Home Oznámení
Oznámení
Nový standard TV vysílání PDF Tisk Email
Úterý, 03 Duben 2018 08:01

Od března 2018 do konce roku 2020 bude probíhat přechodová fáze na nový standard v TV vysílání. Přechod  na efektivnější kódování H265/HEVC přináší zlepšení kvality vysílání a rozšíření TV programů. Pro příjem programů v DVB-T2 kódování je potřebné mít nejen televizní příjmač či set-top-box, ale musí dojít k přeladění či doplnění zesilovačů na společné televizní anténě. V případě přechodu na nový systém požádejte svého správce k podání žádanky na technický úsek. Odborná firma zjistí stav systému STA, naladí nové kanály či navrhne řešení.

 
Poděkování PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Leden 2018 07:02

Představenstvo na svém prosincovém jednání hodnotilo práci správců.

Velké poděkování za celoroční práci a vzorné plnění svých povinností náleží především:

 čp.

 778     Miroslavu Pluhaříkovi

 855     Anně Oprchalské

 856     Karlu Miklovičovi

 857     Ing. Kamilu Vavříčkovi

 872     Miroslavu Poláčkovi

 926     Jarmile Truclové

 929     Olze Šustrové

 936     Miroslavě Crhové

 955     Viktoru Kukučovi

1210    Jiřímu Ručkovi

1224    Věře Gajdošíkové

1227    Eduardu Kusnierzovi

1231    Josefu Bernému

1232    Michaelu Potykovi

1249    Miroslavu Golasowskému

1263   Bc. Michalovi Kobesovi

1271   Drahomíře Navrátilové

1276   Ing. Bohumilu Markusovi

 

 

 
Oznámení o změně ceny - vodné, stočné PDF Tisk Email
Úterý, 05 Prosinec 2017 10:44

Dle oznámení společnosti SmVaK a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vody fakturované pitné a odkanalizované, které budou uplatňovány s účinností od 1. ledna 2018 takto:

vodné   37,08 Kč/m3 (bez DPH)

stočné   33,42 Kč/m3 (bez DPH)

K cenám bude uplatněna výše DPH dle legislativy platné od 1.1.2018.

 
Petice PDF Tisk Email
Středa, 04 Říjen 2017 08:31

PETICI ZA POSÍLENÍ PRÁV BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Petice je určena Vládě ČR, na vědomí bude dána i Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.

Svým podpisem v sídle BD v Orlové či přímo na samosprávě podpoříte práva slušných lidí.

Podpisové archy předejte do 22.prosince nebo přijďte přímo podepsat na sekretariát družstva.

 

PETICE

PETICE příloha

PETICE podpisový arch

 
Zahájení topné sezóny PDF Tisk Email
Pondělí, 18 Září 2017 09:28

S ohledem na předpověď počasí, byl dán souhlas k zahájení vytápění. Pro plynulý náběh topného systému si nastavte termostatické ventily na radiátorech na hodnotu "5".  Ventil je otevřen naplno a tudíž dojde k řádnému odvzdušnění topného tělesa. Žádáme správce, aby  vyvěsili informační leták. Tiskněte ZDE.

 
VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Červen 2017 09:00

Nabídku prostor k pronájmu naleznete v sekci Inzerce.

 
Odečty RTN resp. ITN 2016 PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Listopad 2016 13:58

Vážení členové,

jak jsme již dříve informovali na webu, případně jak Vás informovali Vaši delegáti, bude od letošního roku prováděn odečet indikátorů topných nákladů (ITN resp. RTN, "měřidel tepla") vždy koncem roku.

Odečty budou probíhat od 15.11.2016 do 6.12.2016. Přesný termín odečtu obdržíte na letáčku, který vám bude vhozen do poštovní schránky. Pozor! Uzávěrka po které není možné odečet provést je 31.12.2016.

Od 1.1.2016 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 269/2015, která jednoznačně určuje termín odečtu měřidel na konec zúčtovacího období.

Úpozorňujeme, že došlo k zpřísnění postihů za nezpřístupnění měřidel a za neúměrné "šetření" tepla pro vytápění na úkor ostatních nájemníků.

Bytový dům je spojitá soustava a nelze se tvářit, že pokud netopím tak nic nespotřebuji. Jistě to nefunguje tak, že když nepustíte radiátor tak máte v bytě teplotu jak venku. Teplo se i k vám dostává přes okolní vytápěné místnosti a je nutné počítat s úhradou. Nová vyhláška upravuje náklady za vytápění u takto extrémně spořících nájemníků. Rovněž postihuje i ty co extremně přetápějí.
Odečty se netýkají domů, které májí elektronická měřidla E-ITN s dálkovým odečtem. U těchto dojde k odečtu automaticky vždy 31.prosince.
Nájemníci, kteří nezajistí zpřístupnění v uvedený termín musí neprodleně kontaktovat odečitatele (rukou napsáno tel. číslo na letáčku) nebo fa INPO a informovat se na nejbližší možný náhradní termín! V případě neprovedení bude postupováno dle směrnice č.2/2016.

 
Odečty vodoměrů 2016 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 03 Listopad 2016 13:02

Vážení správci,

žádáme Vás, o vyzvednutí protokolu pro odečet bytových vodoměrů.

Protokoly si vyzvedněte na technickém úseku družstva.

Odečet bude prováděn o víkendu 26.11.-27.11.2016.

Bližší informace o termínu a čase budou jednotlivými správci vyvěšeny ve společných prostorách.

Žádáme nájemníky, kteří v uvedeném termínu nebudou přítomni v bytě a nebudou schopni zajistit zpřístupnění bytu, aby požádali správce domu o provedení předčasného odečtu.

Odečtové protokoly doručte zpět na družstvo do 2.12.2016.

Poz: odečet  bytových vodoměrů se netýká domů s elektronickými vodoměry. U těchto domů je odečet prováděn dálkově a to k 31.12.2016 bez nutnosti vstupu do bytů.

 
Změna termínů odečtů RTN PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Červen 2016 14:19

Vážení družstevníci,

schválením nejvyššího orgánu BD vešla v platnost směrnice č. 2/2016 o rozúčtování nákladů na vytápění, TV a SV.

Tato směrnice reaguje na novelu vyhlášky č. 269/2015. S přijetím směrnice dochází ke změně termínu odečtů poměrových indikátorů tepla - RTN. Odečty budou prováděny v měsíci prosinci. Informace o přesném datu odečtu obdržíte do poštovních schránek.

 

 

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 17