpráva o hospodaření BD. Zpráva je k dispozici u Vašich delegátů a měla by být využívána pro práci na samosprávách a to nejen jako materiál hodnotící činnost a výsledky za rok 2012, ale i pro plán prací na budoucí léta. Výborné ekonomické výsledky hospodaření jsou ověřeny a potvrzeny auditem nezávislé firmy a rovněž zprávou kontrolní komise.
Ve zprávě lze například porovnat jak ekonomické výsledky jednotlivých samospráv, vývoj cen energií a jejich spotřebu, tak vybrané ukazatele hospodaření od roku 2000.

Delegáti odvolali z funkcí p. J.Dlabaju a Ing. Z.Bučka a na jejich místo nastoupili náhradníci p. L.Kačáni a Ing. M.Kratochvíl , kteří by měli být přínosem pro stabilitu a další rozvoj BD.
Byla schválena roční účetní uzávěrka a hospodaření družstva za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 1 167 402,- Kč.

Důležitým krokem (pokud bude schválena účinnost nového Občanského zákoníku od 1.1.2014) ,který nás čeká ještě v letošním roce je schválení nových stanov. Všechna družstva musí reagovat na změny v nových zákonech a proto byl SČMBD zpracován vzor nových stanov. Ve svém projevu jsem vyzval delegáty ,aby nejen řádně informovali o stabilitě a ekonomické situaci družstva ,ale i k součinnosti  na tvorbě stanov. Byla vytvořena pracovní skupina pro přípravu návrhu nových stanov , která bude rovněž shromažďovat písemné připomínky a návrhy družstevníků. Tyto můžete osobně  doručit na sekretariát družstva do  20.8.2013.

Bližší informace požadujte  po svém delegátovi.

  

                                                                                                                              Jaroslav MOHYLA

                                                                                                              předseda představenstva  BD v Orlové

 

 
Přerušení dodávky tepla. PDF Tisk Email
Úterý, 25 Červen 2013 06:25

Pravidelné  přerušení dodávky tepla pro výrobu TV je plánovano od 1. srpna do 5. srpna 2013. Domy se solárními systémy budou v případě příznivého počasí využívat tepla ze sluníčka. Celkem 17 systému což představuje 437 bytů bude mít ohřev zajištěn  z přírodních zdrojů.

 
Změny ve vedení BD PDF Tisk Email
Čtvrtek, 13 Červen 2013 08:33

Na  jednání nejvyššího orgánu BD shromáždění delegátů byli dne 27.5.2013 odvolání z funkcí členů představenstva p. Dlabaja Jiří a Ing. Zdeněk Buček. Na jejich místa nastoupili náhradnici Ing. Michal Kratochvíl a Lukáš Kačáni.

Místopředsedou představenstva byl zvolen pan Josef Berný.

 
OZNÁMENÍ O ŘÍZENÍ PŘIDĚLENÍ BYTU PDF Tisk Email
Pátek, 07 Červen 2013 08:19


OZNÁMENÍ

 

 

 

o řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o přidělení uvolněného bytu

 

Bytové družstvo v Orlové  

vyhlašuje od 7.6. 2013 do 20. 6. 2013

řízení o přidělení uvolněného bytu
 

Čl. 1 

Popis družstevního bytu

Jde o byt č. 8, v budově 1212 s byty a nebytovými prostory. Družstevní byt č. 8 se nachází v 3. nadzemním podlaží celkově podsklepeného bytového domu montované panelové konstrukce o 6 nadzemních patrech s plochou střechou. Na domě byla provedena revitalizace (výměna oken, zateplení domu a vyzdění bytového jádra). V bytě je zavedený plyn a elektřina. Vytápění bytu je ústředním topením. V domě je výtah. Byt je o velikosti 1+4, o celkové výměře plochy 73,00m², z toho kuchyň 6,22m², 1. pokoj 20,90m², 2. pokoj 12,21m², 3. pokoj 12,17m², 4. pokoj 7,58m², koupelna 2,85m², WC 1,03m² a předsíň 10,04m². Na chodbě se nachází 2 vestavěné skříně. Příslušenství bytu je sklepní kóje a poštovní schránka.
 

Čl. 2 

Minimální cena

 

Minimální cena je 295.114,-Kč.

 

Minimální cena se skládá : 1. z členského podílu, jehož výše činí 28.823,-Kč,

2. z váznoucích pohledávek, jejichž celková výše činí 239.237,-Kč,

3. 6-ti násobku nájemného, jehož celková výše činí 27.054,-Kč.


Čl. 3

Účastníci řízení

Účastníkem řízení se může stát zletilá osoba s trvalým pobytem na území České republiky.


Čl. 4

Prohlídka bytu

Prohlídka bytu se uskuteční na místě samém, to je na adrese Orlová-Lutyně, ulice F. S. Tůmy 1212, a to: v pátek 21. 6. 2013 v době od 12:00hod. do 13:00hod., nebo v úterý 25. 6. 2013 v době od 14:00hod. do 15:00hod. Termíny prohlídek v uvedeném časovém rozmezí si sjednejte předem telefonicky s technikem Petrem Stachem na tel. 596 540 105 nebo ústředna 604 201 367. Informace o řízení Vám podá pracovnice správního úseku Franková Kateřina, kontakt: tel.č. 596 540 113, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo se osobně dostavte na bytové družstvo kanceláře č. 22.


Čl. 5

Předání nabídek

Nabídky budou přijímány od 25. 6. 2013 do 14. 7. 2013 dle pokynů uvedených na přihlášce v rámci řízení o přidělení uvolněného bytu. Nabídka musí být učiněna písemně na předtištěném formuláři, který lze vyzvednout v kanceláři č. 22 na Bytovém družstvu v Orlové nebo na internetových stránkách www.bdorlova.cz. Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek Bytové družstvo v Orlové, Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová-Lutyně, anebo osobně předejte na sekretariátě družstva. Do posuzování nabídek podaných do řízení nebude zahrnuta nabídka, která byla předložena po lhůtě stanovené v čl. 5.Jaroslav Mohyla

předseda představenstva

 
Chce se opět p.Dlabaja zviditelnit ? PDF Tisk Email
Pátek, 24 Květen 2013 10:19

Představenstvo reagovalo na nehoráznost uveřejněných článků v Orlovských novinách a přijalo 16.5.2013 usnesení č.   I – 54/05/13.

      Rozhovor, vytištěný v Orlovských novinách ze dne 10.5.2013, předložit k posouzení nezávislému právníkovi, zda se nejedná o :

  1. poškození dobrého jména Bytového družstva v Orlové,

  2. šíření poplašné zprávy,

  3. trestný čin pomluvy,

  4. porušení obchodního tajemství, zejména čl.61 odst.1 Stanov BD v Orlové.

 

 
Reakce na článek v Orlovských novinách.Otevřený dopis starostovi. PDF Tisk Email
Pátek, 24 Květen 2013 10:06

Vážený pan

MUDr.Jiří Michalík

Starosta města

Osvobození 796              

                                                                        735 14   Orlová-Lutyně

 

Otevřený dopis starostovi města

Č.j.1779/13                                                 14.5.2013

 

Vážený pane starosto,

 

musím reagovat na článek v Orlovských novinách č.9/2013,jenž vydává Město Orlová. Jedná se o článek „Bytové družstvo na rozcestí? „.

Mohu jen spekulovat o tom, že takto vymezený nadstandardně obsáhlý prostor má odvést pozornost od finančních kauz ,kterými se potýká město Orlová.
Rovněž mohu spekulovat a toto se mi jeví pravděpodobnější, že se jedná o „zneužití“ periodika pány Dlabajou, Trojákem a Bučkem.
Tito pánové totiž byli navrženi delegáty na odvolání z funkcí členů představenstva dne 12.4.2013. Tímto už se v článku nechlubí.

Jak se říká „tonoucí se stébla chytá“. Proto asi došlo k oslovení periodika panem Dlabajou.
Nebo to napadlo „nezávislého“ redaktora, který se neumí ani podepsat a vede rozhovor ve stylu monologu? Lze vytušit, že otázky si pokládá sám dotazovaný.
Nebo pomohla intervence některého z radních? Třeba Ing.Trojákové ? To určitě NE.

Nebudu rozebírat obsah článku, který je slušně řečeno velmi zavádějící neboť toto považuji za labutí píseň tohoto tria.
Nezávislost nebo elementární slušnost se zeptat na názor předsedy jako nejvyššího představitele se asi dneska nenosí.
Rozdmýchávání pochybností a zavádění blbé nálady jsou naopak dneska módní.

Je smutné, že celou dobu od nástupu nového vedení BD v Orlové nebyl nikdo z Orlovských novin aktivní a neoslovil představitele družstva
a dnes dostává takto nestandardně velký prostor jeden z odvolávaných členů.

BD v Orlové je jednou z mála organizací, které šíří dobré jméno Orlové a družstevnictví nejen v Čechách, ale i na mezinárodních jednáních.
Pokud budete mít zájem, rád vám po shromáždění delegátů zašlu výsledky hospodaření případně další informace o BD.
V loňském roce dosáhlo BD nejlepších hospodářských výsledků za předchozích 6 let (viz Graf). Tyto výsledky byly potvrzeny nezávislou auditorskou firmou.

 

S pozdravem

 

                                     Jaroslav MOHYLA

                             předseda představenstva BD v Orlové

 

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 8 z 17