Home Oznámení
Oznámení
Cena tepla 2013. PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Únor 2014 10:12

Po loňském „převratu“ na SMO m.a.s a potažmo na radnici jsme byli ujišťování, že dojde ke změnám, které budou mít příznivý vliv na cenu tepla. Předpokládaný nárůst ceny se sníží, nebo alespoň zastaví.Skutečností je, že cena tepla pro rok 2013 opět vzrostla a to z předběžné ceny 597 Kč/GJ na 606,71 Kč/GJ. Nárůst ceny o necelých 10 Kč/GJ  představuje jen pro členy BD v Orlové zaplatit o přibližně 800 000 Kč více! Nárůst se jednoznačně zastavit, natož snížit nepodařilo.Cena v roce 2012  572,71 Kč/GJ  vystoupala na 606,71 Kč/GJ ! Tento nárůst o 34 Kč/GJ  jen pro členy našeho družstva představuje zaplatit za rok 2013 o 2,7 miliónu Kč více než v roce 2012!  
Ptejte se zastupitelů a radních zda udělali vše pro zprůhlednění hospodaření městské akciové společnosti SMO! Ptejte se, zda přijaté změny počítají s trendem dalšího snižování spotřeby tepla  v Orlové.

 

Cena tepla pro rok 2014 je předběžná.

 
Přehled spotřeb tepla 1995-2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Úterý, 28 Leden 2014 08:43

Přehled spotřeb tepla pro vytápění v letech 1995 až 2013. Roční spotřeba poklesla od roku 1995 o 85 tisíc GJ.Tato hodnota představuje při dnešních cenách roční úsporu pro nájemníky  51 milionů korun !

Úspor bylo dosaženo zejména zaregulováním domovních rozvodů tepla, instalací ITN , výměnou bytových oken ,zasklením lodžií a zateplením objektů.

Průměrná roční úspora na byt představuje více jak 15 tisíc Kč.

Poz: červené sloupce představují spotřebu tepla v GJ. Modrá křivka představuje hodnotu teplot - DENO stupně.Větší hodnota= chladnější zima.

Kliknutím zobraz GRAF v PDF formátu.

 

 
INFORMACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 27.5.2013 PDF Tisk Email
Středa, 03 Červenec 2013 07:01

Vážení družstevníci ,

dne  27.5.2013 proběhlo zasedání nejvyššího orgánu BD v Orlové. Všem delegátům byly doručeny obsáhle materiály k jednání. Zejména Zpráva o hospodaření BD. Zpráva je k dispozici u Vašich delegátů a měla by být využívána pro práci na samosprávách a to nejen jako materiál hodnotící činnost a výsledky za rok 2012, ale i pro plán prací na budoucí léta. Výborné ekonomické výsledky hospodaření jsou ověřeny a potvrzeny auditem nezávislé firmy a rovněž zprávou kontrolní komise.
Ve zprávě lze například porovnat jak ekonomické výsledky jednotlivých samospráv, vývoj cen energií a jejich spotřebu, tak vybrané ukazatele hospodaření od roku 2000.

Delegáti odvolali z funkcí p. J.Dlabaju a Ing. Z.Bučka a na jejich místo nastoupili náhradníci p. L.Kačáni a Ing. M.Kratochvíl , kteří by měli být přínosem pro stabilitu a další rozvoj BD.
Byla schválena roční účetní uzávěrka a hospodaření družstva za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 1 167 402,- Kč.

Důležitým krokem (pokud bude schválena účinnost nového Občanského zákoníku od 1.1.2014) ,který nás čeká ještě v letošním roce je schválení nových stanov. Všechna družstva musí reagovat na změny v nových zákonech a proto byl SČMBD zpracován vzor nových stanov. Ve svém projevu jsem vyzval delegáty ,aby nejen řádně informovali o stabilitě a ekonomické situaci družstva ,ale i k součinnosti  na tvorbě stanov. Byla vytvořena pracovní skupina pro přípravu návrhu nových stanov , která bude rovněž shromažďovat písemné připomínky a návrhy družstevníků. Tyto můžete osobně  doručit na sekretariát družstva do  20.8.2013.

Bližší informace požadujte  po svém delegátovi.

  

                                                                                                                              Jaroslav MOHYLA

                                                                                                              předseda představenstva  BD v Orlové

 

 
Chce se opět p.Dlabaja zviditelnit ? PDF Tisk Email
Pátek, 24 Květen 2013 10:19

Představenstvo reagovalo na nehoráznost uveřejněných článků v Orlovských novinách a přijalo 16.5.2013 usnesení č.   I – 54/05/13.

      Rozhovor, vytištěný v Orlovských novinách ze dne 10.5.2013, předložit k posouzení nezávislému právníkovi, zda se nejedná o :

  1. poškození dobrého jména Bytového družstva v Orlové,

  2. šíření poplašné zprávy,

  3. trestný čin pomluvy,

  4. porušení obchodního tajemství, zejména čl.61 odst.1 Stanov BD v Orlové.

 

 
Reakce na článek v Orlovských novinách.Otevřený dopis starostovi. PDF Tisk Email
Pátek, 24 Květen 2013 10:06

Vážený pan

MUDr.Jiří Michalík

Starosta města

Osvobození 796              

                                                                        735 14   Orlová-Lutyně

 

Otevřený dopis starostovi města

Č.j.1779/13                                                 14.5.2013

 

Vážený pane starosto,

 

musím reagovat na článek v Orlovských novinách č.9/2013,jenž vydává Město Orlová. Jedná se o článek „Bytové družstvo na rozcestí? „.

Mohu jen spekulovat o tom, že takto vymezený nadstandardně obsáhlý prostor má odvést pozornost od finančních kauz ,kterými se potýká město Orlová.
Rovněž mohu spekulovat a toto se mi jeví pravděpodobnější, že se jedná o „zneužití“ periodika pány Dlabajou, Trojákem a Bučkem.
Tito pánové totiž byli navrženi delegáty na odvolání z funkcí členů představenstva dne 12.4.2013. Tímto už se v článku nechlubí.

Jak se říká „tonoucí se stébla chytá“. Proto asi došlo k oslovení periodika panem Dlabajou.
Nebo to napadlo „nezávislého“ redaktora, který se neumí ani podepsat a vede rozhovor ve stylu monologu? Lze vytušit, že otázky si pokládá sám dotazovaný.
Nebo pomohla intervence některého z radních? Třeba Ing.Trojákové ? To určitě NE.

Nebudu rozebírat obsah článku, který je slušně řečeno velmi zavádějící neboť toto považuji za labutí píseň tohoto tria.
Nezávislost nebo elementární slušnost se zeptat na názor předsedy jako nejvyššího představitele se asi dneska nenosí.
Rozdmýchávání pochybností a zavádění blbé nálady jsou naopak dneska módní.

Je smutné, že celou dobu od nástupu nového vedení BD v Orlové nebyl nikdo z Orlovských novin aktivní a neoslovil představitele družstva
a dnes dostává takto nestandardně velký prostor jeden z odvolávaných členů.

BD v Orlové je jednou z mála organizací, které šíří dobré jméno Orlové a družstevnictví nejen v Čechách, ale i na mezinárodních jednáních.
Pokud budete mít zájem, rád vám po shromáždění delegátů zašlu výsledky hospodaření případně další informace o BD.
V loňském roce dosáhlo BD nejlepších hospodářských výsledků za předchozích 6 let (viz Graf). Tyto výsledky byly potvrzeny nezávislou auditorskou firmou.

 

S pozdravem

 

                                     Jaroslav MOHYLA

                             předseda představenstva BD v Orlové

 

 
Zasedání nejvyššího orgánu BD. PDF Tisk Email
Středa, 15 Květen 2013 08:48

Dne 27.5.2013 bude zasedat nejvyšší orgán družstva Shormáždění delegátů. Pozvánku s výroční zprávou si delegáte již vyzvedli ,nebo jim byly zaslány poštou ,tak jak předepisují stanovy. V případě zájmu žádejte své zvolené delegáty o poskytnutí informací k blížícímu se jednání.

Výroční zpráva obsahuje mimo jiné hospodaření jednotlivých domů  a hospodaření Správy BD. Výborné ekonomické výsledky střediska Správy BD prezentuje tento graf . Rovněž  jsou výsledky  potvrzeny nezávislým auditem. Výrok auditora  zobrazte kliknutím zde.

 
Změna kanálu CZ a PL multiplexů PDF Tisk Email
Úterý, 23 Duben 2013 07:18

V průběhu posledního měsíce došlo k přeladění jak CZ tak i PL multiplexů. Aktuální kanály na kterých se nyní vysílá. CZ:  MUX1 54-kanál, MUX2 37-kanál, MUX3 48-kanál, MUX4 45-kanál. PL: 41-kanál a 58-kanál zdvojeně vysílá 41 kanál i na 55 kanálu.  Žádáme správce domu, aby formou žádanky objednali přeladění STA, jinak pro družstevníky nebudou některé programy chytatelné.

 
Informace k novým dotačním programům PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Čtvrtek, 24 Leden 2013 09:06

V letošním roce jsou resp. budou spuštěny dva  stěžejní dotační programy  PANEL 2013+   a   Nová Zelená úsporám.Tyto programy umožní v případě nedostatku vlastních financí pokračovat v modernizacích bytového fondu a zvyšování úspor energií.V případě zájmu o tyto programy se informujte  na Technickém úseku BD nebo přímo na stránkách ministerstva,Svazu Českých a Moravských bytových družstev resp. Státního fondu rozvoje bydlení.

K připravovanému programu Nová Zelená úsporám (úspory energií ,solární systémy...) budou bližší informace Ministerstva životního prostředí zveřejněny až kolem srpna letošního roku.Tento program bude volně navazovat  na Program Zelená úsporám a bude zaměřen na podporu snížení energetické náročnosti objektů k bydlení. Jelikož tyto úvěry musí odsouhlasit nejvyšší orgán BD (Shromáždění delegátů) je nutné připravit případné žádosti samospráv v nejbližší době.

Informace SČMBD najdete na:  http://www.scmbd.cz/panel-2013-program-uveru-na-opravy-bytovych-domu-startuje

 

 
Vyjádření představenstva PDF Tisk Email
Pátek, 13 Červenec 2012 08:34

Představenstvo se distancuje od populistických výroků a fabulací pana Jiřího Dlabaji, které zazněly na Shromáždění delegátů  Bytového družstva v Orlové konané dne 14.5.2012.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 4 z 9