Home Oznámení
Oznámení
Pojištění bytů. PDF Tisk Email
Pondělí, 11 Červen 2012 14:54

Ve spolupráci  s fa RENOMIA a pojišťovny Kooperativa byla pod záštitou SČMBD  zpracováno zvýhodněné  pojištění  „VÝHODA“ .Nabídka je určena jen  pro nájemníky družstevních bytů a SVJ. Od poloviny měsíce června budou pracovníci pojišťovny  oslovovat správce domů a poté i zájemce o uvedené pojištění. Formou letáčku resp. osobní návštěvy se dozvíte bližší informace.
Je jen na Vás zvážit výhodnost uvedené nabídky.

 
Rosení oken. PDF Tisk Email
Sobota, 05 Březen 2011 21:05

Jak odstranit a předcházet rosení oken.

http://www.novinky.cz/bydleni/rekonstrukce/226420-jak-zamezit-roseni-oken.html

Další informace v  menu INFO PRO SPRÁVCE.

 
Dopis členům PDF Tisk Email
Středa, 23 Únor 2011 07:15

 

Vážení členové Rady města Orlové. 14.2.2011

 

 

Dne 1.2.2011 jsme se obrátili dopisem naší značky 331/2011 adresovaným prostřednictvím starosty Orlové MUDr. Michalíka na celou Radu města Orlová a podanou i přes odbor Správy majetku města , kde Vás žádáme o revokaci Vašeho usnesení č.2393/81 z 2.6.2010.Důvod pro zamitnutí naší první žádosti nám nebyl sdělen.

Opět jde žádáme o povolení zřízení věcného břemene k položení 2 ks potrubí průměru 50 mm k 7 domům ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové pro možnost budoucího připojení našich domů na primer ČEZ Teplárenské.

Výzva dotačního programu OPŽP -podpora 2.1,zlepšení kvality ovzduší v Severomoravském kraji,která končí 31.5.2011 nabízí 90 % dotaci na projekty ,kde se dosáhnou energetické úspory změnou systému zásobování domů teplem.Protože se zruší cirkulace topné vody z i cirkulace TUV z výměníku PS 15 dosáhnou se významné energetické úspory,splňujeme podmínky a máme potvrzeno,že je reálný předpoklad získat dotaci. Jednak dotaci na připojení 7 domů na primer , dotaci na vybudování všech 7 připojovacích stanic a dotaci na vybudování 13 objektových předávacích stanic v jednotlivých vchodech. Podmínkou je realizace projektu do poloviny roku 2012 a tu jsme schopni splnit.Toto řešení nám dovolí do 10 let postavit na jednotlivých domech i solární kolektory pro předohřev studené vody určené k výrobě TUV a ušetřit další energii .Protože již provozujeme 18 solárních soustav je tento záměr výhodou při získání dotace.

Rekonstrukce PS 15 je již 3 rok v programu SMO a nebyla realizována z ohledem na finance.Bytové družstvo má zpracován prováděcí projekt celé rekonstrukce pro své domy a výstavbu vlastních tlakově nezávislých předávacích stanic realizujeme do konce roku 2011.Vlastní připojení domů na primer bychom realizovali v okamžiku,kdy SMO zahájí rekonstrukci své části sekunderních rozvodů na PS 15.

Dva roky platí usnesení představenstva Bytového družstva v Orlové,že výše popsané řešení budeme realizoavat i z vlastních zdrojů , je známo i vedení SMO.Jsou s ním seznámeni všichni nájemníci domů,kterých se týká,protože budou mít levnější teplo a teplou vodu. Zatím jsme realizaci odkládali právě z ohledem na SMO,které přesný termín realizace s ohledem na finance dosud nesdělilo.Nyní se situace změnila a není důvod otálet- žádost o dotaci musí být podána i s Vaším souhlasem s věcným břemenem do května 2011!

Je to na rozhodnutí každého z Vás členů rady, zda povolení k zřízení věcných břemen vydáte a ušetříte družstevníkům z domů čp.1202,1203,1210-1233, tedy 592 rodinám 9 milionů korun, nebo jako obvykle , pokud jde o Bytové družstvo v Orlové bez udání důvodu naši žádost na „doporučení“ starosty MUDr. Michalíka zamítnete.Poslední zkušenost máme z jednání zastupitelstva 9.2.2011.

 

Za Bytové družstvo v Orlové

 

Ing. Buček Zdeněk vr.                                                  Ing. Katauer Jan vr.

místopředseda představenstva                              předseda představenstva

 

Jednání Rady města Orlová o Vás bude 9.3.2011 a zajímejte se jak hájí Vaše zájmy-úsporu 9 milionů Kč členové Rady města složené ze sociálních demokratů, komunistů a evropských demokratů .

 

 
Diskusní příspěvek Ing. Katauera zastupitelstvu města Orlové PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Únor 2011 07:43

Diskusní příspěvek ing Katauera na jednání zastupitelstva města Orlové 9.2.2011 o návrhu zastupitelů Volím Orlovou: 

Zřízení výboru zastupitelstva pro objektivní stanovení ceny tepla

SMO,m.a.s , Orlová v roce 2011.

 

Komise pro posouzeni hospodaření s majetkem Města Orlová - tepelným hospodářstvím, kterou doporučujeme zřídit je vyvolána laxním přístupem jediného akcionáře, Radou města Orlové k vedení akciové společnosti Služby města Orlová,městská akciová společnost. Předpisy umožňují, aby se náklady akciové společnosti rozdělovaly na jednotlivé činnosti dle výše tržeb společnosti a distribuce tepla tvoří 70 % tržeb SMO.


Přes roky upozorňování Rady města i vedení SMO, že rozdíl mezi cenou nakupovaného tepla od ČEZ-Teplárenské a cenou, kterou si za jeho distribuci na paty domů v Orlové účtují Služby města Orlové, nemá v ČR obdobu, nechává členy rady netečné. A to za situace, kdy 80 % tepelných sítí v Orlové je modernizováno z odpisů v ceně tepla,tedy peněz občanů Orlové. Nové rozvodné sitě a moderní objektové předávací stanice v Orlové vyžadují minimální údržbu. Pro nízké náklady na distribuci tepla je příznivý i malý rozsah tepelných sítí .


Za tři roky jsem v zápisech z jednání Rady města v roli jediného akcionáře SMO nenašel jedinou zmínku,že by posuzovala oprávněnost navržené výše ceny tepla představenstvem akciové společnosti SMO.


Kdo z Vás zastupitelů zná jaké výdaje jsou zahrnuty v 7,5 milionech Kč správní režie SMO? Kdo znáte ,co vše je vykazováno pod výdajem 8 milionů korun za údržbu ? Co vše je z majetku SMO v odpisech za 17 miliony korun zahrnutých do ceny tepla? Položili jste si otázku, proč při dodávce 300 000 GJ tepla požaduje představenstvo SMO zisk 5 milionů Kč ? Takový zisk nemá ani Havířovská teplárenská !

 

V zápisech z jednání Rady města se o SMO dozvíte pouze o každoročním schvalování odměn představenstvu a dozorčí radě.Pokud by se zveřejnila jejich roční vyplacená výše ,asi by se změnil pohled Vás zastupitelům a hlavně občanům na cenu tepla v Orlové .

 

Pro rok 2011 prodává ČEZ-Teplárenská teplo v jednoduché sazbě za 323,32 Kč/GJ s DPH. Občané za teplo na patě domu mají od SMO stanovenu předběžnou cenu 506,83 Kč/GJ s DPH. Rozdíl je 183,51 Kč/GJ. Ostatní distribuční společnosti mají běžně rozdíl do 130 Kč/GJ i s DPH. Každá 1 koruna v ceně tepla znamená pro SMO zvýšení tržeb o 300 000 Kč. Orlová má pro rok 2011 již vyší cenu tepla než Havířov s 491 Kč/GJ,Hradec Králové s 371,14 Kč/GJ,Mladá Boleslav s 467,50 Kč/GJ a Plzeň s 381 Kč/GJ.


 

I v Orlové nastal čas,doporučit Radě města předkládat každoročně navrženou cenu tepla představenstvem SMO k projednání a schválení na jednání zastupitelstva. .Takto odsouhlašená cena již nebude zpochybňována a každý občan bude vědět jak zastupitel,kterého volil hájí jeho zájmy. 

Děkuji za pozornost

 

Ing. Katauer Jan

 

Výsledek: všichni zastupitelé sociálních demokratů , evropských demokratů,nezávislí a hlavně komunisté se zdrželi hlasování a návrh neměl šanci 13 hlasy opozice být schválen.Znovu se ukázalo, že prosperita SMO na úkor peněženek občanů má u těchto stran přednost.

 
Dopis od místostarosty Orlové pro Ing. Katauerovi PDF Tisk Email
Středa, 09 Únor 2011 13:15

Dopis od místostarosty města Orlové pro předsedu představenstva BD v Orlové Ing. Katauera

Dopis od SMO,m.a.s. Orlová pro předsedu představenstva BD v Orlové Ing. Katauera

Zobrazit dopis

 
Dopis starostovi PDF Tisk Email
Středa, 09 Únor 2011 13:01

Dopis zastupitelky Ing. Aleny Kasanové starostovi Orlové.

Zobrazit dopis

 
Dopis dozorčí radě SMO PDF Tisk Email
Středa, 26 Leden 2011 08:32

Pan

Ing. Kajan Lubomír

předseda

Dozorčí rady městské

akciové společnosti SMO-Orlová

Okružní čp. 988

735 14 Orlová -Lutyně

 

25.1.2011

 

K projednání v Dozorčí radě společnosti SMO,m.a.s..

 

 

                 Představenstvo Bytového družstva v Orlové Vás upozorňuje na nepřijatelné navyšování

zisku v plánované ceně tepla pro rok 2010 a 2011 a posíláme Vám kopii dopisu adresované představenstvu akciové společnosti SMO,m.a.s.

 

               Zároveň požadujeme prošetřit kalkulaci ceny tepla pro rok 2011, kdy se společnost SMO, jejíž hospodaření máte dozorovat, dostává s cenou tepla 459,29 Kč/GJ bez DPH výše než Havířovská teplárenská s cenou v jednosložce 421,66 Kč/GJ bez DPH. Pokud porovnáte cenu nakupovaného tepla od ČEZ Teplárenské a dodavatele pro Havířov-Dalkii Karvinou, porovnáte délky horkovodů z Dětmarovic do Orlové a z Karviné do Havířova , dostanete obrázek jak drahá je distribuce tepla Vámi dozorované společnosti v Orlové.

 

Ve Vašem postavení zastupitele za sociální demokracii bychom očekávali , že budete více hájit ekonomické zájmy občanů Orlové, neboť dobře znáte místní sociální situaci. Z dosavadní Vaší činnosti je zřejmé ,že Vám cenová politika představenstva SMO,m.a.s. nevadí a přízeň občanů budete potřebovat zase až za 3 roky.

 

           Pokud realizuje vedení SMO,m.a.s. svůj záměr 5 000 000 Kč zisku v ceně tepla bez DPH za rok 2010 bude 50 % rodin doplácet při vyúčtování služeb za vytápění a dodávku teplé vody.

Budeme je odkazovat na vedení Města Orlové, jako jediného akcionáře společnosti SMO,m.a.s.

 

            Souběžně s tímto dopisem jsme o našem požadavku informovali vedení Města Orlová, jediného akcionáře společnosti SMO, aby Vám zvyšování zisku v ceně tepla zakázal. Budeme požadovat , aby se náklady na provoz tepelného hospodářství SMO,m.a.s. zabývalo Městské zastupitelstvo ještě v prvním pololetí tohoto roku .

Tento dopis umístíme pro své členy na webových stránkách Bytového družstva v Orlové.

 

 

Za Bytové družstvo v Orlové

 

 

Ing. Kasanová Alena                Ing. Katauer Jan

člen představenstva                předseda představenstva

 

 

 
Novoroční dopis panu Mojžíškovi PDF Tisk Email
Úterý, 25 Leden 2011 07:36

Městský úřad Orlová

místostarosta

Paed.Dr. Mojžíšek Radislav

735 14 Orlová-Lutyně

 

 

                                                                                                                                       30.12.2010

 

 

 

Vážený pane místostarosto,

 

řadu let pracujete ve vedení města jako místostarosta,máte zkušenosti z práce ve statutárních orgánech SMO,m.a.s.. Ve společném koaličním programu na další 4 roky máte spolupráci s bytovými družstvy a jste i členem Bytového družstva v Orlové. Vy i pan starosta jste v roce 2009 projevili příkladný zájem řešit stížnosti družstevníků a tak Vám jako stížnost posílám dopis čj.4397/2010 adresovaný představenstvu SMO,m.a.s. k ceně tepla pro rok 2011. Podotýkám, že nedoplatky členů našeho BD za teplo z roku 2009 dělají v současné době ještě 109 000 Kč.

                    Roky upozorňuji, že SMO,m.a.s. nakupuje teplo od ČEZ teplárenské za nejnižší cenu v ČR a neskutečně na něm vydělává, aby se mohl hradit drahý provoz akciové společnosti a nadstandardní odměny místopředsedy představenstva a všech členů statutárních orgánů. Tak vysoké distribuční náklady v ceně tepla jako má SMO,m.a.s. si nedovolí účtovat žádný dodavatel tepla z okolních měst. Na současný roční objem dodávek tepla SMO,m.a.s. kolem 300 000 GJ je výše správní režie SMO,m.a.s. přes 7 milionů korun luxus, který platí naši družstevníci. Jsou to i odpisy kolem 16 milionů Kč, kdy jako odběratelé nemáme kontrolu, co vše je do odpisů v ceně tepla zahrnuto.Je to drahá údržba v ceně tepla, kdy nedostaneme informaci zda se vůbec tepelného hospodářství týkala.Dodnes jsme nedostali informaci o výsledné kalkulaci ceny tepla za rok 2009. Jde o městskou akciovou společnost a snaha tajit podrobný rozbor kalkulace ceny jen zvyšuje podezření , že se máte čeho bát.Na písemnou žádost v souladu se zákonem 106 ji odmítl poskytnout jak pan starosta i pan Roik.(důvod- komunální politici mu nemají co přikazovat... )

               Od roku 2006 jste na fungování SMO nic nezměnili, soustavně roste cena tepla. Propásli jste šanci prodat tepelné hospodářství ČEZ-Teplárenské 90-100 milionů a opravit druhou půlku Doubravanu. V roce 2011 by cena tepla v Orlové nepřekročila 440 Kč/GJ a ne navrhovaných 506 Kč/GJ. ČEZ Teplárenská nemá již o Orlovou zájem a nemá ani peníze.

          Na petici s 2000 podpisy nám odpověděl JUDr. Luka ,že máme nejlevnější teplo v okolí, a jako trest za podání petice přišel od SMO,m.a.s. návrh ceny tepla pro 2011-zdražení o 52 Kč/GJ. Dosud jsem suploval Vaši povinnost členů Rady Města kontrolovat hospodaření SMO,m.a.s. a starat se o to, aby se občanům, kteří splácí úvěry za zateplení domů , vracely peníze za ušetřené teplo do jejich rodinných rozpočtů. Po volbách Vás to nikdy nezajímalo a vždy jste hájili ekonomické zájmy SMO,m.a.s.

Teď Vám dávám šanci zastat se občanů a jako vlastník společnosti nepřipustit zdražení tepla v roce 2011 nad 500 Kč/GJ.Dopady do rodinných rozpočtů budou citelné.

           Od roku 2011 Vám již nedám šanci uveřejňovat lži a urážky ing Roika v Orlovských novinách na adresu Bytového družstva i moji.Všechny nespokojené členy družstva, kterým budem s ohledem na vysokou cenu tepla zvedat zálohy na UT a TUV , všechny dlužníky za teplo budeme odkazovat na Vás členy Městské rady, vykonávající vlastnická práva . Vy jim vysvětlíte lépe než my jak skvěle hospodaří SMO,m.a.s. a jak moc Vám leží na srdci jejich osudy a že se mýlí. Se zájmem budu sledovat co uděláte s akciovou společností SMO,m.a.s. do čtyř let a jaký vývoj ceny tepla v Orlové připustíte. Budu mít více času a místo psaní využijí možnosti vystupovat na zasedání zastupitelstva. Dle reakcí na pana Lapšanského, jste touto formou diskuze s občany přímo nadšeni.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing.Katauer Jan

předseda představenstva

 

Příloha :dopis čj.4397/2010

 
Zásada č.10-2010 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 20 Leden 2011 10:46

Vydaná nová zásada řešící výši poplatků na činnost a úkony družstva. Zobrazit zásadu.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 5 z 9