Home Oznámení
Oznámení
Reakce na článek v Orlovských novinách.Otevřený dopis starostovi. PDF Tisk Email
Pátek, 24 Květen 2013 10:06

Vážený pan

MUDr.Jiří Michalík

Starosta města

Osvobození 796              

                                                                        735 14   Orlová-Lutyně

 

Otevřený dopis starostovi města

Č.j.1779/13                                                 14.5.2013

 

Vážený pane starosto,

 

musím reagovat na článek v Orlovských novinách č.9/2013,jenž vydává Město Orlová. Jedná se o článek „Bytové družstvo na rozcestí? „.

Mohu jen spekulovat o tom, že takto vymezený nadstandardně obsáhlý prostor má odvést pozornost od finančních kauz ,kterými se potýká město Orlová.
Rovněž mohu spekulovat a toto se mi jeví pravděpodobnější, že se jedná o „zneužití“ periodika pány Dlabajou, Trojákem a Bučkem.
Tito pánové totiž byli navrženi delegáty na odvolání z funkcí členů představenstva dne 12.4.2013. Tímto už se v článku nechlubí.

Jak se říká „tonoucí se stébla chytá“. Proto asi došlo k oslovení periodika panem Dlabajou.
Nebo to napadlo „nezávislého“ redaktora, který se neumí ani podepsat a vede rozhovor ve stylu monologu? Lze vytušit, že otázky si pokládá sám dotazovaný.
Nebo pomohla intervence některého z radních? Třeba Ing.Trojákové ? To určitě NE.

Nebudu rozebírat obsah článku, který je slušně řečeno velmi zavádějící neboť toto považuji za labutí píseň tohoto tria.
Nezávislost nebo elementární slušnost se zeptat na názor předsedy jako nejvyššího představitele se asi dneska nenosí.
Rozdmýchávání pochybností a zavádění blbé nálady jsou naopak dneska módní.

Je smutné, že celou dobu od nástupu nového vedení BD v Orlové nebyl nikdo z Orlovských novin aktivní a neoslovil představitele družstva
a dnes dostává takto nestandardně velký prostor jeden z odvolávaných členů.

BD v Orlové je jednou z mála organizací, které šíří dobré jméno Orlové a družstevnictví nejen v Čechách, ale i na mezinárodních jednáních.
Pokud budete mít zájem, rád vám po shromáždění delegátů zašlu výsledky hospodaření případně další informace o BD.
V loňském roce dosáhlo BD nejlepších hospodářských výsledků za předchozích 6 let (viz Graf). Tyto výsledky byly potvrzeny nezávislou auditorskou firmou.

 

S pozdravem

 

                                     Jaroslav MOHYLA

                             předseda představenstva BD v Orlové

 

 
Zasedání nejvyššího orgánu BD. PDF Tisk Email
Středa, 15 Květen 2013 08:48

Dne 27.5.2013 bude zasedat nejvyšší orgán družstva Shormáždění delegátů. Pozvánku s výroční zprávou si delegáte již vyzvedli ,nebo jim byly zaslány poštou ,tak jak předepisují stanovy. V případě zájmu žádejte své zvolené delegáty o poskytnutí informací k blížícímu se jednání.

Výroční zpráva obsahuje mimo jiné hospodaření jednotlivých domů  a hospodaření Správy BD. Výborné ekonomické výsledky střediska Správy BD prezentuje tento graf . Rovněž  jsou výsledky  potvrzeny nezávislým auditem. Výrok auditora  zobrazte kliknutím zde.

 
Změna kanálu CZ a PL multiplexů PDF Tisk Email
Úterý, 23 Duben 2013 07:18

V průběhu posledního měsíce došlo k přeladění jak CZ tak i PL multiplexů. Aktuální kanály na kterých se nyní vysílá. CZ:  MUX1 54-kanál, MUX2 37-kanál, MUX3 48-kanál, MUX4 45-kanál. PL: 41-kanál a 58-kanál zdvojeně vysílá 41 kanál i na 55 kanálu.  Žádáme správce domu, aby formou žádanky objednali přeladění STA, jinak pro družstevníky nebudou některé programy chytatelné.

 
Informace k novým dotačním programům PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Čtvrtek, 24 Leden 2013 09:06

V letošním roce jsou resp. budou spuštěny dva  stěžejní dotační programy  PANEL 2013+   a   Nová Zelená úsporám.Tyto programy umožní v případě nedostatku vlastních financí pokračovat v modernizacích bytového fondu a zvyšování úspor energií.V případě zájmu o tyto programy se informujte  na Technickém úseku BD nebo přímo na stránkách ministerstva,Svazu Českých a Moravských bytových družstev resp. Státního fondu rozvoje bydlení.

K připravovanému programu Nová Zelená úsporám (úspory energií ,solární systémy...) budou bližší informace Ministerstva životního prostředí zveřejněny až kolem srpna letošního roku.Tento program bude volně navazovat  na Program Zelená úsporám a bude zaměřen na podporu snížení energetické náročnosti objektů k bydlení. Jelikož tyto úvěry musí odsouhlasit nejvyšší orgán BD (Shromáždění delegátů) je nutné připravit případné žádosti samospráv v nejbližší době.

Informace SČMBD najdete na:  http://www.scmbd.cz/panel-2013-program-uveru-na-opravy-bytovych-domu-startuje

 

 
Vyjádření představenstva PDF Tisk Email
Pátek, 13 Červenec 2012 08:34

Představenstvo se distancuje od populistických výroků a fabulací pana Jiřího Dlabaji, které zazněly na Shromáždění delegátů  Bytového družstva v Orlové konané dne 14.5.2012.

 
Pojištění bytů. PDF Tisk Email
Pondělí, 11 Červen 2012 14:54

Ve spolupráci  s fa RENOMIA a pojišťovny Kooperativa byla pod záštitou SČMBD  zpracováno zvýhodněné  pojištění  „VÝHODA“ .Nabídka je určena jen  pro nájemníky družstevních bytů a SVJ. Od poloviny měsíce června budou pracovníci pojišťovny  oslovovat správce domů a poté i zájemce o uvedené pojištění. Formou letáčku resp. osobní návštěvy se dozvíte bližší informace.
Je jen na Vás zvážit výhodnost uvedené nabídky.

 
Rosení oken. PDF Tisk Email
Sobota, 05 Březen 2011 21:05

Jak odstranit a předcházet rosení oken.

http://www.novinky.cz/bydleni/rekonstrukce/226420-jak-zamezit-roseni-oken.html

Další informace v  menu INFO PRO SPRÁVCE.

 
Dopis členům PDF Tisk Email
Středa, 23 Únor 2011 07:15

 

Vážení členové Rady města Orlové. 14.2.2011

 

 

Dne 1.2.2011 jsme se obrátili dopisem naší značky 331/2011 adresovaným prostřednictvím starosty Orlové MUDr. Michalíka na celou Radu města Orlová a podanou i přes odbor Správy majetku města , kde Vás žádáme o revokaci Vašeho usnesení č.2393/81 z 2.6.2010.Důvod pro zamitnutí naší první žádosti nám nebyl sdělen.

Opět jde žádáme o povolení zřízení věcného břemene k položení 2 ks potrubí průměru 50 mm k 7 domům ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové pro možnost budoucího připojení našich domů na primer ČEZ Teplárenské.

Výzva dotačního programu OPŽP -podpora 2.1,zlepšení kvality ovzduší v Severomoravském kraji,která končí 31.5.2011 nabízí 90 % dotaci na projekty ,kde se dosáhnou energetické úspory změnou systému zásobování domů teplem.Protože se zruší cirkulace topné vody z i cirkulace TUV z výměníku PS 15 dosáhnou se významné energetické úspory,splňujeme podmínky a máme potvrzeno,že je reálný předpoklad získat dotaci. Jednak dotaci na připojení 7 domů na primer , dotaci na vybudování všech 7 připojovacích stanic a dotaci na vybudování 13 objektových předávacích stanic v jednotlivých vchodech. Podmínkou je realizace projektu do poloviny roku 2012 a tu jsme schopni splnit.Toto řešení nám dovolí do 10 let postavit na jednotlivých domech i solární kolektory pro předohřev studené vody určené k výrobě TUV a ušetřit další energii .Protože již provozujeme 18 solárních soustav je tento záměr výhodou při získání dotace.

Rekonstrukce PS 15 je již 3 rok v programu SMO a nebyla realizována z ohledem na finance.Bytové družstvo má zpracován prováděcí projekt celé rekonstrukce pro své domy a výstavbu vlastních tlakově nezávislých předávacích stanic realizujeme do konce roku 2011.Vlastní připojení domů na primer bychom realizovali v okamžiku,kdy SMO zahájí rekonstrukci své části sekunderních rozvodů na PS 15.

Dva roky platí usnesení představenstva Bytového družstva v Orlové,že výše popsané řešení budeme realizoavat i z vlastních zdrojů , je známo i vedení SMO.Jsou s ním seznámeni všichni nájemníci domů,kterých se týká,protože budou mít levnější teplo a teplou vodu. Zatím jsme realizaci odkládali právě z ohledem na SMO,které přesný termín realizace s ohledem na finance dosud nesdělilo.Nyní se situace změnila a není důvod otálet- žádost o dotaci musí být podána i s Vaším souhlasem s věcným břemenem do května 2011!

Je to na rozhodnutí každého z Vás členů rady, zda povolení k zřízení věcných břemen vydáte a ušetříte družstevníkům z domů čp.1202,1203,1210-1233, tedy 592 rodinám 9 milionů korun, nebo jako obvykle , pokud jde o Bytové družstvo v Orlové bez udání důvodu naši žádost na „doporučení“ starosty MUDr. Michalíka zamítnete.Poslední zkušenost máme z jednání zastupitelstva 9.2.2011.

 

Za Bytové družstvo v Orlové

 

Ing. Buček Zdeněk vr.                                                  Ing. Katauer Jan vr.

místopředseda představenstva                              předseda představenstva

 

Jednání Rady města Orlová o Vás bude 9.3.2011 a zajímejte se jak hájí Vaše zájmy-úsporu 9 milionů Kč členové Rady města složené ze sociálních demokratů, komunistů a evropských demokratů .

 

 
Diskusní příspěvek Ing. Katauera zastupitelstvu města Orlové PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Únor 2011 07:43

Diskusní příspěvek ing Katauera na jednání zastupitelstva města Orlové 9.2.2011 o návrhu zastupitelů Volím Orlovou: 

Zřízení výboru zastupitelstva pro objektivní stanovení ceny tepla

SMO,m.a.s , Orlová v roce 2011.

 

Komise pro posouzeni hospodaření s majetkem Města Orlová - tepelným hospodářstvím, kterou doporučujeme zřídit je vyvolána laxním přístupem jediného akcionáře, Radou města Orlové k vedení akciové společnosti Služby města Orlová,městská akciová společnost. Předpisy umožňují, aby se náklady akciové společnosti rozdělovaly na jednotlivé činnosti dle výše tržeb společnosti a distribuce tepla tvoří 70 % tržeb SMO.


Přes roky upozorňování Rady města i vedení SMO, že rozdíl mezi cenou nakupovaného tepla od ČEZ-Teplárenské a cenou, kterou si za jeho distribuci na paty domů v Orlové účtují Služby města Orlové, nemá v ČR obdobu, nechává členy rady netečné. A to za situace, kdy 80 % tepelných sítí v Orlové je modernizováno z odpisů v ceně tepla,tedy peněz občanů Orlové. Nové rozvodné sitě a moderní objektové předávací stanice v Orlové vyžadují minimální údržbu. Pro nízké náklady na distribuci tepla je příznivý i malý rozsah tepelných sítí .


Za tři roky jsem v zápisech z jednání Rady města v roli jediného akcionáře SMO nenašel jedinou zmínku,že by posuzovala oprávněnost navržené výše ceny tepla představenstvem akciové společnosti SMO.


Kdo z Vás zastupitelů zná jaké výdaje jsou zahrnuty v 7,5 milionech Kč správní režie SMO? Kdo znáte ,co vše je vykazováno pod výdajem 8 milionů korun za údržbu ? Co vše je z majetku SMO v odpisech za 17 miliony korun zahrnutých do ceny tepla? Položili jste si otázku, proč při dodávce 300 000 GJ tepla požaduje představenstvo SMO zisk 5 milionů Kč ? Takový zisk nemá ani Havířovská teplárenská !

 

V zápisech z jednání Rady města se o SMO dozvíte pouze o každoročním schvalování odměn představenstvu a dozorčí radě.Pokud by se zveřejnila jejich roční vyplacená výše ,asi by se změnil pohled Vás zastupitelům a hlavně občanům na cenu tepla v Orlové .

 

Pro rok 2011 prodává ČEZ-Teplárenská teplo v jednoduché sazbě za 323,32 Kč/GJ s DPH. Občané za teplo na patě domu mají od SMO stanovenu předběžnou cenu 506,83 Kč/GJ s DPH. Rozdíl je 183,51 Kč/GJ. Ostatní distribuční společnosti mají běžně rozdíl do 130 Kč/GJ i s DPH. Každá 1 koruna v ceně tepla znamená pro SMO zvýšení tržeb o 300 000 Kč. Orlová má pro rok 2011 již vyší cenu tepla než Havířov s 491 Kč/GJ,Hradec Králové s 371,14 Kč/GJ,Mladá Boleslav s 467,50 Kč/GJ a Plzeň s 381 Kč/GJ.


 

I v Orlové nastal čas,doporučit Radě města předkládat každoročně navrženou cenu tepla představenstvem SMO k projednání a schválení na jednání zastupitelstva. .Takto odsouhlašená cena již nebude zpochybňována a každý občan bude vědět jak zastupitel,kterého volil hájí jeho zájmy. 

Děkuji za pozornost

 

Ing. Katauer Jan

 

Výsledek: všichni zastupitelé sociálních demokratů , evropských demokratů,nezávislí a hlavně komunisté se zdrželi hlasování a návrh neměl šanci 13 hlasy opozice být schválen.Znovu se ukázalo, že prosperita SMO na úkor peněženek občanů má u těchto stran přednost.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 4 z 9