Home Oznámení
Oznámení
Hledáte prostory k podnikání ? PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Říjen 2014 12:38

BD v  Orlové nabízí k pronájmu prostory k podnikání v komerční budově na ul. Masarykova 1325.

Objekt je situován v centru města v blízkosti supermarketu, obchodů a restaurací.

Možnost parkování před budovou.

Bližší informace a kontakty naleznete v rubrice INZERCE.

 

 
Modernizace bydlení. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Středa, 24 Září 2014 07:43

Vážení družstevníci,

blíží se čas plánovaní oprav a modernizací pro rok 2015. V těchto dnech by jste ve spolupráci se správci měli zpracovávat plány oprav. Obecně lze navrhnout dokončení modernizací výtahů dle podmínek inspekčních prohlídek, zateplení soklů, strojoven a střech, výměnu hydroizolací střech za folie typu Firestone a výměnu elektroinstalací nejen ve společných částech, ale i v bytech. Rovněž nelze zapomínat na vzhled domů, zejména odstraňovaní řas z fasád. Dokončení výměn oken zejména na lodžiích nebo přeregulování topných soustav mají vliv na snižování nákladů stále dražšího „orlovské tepla“. Finanční prostředky investované do osvědčených technologií jako tepelná čerpadla, solární systémy, regulace, čištění topných soustav, izolace rozvodů, výměna světelných zdrojů za LED technologie přinesou úspory ihned. Jarní porady správců ukázaly názorně, jak lze bydlení zlepšovat a kudy se ubírat. Pro některé pasivní samosprávy skončila modernizace bydlení zateplením a nad dalšími možnostmi nemají chuť ani diskutovat. Informace se tudíž k členům samosprávy nedostávají nebo jsou neúplné. Naopak aktivní samosprávy resp. správci požadují informace jak zlepšit bydlení a kde je možné uspořit. Účastní se porad, reagují na informace od techniků a diskutují o možnostech využití návrhů ve svém domě. Bytové družstvo v Orlové je silnou profesionální organizací, která může svým samosprávám nabídnou možnost bezúročných půjček. Tyto  prostředky lze využít nejen na zajištění základní údržby, ale i pro snižování tepelných ztrát s využitím moderních technologií. Technici jsou připraveni Vám navrhnout řešení a pomoc při zpracování plánu oprav na rok 2015.

 
Družstva v médiích. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Čtvrtek, 03 Červenec 2014 07:38

Vážení družstevníci,

v médiích se objevují články o nutných změnách v bytových družstvech a společenstvích vlastníků.

Nový Občanský zákoník (NOZ) a Zákon o obchodních korporacích nově nastavují pravidla pro činnost nejen organizací ,ale i občanů.
V poslední době vytvářejí média katastrofické vize.Důvodem je mít o čem psát.
Naše BD v Orlové má od listopadu 2013 schválené nové stanovy. Tyto jsou přizpůsobené NOZ. Za účasti notáře na shromáždění delegátů byl tento dokument potvrzen a od 1.1.2014 se BD těmito stanovami řídí.
Rovněž jsme zajistili tisk těchto stanov pro všechny členy družstva.Stanovy jste obdrželi v jarních měsících od svých správců.

 
Informace pro delegáty. PDF Tisk Email
Pátek, 16 Květen 2014 11:43

Vážení delegáti, žádáme Vás, aby jste si vyzvedli materiály pro blížící se Shromáždění delegátů.
Podklady jsou k dispozici na sekretariátě BD od 19.5.2014 do 22.5.2014 !

 
Nové stanovy. PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Březen 2014 08:42

Žádáme správce ,aby si vyzvedli vytištěné STANOVY . Tiskoviny jsou k dispozici na sekretariátě BD. Nové stanovy budou prostřednictvím správců předány všem členům BD.

 

 
Cena tepla 2013. PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Únor 2014 10:12

Po loňském „převratu“ na SMO m.a.s a potažmo na radnici jsme byli ujišťování, že dojde ke změnám, které budou mít příznivý vliv na cenu tepla. Předpokládaný nárůst ceny se sníží, nebo alespoň zastaví.Skutečností je, že cena tepla pro rok 2013 opět vzrostla a to z předběžné ceny 597 Kč/GJ na 606,71 Kč/GJ. Nárůst ceny o necelých 10 Kč/GJ  představuje jen pro členy BD v Orlové zaplatit o přibližně 800 000 Kč více! Nárůst se jednoznačně zastavit, natož snížit nepodařilo.Cena v roce 2012  572,71 Kč/GJ  vystoupala na 606,71 Kč/GJ ! Tento nárůst o 34 Kč/GJ  jen pro členy našeho družstva představuje zaplatit za rok 2013 o 2,7 miliónu Kč více než v roce 2012!  
Ptejte se zastupitelů a radních zda udělali vše pro zprůhlednění hospodaření městské akciové společnosti SMO! Ptejte se, zda přijaté změny počítají s trendem dalšího snižování spotřeby tepla  v Orlové.

 

Cena tepla pro rok 2014 je předběžná.

 
Přehled spotřeb tepla 1995-2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Úterý, 28 Leden 2014 08:43

Přehled spotřeb tepla pro vytápění v letech 1995 až 2013. Roční spotřeba poklesla od roku 1995 o 85 tisíc GJ.Tato hodnota představuje při dnešních cenách roční úsporu pro nájemníky  51 milionů korun !

Úspor bylo dosaženo zejména zaregulováním domovních rozvodů tepla, instalací ITN , výměnou bytových oken ,zasklením lodžií a zateplením objektů.

Průměrná roční úspora na byt představuje více jak 15 tisíc Kč.

Poz: červené sloupce představují spotřebu tepla v GJ. Modrá křivka představuje hodnotu teplot - DENO stupně.Větší hodnota= chladnější zima.

Kliknutím zobraz GRAF v PDF formátu.

 

 
INFORMACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 27.5.2013 PDF Tisk Email
Středa, 03 Červenec 2013 07:01

Vážení družstevníci ,

dne  27.5.2013 proběhlo zasedání nejvyššího orgánu BD v Orlové. Všem delegátům byly doručeny obsáhle materiály k jednání. Zejména Zpráva o hospodaření BD. Zpráva je k dispozici u Vašich delegátů a měla by být využívána pro práci na samosprávách a to nejen jako materiál hodnotící činnost a výsledky za rok 2012, ale i pro plán prací na budoucí léta. Výborné ekonomické výsledky hospodaření jsou ověřeny a potvrzeny auditem nezávislé firmy a rovněž zprávou kontrolní komise.
Ve zprávě lze například porovnat jak ekonomické výsledky jednotlivých samospráv, vývoj cen energií a jejich spotřebu, tak vybrané ukazatele hospodaření od roku 2000.

Delegáti odvolali z funkcí p. J.Dlabaju a Ing. Z.Bučka a na jejich místo nastoupili náhradníci p. L.Kačáni a Ing. M.Kratochvíl , kteří by měli být přínosem pro stabilitu a další rozvoj BD.
Byla schválena roční účetní uzávěrka a hospodaření družstva za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 1 167 402,- Kč.

Důležitým krokem (pokud bude schválena účinnost nového Občanského zákoníku od 1.1.2014) ,který nás čeká ještě v letošním roce je schválení nových stanov. Všechna družstva musí reagovat na změny v nových zákonech a proto byl SČMBD zpracován vzor nových stanov. Ve svém projevu jsem vyzval delegáty ,aby nejen řádně informovali o stabilitě a ekonomické situaci družstva ,ale i k součinnosti  na tvorbě stanov. Byla vytvořena pracovní skupina pro přípravu návrhu nových stanov , která bude rovněž shromažďovat písemné připomínky a návrhy družstevníků. Tyto můžete osobně  doručit na sekretariát družstva do  20.8.2013.

Bližší informace požadujte  po svém delegátovi.

  

                                                                                                                              Jaroslav MOHYLA

                                                                                                              předseda představenstva  BD v Orlové

 

 
Chce se opět p.Dlabaja zviditelnit ? PDF Tisk Email
Pátek, 24 Květen 2013 10:19

Představenstvo reagovalo na nehoráznost uveřejněných článků v Orlovských novinách a přijalo 16.5.2013 usnesení č.   I – 54/05/13.

      Rozhovor, vytištěný v Orlovských novinách ze dne 10.5.2013, předložit k posouzení nezávislému právníkovi, zda se nejedná o :

  1. poškození dobrého jména Bytového družstva v Orlové,

  2. šíření poplašné zprávy,

  3. trestný čin pomluvy,

  4. porušení obchodního tajemství, zejména čl.61 odst.1 Stanov BD v Orlové.

 

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 3 z 9