Home Oznámení
Oznámení
Rozúčtování tepla PDF Tisk Email
Pondělí, 20 Leden 2014 07:05

Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna

Vyhláška č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele zůstává i v roce 2014 nadále v platnosti v původní podobě.

MMR ČR připravilo v průběhu roku 2013 návrh novely této vyhlášky, kde základem úpravy bylo nové vymezení procentního vyjádření základní a spotřební složky a především změna limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění připadajících na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů či nebytových prostor.

 

Návrh novely vyhlášky prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením a byl předložen k posouzení do pracovních komisí Legislativní rady vlády. K účinnosti nové právní úpravy však od 01.01.2014 zatím nedošlo z důvodu potřeby přijetí dalších požadovaných změn, které z připomínkového řízení ke konci roku 2013 vzešly.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj má i nadále zájem změnit stávající vyhlášku tak, aby bylo možné aplikovat co možná nejspravedlivější rozúčtování nákladů na tepelnou energii. Jde o složitý právní předpis, který v sobě zahrnuje nejen právní aspekty, ale především technické a fyzikální prvky, které je třeba dát do vzájemné souvislosti. Práce na nové právní úpravě tudíž bude i v roce 2014 pokračovat.

 

 
VODNÉ, STOČNÉ od 1.1.2014 PDF Tisk Email
Středa, 27 Listopad 2013 07:08

33,08 + 30,48 = 63,56 Kč/mbez DPH. Navýšení o 2,45 Kč/m3 bez DPH, vůči ceně za rok 2013. CENA s 15 % DPH je 73,09 Kč/m3.

 
Nové stanovy. PDF Tisk Email
Pondělí, 18 Listopad 2013 10:52

Dne 25.11.2013 proběhne  shromáždění delegátů. Všichni delegáti obdrželi návrh nových stanov ,který je hlavním bodem tohoto jednání. Změna stanov je nutná v souvislosti s novými právními předpisy zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích. Těmto změnám se musí přizpůsobit všechny obchodní společnosti a družstva. NÁVRH KE SCHVÁLENÍ ZDE.

 
Odečty bytových vodoměrů PDF Tisk Email
Úterý, 05 Listopad 2013 12:28

Ve dnech 29. listopadu  až 1. prosince 2013, bude proveden pravidelný odečet bytových vodoměrů.

Odečet provádí správce domu v termínu ,který blíže upřesní na vývěsce.

V případě ,že v uvedeném termínu nebudete moci uvedený byt zpřístupnit ,dohodněte si se správcem na provedení předčasného odečtu.Pokud tak neučiníte budou spotřeby vody dosazeny dle směrných čísel.

Odečet  probíhá tak,že správce provede fyzickou kontrolu stavu vodoměrů,zaplombování a opis spotřeby (v m3).Nájemník si zkontroluje zapsané stavy se stavy na vodoměrech.Podpisem potvrdí uvedené hodnoty.

Upozorňujeme ,že za hodnoty v odečtovém listě je zodpovědný nájemník ne správce! Raději dvakrát  zkontolujte a pak podepište.

V uvedeném odečtovém listě rovněž uveďte případné zjištěné nedostatky.

 

Spávci, kteří si ještě nevyzvedli odečtové listy, ať tak učiní v co jak nejkratší době.

 
Periodické požární preventivní prohlídky, kontroly hydrantů, přenosných hasících přístrojů, požárních klap a suchovodů. PDF Tisk Email
Čtvrtek, 03 Říjen 2013 14:51

Oznamujeme, že v období měsíců října – listopadu 2013 budou prováděny periodické požární preventivní prohlídky, kontroly hydrantů, přenosných hasících přístrojů, požárních klap a suchovodů. Kontroly provedou pracovníci spol. Pyrex spol. s.r.o. za účasti zástupce BD pana Jindřicha Moudrého. Souběžně budou probíhat také požárně preventivní prohlídky, které bude provádět zástupce spol.  Pyrex spol. s.r.o. na základě pověření BD – pan Bc. Jan Kníže. Žádáme o součinnost s pracovníky spol. Pyrex spol. s.r.o. pro zajištění hladkého průběhu kontrol v domech. Děkujeme.

 

 
Plán oprav na rok 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Pondělí, 30 Září 2013 07:27

V současné době jsou shromažďovány a zpracovávany požadavky na opravy pro rok 2014.Technici BD jsou připraveni Vám poradit jak v rozsahu tak prioritách plánovaných oprav. Zejména jsou podceňovány modernizace vyhrazených zařízení (výtahy, ele. instalace...) .Pokud něco funguje neznamená to, že je to v souladu s platnými předpisy.Rovněž  je potřebné řešit i estetické hledisko ,zejména u fasád domů napadených řasami. V rubrice technická řešení můžete vidět ,jak lze fasády udržovat.Pravidelná údržba je základem dobře fungujícího domu. Pokud požadujete přítomnost technika na čl. schůzi k projednání návrhů stačí se dohodnout na termínu schůze. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

 
Stanovy BD. PDF Tisk Email
Úterý, 17 Září 2013 06:45

Žádáme všechny družstevníky, kteří ještě nepodali své návrhy na úpravu stanov ,aby své příspěvky odevzdali na sekretariátě BD nejpozději do 26.9.2013. Návrhy podávejte jen v písemné formě.

 
Zahájení vytápění 2013. PDF Tisk Email
Úterý, 17 Září 2013 06:40

Od 17.9.2013 bude s ohledem na sychravé počasí zahájeno najíždění topných systému .Doporučujeme nastavit termostatické hlavice na radiátorech na hodnotu "5". Předejdete tímto zavzdušnění systému.Uvedené nastavení ponechte několik dnů.

 
Změny v kontrolní komisi PDF Tisk Email
Pondělí, 09 Září 2013 11:19

Dne 20.8.2013 na jednání kontrolní komise se vzdal funkce předsedy KK p. Eduard Foltýn a na jeho místo zvolili členové komise novou předsedkyni Ing.Janu Oršulíkovou .Místopředsedou kontrolní komise byl zvolen pan  Jiří Fiurášek. Pan Foltýn zůstává členem komise.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 7 z 17