Home Oznámení
Oznámení
Odečty indikátorů tepla !! PDF Tisk Email

Od 26.5.2008 budou zahájeny odečty indikátorů spotřeby tepla (ITN).Zpřístupnění jednotlivých bytů proběhne formou letáčku.Letáček s termínem a časem odečtu obdrží do poštovní schránky každý nájemník.Žádáme najemníky ,aby v uvedeném čase zajistili přístup k těmto indikátorům.Svým přístupem urychlíte odečet .Odečty se provádí odpočtem odpařených dílků v milimetrech.Dílky se zapíší do protokolu a nájemník potvrdí jejich správnost.Nájemníci ,kteří nejsou schopni zajistit zpřístupnění bytů ,musí kontaktovat odečitatele a dohodnout si náhradní termín.Odečty budou probíhat do konce měsíce června.Náhradní odečty je možné provádět ještě v červenci, nájemník však musí počítat s vyššími náklady.Konečný termín ,po kterém se již odečty neprovádějí, je 31.července !!!

 
Shromáždění delegátů 26.5.2008 PDF Tisk Email

V pondělí 26.5.2008 proběhne shromáždění nejvyššího orgánu BD.Akce se koná KD v Orlové od 16 hodin.Upozornění ,že účastníky mohou být jen řádně zvolení delegáti.Podklady pro SD si vyzvedněte na sekretariátu BD v Orlové.

 
Vyúčtování služeb za rok 2007 PDF Tisk Email

Vyúčtování služeb za rok 2007 si mohou správci vyzvedávat od 10.4.2008 na ekonomickém úseku,kancelář NÁJEM dveře č.16

 
Modernizace předávacích stanic PDF Tisk Email

Z důvodů poruchovosti a zastaralé technologie předávacích stanic (PS) zahajuje dodavatel tepla SMO m.a.s reknostrukce PS.Od  dubna 2008 budou zahájeny rekonstrukce na PS 8.Jedná se o domy čp. 934 až 938 a čp 926 až 929.Na domech čp.924 a 929 budou vybudovány nové objektové předávací stanice (OPS).Tyto budou vyrábět TUV pro uvedené bloky. Přínosem je minimalizování tepelných ztrát a vyváženost dodávky TUV do jednotlivých domů.OPS mají samostatna měření pro dodávku tepla. Dodávka TUV v průběhu rekonstrukce bude přerušována jen minimálně.Bližší informace získáte na TÚ BD.

Další připravované modernizace pro letošní rok:  PS 14 (čp.1019 až 1052) a PS 21 (1248-1267)

 
Vyúčtování služeb za rok 2007 PDF Tisk Email

Vyúčtování služeb za rok 2007 obdržíte prostřednictvím správce domu.Předpokládaný termín je konec dubna 2008.Správci obdrží informaci formou SMS.

 
Odečty bytových vodoměrů 2007 PDF Tisk Email

V období od 30.listopadu do 2.prosince 2007 proběhnou pravidelné odečty bytových vodoměrů. Žádáme  všechny nájemníky,aby v termín uvedený na letáčku ,který vyvěsí správce domu, respektovali. Odečet provede osobně správce domu,který zkontroluje nejen stav na číselníku ,ale i stav a zaplombování vodoměrů. V případě ,že v uvedený termín nebudete doma ,požádejte správce o provedení odečtu dříve.

Správci provedou jak odečet bytových vodoměrů tak odečet ostatních vodoměrů na domě.Jedná se o fakturační vodoměry, prádelní ...atd.

 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PDF Tisk Email

Pravidelně dochází k aktualizaci telefonních čísel na havarijní  služby . Čísla jsou vydávána ve formě letáku a poslední aktualizace nese označení č. 5/2007. Žádáme správce pokud ještě uvedenou aktualizaci nemají vyvěšenou ,aby si letáček  vyzvedli na TÚ.

 
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PDF Tisk Email

Dne  14.května 2007 se koná v Domě kultury v Orlové-Lutyni Shromáždění delegátů BD v Orlové. Prezence pozvaných delegátů začíná od  16 hodin zahájení 16,30hodin .

 
Vyúčtování služeb 2006 PDF Tisk Email

Správci si mohou vyzvednout na ekonomickém úseku vyúčtování služeb za rok 2006 a čerpání FBH. K vyzvednutí na ekonomickém úseku ,nájem kancelář č. 16.

 

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 8 z 9