Home Oznámení
Oznámení
Ceny pro rok 2011 PDF Tisk Email
Úterý, 07 Prosinec 2010 06:59

Cena SV pro rok 2011 byla SmVaK Ostrava a.s. stanovena na 61,-Kč/m3.

Cena tepla pro vytápění a pro výrobu TV pro rok 2011 je předběžně kalkulována SMO m.a.s. ve výši 506,80 Kč/GJ !

 
Odečty bytových vodoměrů PDF Tisk Email
Čtvrtek, 21 Říjen 2010 14:30

Dne 26.-28. listopadu bude proveden pravidelný odečet bytových vodoměrů.Odečet provádí správce domu v termínu ,který blíže upřesní na vývěsce.

V případě ,že v uvedeném termínu nebudete moci uvedený byt zpřístupnit ,dohodněte si se správcem na provedení předčasného odečtu.Pokud tak neučiníte budou spotřeby vody dosazeny dle směrných čísel.

Odečet  probíhá tak,že správce provede fyzickou kontrolu stavu vodoměrů,zaplombování a opis spotřeby (v m3).Nájemník si zkontroluje zapsané stavy se stavy na vodoměrech.Podpisem potvrdí uvedené hodnoty.

Upozorňujeme ,že za hodnoty v odečtovém listě je zodpovědný nájemník ne správce! Raději dvakrát  zkontolujte a pak podepište.

V uvedeném odečtovém listě rovněž uveďte případné zjištěné nedostatky. 

 
Preventivní PO kontroly. PDF Tisk Email
Středa, 29 Září 2010 08:14

Od 4.října 2010 budou zahájeny preventivní PO kontroly. Tyto roční pravidelné kontroly mají za úkol mapovat  stav společných prostor na domech BD s ohledem na předpisy PO.Jedná se zejména o stav PHP a hydrantů a další hasicí techniky.Dále je kontrolována průchodnost únikových cest,kontrola sklepních prostorů,značení  hlavních uzávěrů vody,plynu...atd.Žádáme správce ,aby vycházeli pověřeným pracovníkům maximálně vstříc.Pracovník s písemným pověřením BD v Orlové bude vyžadovat zpřístupnění všech společných prostorů.Ve společných prostorech není povoleno skladovat žádné věci,které nesouvisí s účelem pro který byla místnost určena!!

Odpovědnost za čistotu těchto prostor má správce ! Čistotou  a zamezením skladování "odpadu" ve sklepech snižujete riziko vzniku požáru.

 
Podzimní deratizace PDF Tisk Email
Úterý, 14 Září 2010 11:23

Byla zahájena podzimní deratizace.Firma Derek provede kontrolu a doplnění nástrah v suterénech domů.Žádáme ,zejména správce domu ,aby  na požádání zpřístupnili uvedené prostory.

 
Plán oprav 2011 PDF Tisk Email
Středa, 08 Září 2010 09:01

Žádáme všechny správce ,aby si vyzvedli nebo vyplnili zaslaný formulář požadovaných oprav pro rok 2011.

Uvedené opravy projednejte na samosprávě a určete si priority investic.

K uvedeným požadavkům samosprávy budou připojeny požadavky BD zejména technického úseku.

Takto zpracovaný plán bude od 1/2011 k dispozici na TÚ.

Termín odevzdání je 15.10.2010

 
Zahajení topné sezóny PDF Tisk Email

Od 3.9.2010 bylo zahájeno vytápění v domech BD.

 
Informace k poskytování internetových služeb PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Září 2010 07:42

V roce 2002 schválilo představenstvo BD Zásadu č.9 ,která stanovuje technické podmínky pro rozvody internetu.Tyto podmínky byly průběžně novelizovány se záměrem zajistit na domech konkurenční prostředí.V současné době je na domech devět poskytovatelů internetových služeb z celého kraje mezi nimi i fa PODA (ta od roku 2005).

Všechny firmy respektují vlastnické právo a dodržují bez výhrad stanovené podmínky.
Rovněž firmy oceňují systémové řešení ,které BD zavedlo a vstřícnost pracovníků.

Fa PODA ,bohužel nehodlá respektovat v posledních letech žádná pravidla a snaží se stůj co stůj urvat svůj díl trhu.Není to formou zkvalitnění služeb a dokonalostí technického řešení ,ale formou obesílaní družstevníků osobními dopisy a články např. v Orlovských novinách.Snaží se ,aby platila jiná pravidla pro fa PODA a jiná pro ostatní poskytovatele.

 

Vedení a představenstvo opakovaně deklarovalo ,že i přes takto špinavou vynucovaní kampaň umožní po splnění stanovených podmínek vstup firmy PODA do objektů BD.

Pokud však nehodlá respektovat oprávněné požadavky , bude si muset hledat jiné benevolentní ovečky.

 
Odečty bytových vodoměrů. PDF Tisk Email

Poslední víkend v listopadu proběhnou odečty bytových vodoměrů.Přesný termín vypíše každý správce do připraveného formuláře a vyvěsí na nástěnce.V případě že nebudete v uvedený termín přítomni ,požádejte správce o provedení náhradního odečtu.

 
Zahájení topné sezóny 2.října 2009 PDF Tisk Email

Od pátku 2.10.2009 bude zahájeno vytápění v Orlové.Žádáme všechny nájemníky ,aby si nastavili termostatické hlavice radiatorových ventilů  na hodnotu "5" (plně otevřeno).Tímto se zabrání zavzdušnění radiátorů a teplo se dostane i k Vám.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 6 z 9