Home Oznámení
Oznámení
Exekuční dražby družstevního podílu PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Srpen 2015 11:27

Exekuční dražby družstevního podílu

 (další články k bydlení najdete v rubrice OSTATNÍ / BYDLENÍ - )

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.1.2013 změnila řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev.

Právní úprava do 31.12.2012 nerespektovala odlišnosti bytových družstev, takže se členství postihovalo stejně jako u dalších obchodních společností bez ohledu na to, jaký byt byl člen oprávněn užívat. U dlužníka – člena bytového družstva byl proto exekučně postižen jeho členský podíl, kdy po zániku jeho členství družstvo vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. Ten však mnohdy nedosahoval tržní hodnoty bytové jednotky, a zpeněžení družstevního podílu tak pravidelně bylo pro dlužníka i věřitele nevýhodné.

            Novela stanoví, že členský podíl člena družstva (družstevní podíl), tedy i práva a povinnosti spojená s užíváním družstevního bytu, jsou postižitelná dle § 63 exekučního řádu, a je možné v rámci výkonu soudního rozhodnutí o exekuci je prodat v dražbě. Družstevní byt je zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku je možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Vydražitel má pak právo na vyklizení takového člena z družstevního bytu a užívat družstevní byt sám jako nový člen.

Takovou exekucí pak mohou být de facto postiženi i ti členové družstev, jichž se dražba družstevního podílu zdánlivě vůbec netýká. Předlužený člen-nájemce družstevního bytu totiž většinou přestane družstvu hradit běžné měsíční nájemné a úhradu za služby ihned poté, kdy se dozví o nařízení výkonu rozhodnutí a dražbě družstevního podílu.

Pravdou je, že od zahájení úkonů směřujících k dražbě nemá družstvo dostatek času, aby se včas dobralo judikovaného exekučního titulu, který by bylo možné do dražby včas přihlásit, neboť za současného stavu lhůt vyřizování běžných žalobních návrhů bytové družstvo velmi obtížně vymáhá pohledávky za členem-nájemcem bytu ke dni provedení dražby. Pohledávky se pak stávají nedobytnými a nastupuje uhrazovací povinnost ostatních členů družstva. K nabytí vlastnictví družstevního podílu v dražbě totiž nedochází převodem, ale přechodem z rozhodnutí soudu či soudního exekutora a jde o originální způsob nabytí vlastnictví, přičemž okamžikem udělení příklepu se maže veškerá minulost tohoto družstevního podílu. Neexistuje zde vazba mezi povinným a vydražitelem, jako je tomu u převodu smlouvou. Proto nelze na vydražitele přenášet odpovědnost za předchozí závadné chování bývalého člena družstva (přechod dluhů).

bytové družstvo před novelou

bytové družstvo po novele

Exekuce členských práv a povinností dlužníka jako člena v bytovém družstvu byla prováděna postižením majetkových práv – tzv. „vypořádacího podílu“. Podíl, který se tím uvolnil, pak družstvo mohlo prodat za tržní cenu.

Exekuce členských práv a povinností dlužníka člena v bytovém družstvu je prováděna dražbou jeho členského (družstevního) podílu.

Členství dlužníka v družstvu zaniklo a družstvo vyplatilo exekutorovi vypořádací podíl, vyčíslený dle obch. zák.

Členství dlužníka v družstvu zanikne a novým členem družstva se stane vydražitel.

 Čerpáno z podkladů SČMBD

 

 
Nový Domovní řád PDF Tisk Email
Středa, 05 Srpen 2015 12:21

Žádáme správce, kteří si ještě nevyzvedli nový Domovní řád, aby tak učinili v nejbližším termínu. Vyzvedávejte na technickém úseku BD.

 

 
Volební rok 2016 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 30 Červenec 2015 12:39

Vážení družstevníci,

blíží se volební rok 2016, kdy budou na jarním zasedáni nejvyššího orgánu voleni noví členové představenstva a kontrolní komise. Již nyní je potřeba se zamýšlet nad kandidáty do těchto orgánů a pečlivě zvažovat výběr. V příloze jsme Vám připravili podmínky pro kandidáty a formulář, který je potřebné dodat do 31.1.2016 ke zpracování na BD. Své návrhy projednejte na členských schůzích v nejbližších měsících a odevzdejte na sekretariátě BD.

-podmínky kandidatůry

-formulář

 
Pozvánka na SD PDF Tisk Email
Pondělí, 25 Květen 2015 07:58

Vážení  delegáti zveme Vás na zasedání nejvyššího orgánu družstva - Shromáždění delegátů dne 15.6.2015. Podklady včetně výroční zprávy si vyzvedněte na sekretariátu družstva nejpozději do 28.5.2015.

Pozvánka na SD.

 

 
Změna ve výběrové komisi PDF Tisk Email
Čtvrtek, 14 Květen 2015 08:34

Představenstvo zvolilo na svém jednání 12.3.2015 novou Komisi pro výběrová řízení. Předsedkyni se stala Ing.A. Kasanová. Členy J.Berný a J.Moudrý.  Komise byla zvolena po rezignaci Ing. Jozefa Trojáka z funkce předsedy komise a po odstoupení Ing.M. Kratochvíla, L.Kačániho z představenstva BD.

 
Změna zásady o poplatcích PDF Tisk Email
Středa, 29 Duben 2015 07:57

Dne 9.4.2015 byla představenstvem schválena změna zásady  ÚHRADY ZA ÚKONY A SLUŽBY PROVÁDĚNÉ DRUŽSTVEM pod č.10/2015.

Zásada úpravuje některé poplatky a přehledněji rozděluje poplatky dle činnosti.

Ke změně poplatků týkajících se všech družstevníků nedochází. Změny se týkají jednorázových poplatků za převody, pronajmy bytů atd.

Veškeré Zásady a Směrnice BD najdete po přihlašení na interních stránkách.

 
Noví členové představenstva PDF Tisk Email
Úterý, 14 Duben 2015 13:14

Na březnovém jednání představenstva rezignoval na člena představenstva pan Lukáš Kačáni. Z důvodu dvou uvolněných míst v představenstvu byli

dne  9.dubna 2015 představenstvem kooptování za členy  Bohumil Markus a Michal Kobes.

Jedná se o dlouholeté správce vzorných domů. Tato volba omladí stávající představenstvo a měla by přinést pozitivní náměty pro rozvoj družstva.

 
Změny v představenstvu a komisích PDF Tisk Email
Pondělí, 09 Březen 2015 10:55

- Dne 29.1.2015 po odvolání Ing.Trojáka  z funkce předsedy, rezignoval tento na člena Výběrové komise při BD jejímž byl předsedou.

- Novým předsedou představenstva byl opětovně dne 29.1.2015 zvolen J.Mohyla.

- V souvislosti s odchodem do představenstva SMO m.a.s rezignoval k 28.2.2015 Ing. Kratochvíl za člena představenstva a člena komise pro výběrová řízení.

- Novým členem představenstva se stal poslední zvolený náhradník Jindřich Moudrý z domu čp. 921.

- Na zasedání nejvyššího orgánu SD se před hlasováním o odvolání vzdala členství v představenstvu Mgr. R.Potyšová.

 
Audit PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Pondělí, 09 Březen 2015 10:21

Dne 4.3.2015 byl zahájen účetní audit dle podmínek smlouvy uzavřené 1.10.2013. Audit není povinno družstvo provádět,ale s ohledem na nezávislý pohled na hospodaření a nemožnost zpochybnit stabilitu družstva, je tento audit prováděn každoročně.

Závěry auditu budou po ukončení  součásti výroční zprávy o hospodaření BD za rok 2014, která bude projednána nejvyšším orgánem SD 5/2015.

Závěry loňského auditu byly součásti výroční zprávy, se kterou byli seznámeni všichni členové svými delegáty.
 

2013   Výrok auditora a dopis k ověření účetní závěrky zobrazte kliknutím.

 

Nezávislou auditorskou firmou byl ukončen účetní audit  BD v Orlové za rok 2014. Výsledky  si zobrazíte zde:   

           Výrok auditora

           Dopis k ověření závěrky

 

 

 

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 4 z 18