Home Oznámení
Oznámení
Ukončení analogového TV příjmu na 5. etapě 31.3.2010 PDF Tisk Email

Domy BD v Orlové v části 5. etapy  byly před 15 lety  připojovány na tzv. malý kabelový rozvod (MKR).Ten umožnil přijímat signál pozemního vysílání všem  domům na stejné kvalitativní úrovni. MKR se skládá z hlavní stanice umístěné na čp. 1211 resp. čp.1275 ,soustavy zesilovačů a  kabelových průvěsů.
Uvedený systém už dosluhuje a  je neekonomické investovat do údržby  těchto rozvodů v době vysílání digitálního TV signálu (DVB-T). Většina domů má již naistalovaný autonomní systém pro příjem DVB-T a logicky se odmítá podílet na opravách MKR.
Jelikož se neodvratně blíží termín vypnutí analogového vysílání ,jsou jakékoliv investice do analogové technologie mrháním peněz.
Dne 17.9.2009 byla na BD tato problematika projednána se správci domů.
Termín ukončení příjmu byl navržen 31.3.2010. Do tohoto termínu budou doinstalovány systémy  pro příjem DVB-T na všech domech.
Pro nájemníky tento termín znamená pořídit si tzv.SET-TOP-BOXY nebo TV s digitálním tunerem DVB-T.Po tomto datu již nebude příjem TV bez těchto přístrojů možný.

 
Plán oprav 2010 PDF Tisk Email

Výzva pro všechny správce,aby si vyzvedli formulář "PLÁNU OPRAV" na rok 2010.Tento je k dispozici u složek správců.
Plán oprav umožňuje nájemníkům rozhodnout o prioritách ,potřebných opravách a možnostech větších investic.Správci jednotlivých domů by měli zvážit finanční možnosti samosprávy a účelnost požadavků.Řádně vyplněné formuláře odevzdejte do 15.října na technickém úseku BD.

 
Odečty ITN (indikátoru topných nákladů) 2009 PDF Tisk Email

Pokud ještě nemáte provedenou výměnu ITN .Žádejte o provedení výměny ampulí a odečtu přímo pracovníky fa INPO Karviná tel:  596 317 937. Termín uzávěrky odečtů je 31.července 2009 !!!

 
Letní odstávka "teplé vody" PDF Tisk Email

Termín odstávky TV je 25.-28.srpna 2009.Domy se solárními systémy mohou v případě příznivého počasí odebírat TV i v době odstávky.

 
Shromáždění delegátů PDF Tisk Email

Váženi delegáti ,vyzvedněte si v nejkratším termínu na sekretariátu BD zprávu a pozvánku na bližíci se Shromaždění delegátů.Zprávu je možné vyzvednout oproti podpisu kterýkoliv pracovní den od 7 hodin v Po a Čt do 16 hodin,Út a St do 15 hodin a pátek do 13 hodin.

 
SATELITNÍ PŘÍJEM PRO BYTY PDF Tisk Email

Jelikož se množí požadavky na individuální příjem ze satelitů.Je nutné informovat nájemníky ,že tato záležitost podléhá schálení BD.Satelitní antény je možno instalovat za stanovených podmínek jen na "střechu" domu.Na obvodový plášť nebo lodžie není instalace povolována.V případě více požadavků na domě se nabízí řešení vybudování pasivního systému,který mohou využít všichni nájemníci.Zjednodušeně : vybuduje se rozvod na jedné straně ukončený bytovou zásuvkou na druhé straně parabolickou anténou resp.anténou pro příjem DVB-T.Pokud si nájemník zakoupí satelitní příjmač (bez antény,tato není potřebná) má možnost se připojit na bytovou zásuvku,která přenáší jak signál z STA tak ze satelitů (z 2-3 družic).Toto řešení má spoustu výhod.Především se jedná o jednorázovou investici bez dalších měsičních poplatků.Bližší informace žádejte po správcích nebo přímo na TÚ.

 
Zelená úsporám-SOLÁRNÍ SYSTÉMY PDF Tisk Email

Ministersvo životního prostředí vydává nový program ,ze kterého je možné realizovat solární systémy.Program s názvem "ZELENÁ ÚSPORÁM" umožnuje zájemcům včetně BD realizovat úsporná opatření pro vytápění a přípravu TUV.Žádáme nájemníky ,aby se zajímali o možnosti využít této podpory na realizaci solárních systému.Informace naleznete na stránkách http://www.sfzp.cz/sekce/470/strucne-o-programu/    případně na Technickém úseku BD.

 
Informace vedení BD k ceně tepla za rok 2008 a výhled ceny pro rok 2009. PDF Tisk Email

9.3.2009 nám vedení SMO doložilo kalkulaci výsledné ceny tepla na patě domu za rok 2008.
Předběžná cena tepla 344 Kč/GJ ( 375 Kč s DPH ) byla přepočtena na skutečně odebrané množství tepla v roce 2008 celou

Orlovou,což bylo o 29 601 GJ méně než plánovaný předpoklad .( 339736 GJ).Proto je výsledná cena tepla za rok 2008

vyšší  o 24 Kč/GJ  a je 366 Kč/GJ  ( 399 Kč s DPH).

 

Pro rok 2009 odmítlo představenstvo Bytového družstva  9.3.2009 akceptovat společnosti SMO navrženou 

předběžnou cenu  tepla na patě domu 391 Kč/GJ (427 Kč s DPH), neboť v  této ceně tepla jsou proti skutečnosti roku

2008 zahrnuty  o několik  milionů Kč vyšší  stálé  náklady SMO a rovněž  předpoklad dodávky pro rok 2009 je vyšší o

31 548 GJ proti  dosažené skutečnosti roku 2008.( 310 135 GJ).Vzhledem  k pokračujícímu zateplování domů je reálné,

že skutečně odebráné množství tepla bude za rok 2009  opět podstatně nižší,což po přepočtu  na plánovanou výši

dodávky umožní  SMO opět zvednout cenu tepla v Orlové  za rok 2009  nad hranici 450 Kč/GJ s DPH. Jako  běžný

odběratel nemáme  totiž možnost kontroly skutečně objednaného množství  tepla jednotlivými odběrateli u SMO.Opakování

stejné chyby v předpokladu dodávky po druhé za sebou už není náhoda!                           

                                            Jak pravdivá byla informace 

vedení SMO v Orlovských novinách ze dne 20.2.2009 ,že cena tepla je vysoká v důsledku zdražení  ceny tepla  ČEZ-EDĚ

uvádíme ,že pro rok 2009 prodává ČEZ EDĚ teplo SMO  za 253,20 Kč/GJ  ( s DPH 276 Kč).SMO požaduje za distribuci tepla

na patu domu (427-276 = 151 Kč/GJ !)                                           

                    ČEZ Teplárenská , která  nám dodává teplo přímo na patu domu do  dvou našich

předávacích stanic , prodává  pro rok 2009 teplo  za 350 Kč/GJ  (381,50 s DPH ).Její distribuční náklady jsou 105,50

Kč/GJ.Je to  o 45,50 Kč/GJ méně než požaduje SMO.                                                                     

                                       
            Představenstvo Bytového družstva v Orlové zaslalo  23.2.2009 vlastníku společnosti  SMO m.a.s  Městu

Orlové své připomínky k hospodaření „nového“ vedení SMO.Jde nám o to,aby  občané  v ceně tepla  neplatili podstatnou

část zbytečně vysoké správní režie celé SMO a  nerostly náklady v ceně tepla za údržbu ,když jsme  v odpisech  v ceně

tepla za předchozí roky zaplatili  již  celou generální rekonstrukci  rozvodné sítě SMO  a náklady na opravy by měly

spíš klesat.                                                 Městská rada

vzala naše připomínky  na vědomí,ale do  navržené ceny tepla pro rok 2009 nebude společnosti SMO  zasahovat. Zase

dává Městská rada přednost zájmům vedení SMO vydělat  na  teple co nejvíce před ochranou občanů  platit za teplo co

nejméně.A to už tady také bylo !                                       
                                                                                           Představenstvo BD v Orlové

 
Pronájem nebytového prostoru PDF Tisk Email

BD nabízí k pronájmu nebytový prostor,který se nachází v panelovém domě na ul. Vnitřní 748.Výměra 28 m2 je k dispozici od 1.1.2009.V prostoru jsou provedeny stavební úpravy včetně sociálního zařízení.Cena za pronájem je 700 Kč/m2/rok +služby.Bližší informace na tel: 596 540 114 nebo na BD  kancelář č.22.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 7 z 9