Home Oznámení
Oznámení
Nabídka zaměstnání - Energetik PDF Tisk Email
Pátek, 23 Červenec 2021 09:43

Čtěte v rubrice INZERCE.

 
OZNÁMENÍ o možnosti konání ČS od 31.05.2021 PDF Tisk Email
Úterý, 01 Červen 2021 05:35

Podmínky pro konání ČS od 31.05.2021 se nemění, dochází pouze k upřesnění typu dokumentu, kterým má člen na schůzi prokazovat očkování. Očkování má být podle textu mimořádného opatření prokazováno národním certifikátem o provedeném očkování, kterým se lze prokazovat až po dokončení očkování. Lze se rovněž prokazovat potvrzením o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV-2.

Na dotazy, zda se lze vyhnout požadavkům pro konání ČS tím, že bude schůze svolána do venkovních prostor, je třeba odpovědět, že se tím podmínky nezjednoduší. I v tomto případě je vyžadován při účasti nad 10 osob negativní výsledek testu, očkování nebo prodělané onemocnění (viz bod I.14 mimořádného opatření, který stanoví podmínky pro konání spolkových akcí). PŘÍLOHA.

 
Letní odstávka tepla PDF Tisk Email
Úterý, 25 Květen 2021 12:29

Informujeme Vás o schválené letní odstávce dodávek tepla a teplé vody a to v  době od 20.7.2021 od 00 hodin do  22.7.2021 do 10 hodin.

Důvodem jsou servisní práce na zařízení Elektrárny Dětmarovice.

Domy se solárními systémy mohou využít za příznivých teplotních podmínek dodávek teplé vody ze solárních panelů.

 
Rozhodnutí SD per rollam PDF Tisk Email
Pondělí, 17 Květen 2021 00:00

Vážení členové družstva,

 

z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s prokázáním koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, kdy se nemohlo konat shromáždění delegátů obvyklým způsobem, bylo představenstvo nuceno rozhodnout o podmínkách rozhodování shromáždění delegátů per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě). V přiloženém protokolu jsou uvedena jednotlivá rozhodnutí a výsledky hlasování delegátů ze dne 14.05.2021. Z evidovaných 137 delegátů nejvyššího orgánu družstva se hlasování účastnilo 114 delegátů. PROTOKOL.

 

Ing. Bohumil Markus v.r.

předseda představenstva

 

 

 
Informace k vyúčtování služeb PDF Tisk Email
Úterý, 27 Duben 2021 09:56

INFOPRMACE K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2020

Vážení nájemníci,

 

v nejbližších dnech obdržíte v obálkách do poštovních schránek vyúčtování služeb za rok 2020. V případě nedoplatků a jiné doručovací adresy bude vyúčtování zasláno prostřednictvím České pošty.

Pokud máte dotaz k vyúčtování či chcete podat k vyúčtování reklamaci, žádáme, abyste tak učinili písemnou formou a to zasláním námitky na adresu družstva nebo vhozením námitky do poštovní schránky přímo v sídle družstva nebo odesláním na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Před podáním námitky k vyúčtování služeb si nejdříve řádně zkontrolujte stavy měřidel - vodoměrů a indikátorů topných nákladů (ITN), resp. zálohové platby. V reklamaci musí být jasně specifikováno, kterou položku reklamujete. Doporučujeme srovnat si položky podle předchozího vyúčtování služeb na bytě vč. cen za jednotku a množství.

Přeplatky budou zasílány v zákonné lhůtě, a to do 31.08.2021. Do tohoto data je rovněž povinností uhradit případný nedoplatek vyplývající z vyúčtování služeb. V případě vyšších nedoplatků bude nájemci upravena výše zálohových plateb.  

Ze zákona:

Vyúčtování služeb za předchozí rok musí poskytovatel služeb zpracovat a předat konečným spotřebitelům nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, tedy do 30.4. roku následujícího (dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty).

Finanční vyrovnání

Lhůta pro finanční vyrovnání přeplatků, ale i nedoplatků je 4 měsíce od doručení vyúčtování.

Reklamace a námitky

Upozorňujeme nájemníky družstevních bytů/nebytových prostor a vlastníky jednotek domů ve správě BD v Orlové, aby dodrželi termín pro podání případných námitek ke způsobu či obsahu vyúčtování (reklamaci). Reklamační lhůta je 30 dní a začíná běžet od data doručení vyúčtování.

 

 
Konání ČS per rollam PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Březen 2021 15:12

ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo Bytového družstva v Orlové rozhodlo na svém zasedání dne 11.03.2021 v souladu s § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2, zákona č. 191/2020 Sb., ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK, o podmínkách rozhodování členských schůzí per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) tak, aby samosprávy byly schopny rozhodovat i v případě, kdy nebude možné vzhledem k současné situaci – vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, konat členské schůze obvyklým způsobem. Přijímat rozhodnutí členské schůze tímto způsobem je možné až do 30.06.2021. Zápis o rozhodnutí představenstva. Titskopisy pro konání ČS per rollam jsou uloženy v sekci Formuláře-tisky, pro správce. Listina o převzetí návrhu rozhodnutí člena samosprávy bude správcům vytištěna na BD.

 

 
Oznámení od 25.02.2021 PDF Tisk Email
Středa, 24 Únor 2021 15:19

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 25.02.2021 od 00:00 hod. do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny podmínky a požadavky normy ČSN, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech budov, mimo bydliště nebo ubytování.

Při pohybu a pobytu v prostorech správy družstva je povinností všech příchozích používat předepsané ochranné prostředky dýchacích cest.

Při vstupu do prostor družstva doporučujeme dále použít dezinfekci rukou, která je připravena na jednotlivých podlažích. Žádáme současně, pokud je to možné, o omezení osobního kontaktu s pracovníky správy. Doporučujeme využití telefonické a elektronické komunikace, případně využít pro písemnosti poštovní schránky umístěné v přízemí administrativní budovy č.p. 1326.

 

 
NABÍDKA PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ PDF Tisk Email
Pátek, 27 Listopad 2020 00:00

Nabídku volných prostor sloužících podnikání nalezte v sekci INZERCE.

 
Omezení provozu PDF Tisk Email
Úterý, 13 Říjen 2020 07:52

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH A POKLADNÍCH HODIN s účinností od 13.10.2020 do odvolání.

 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti se šířením epidemie COVID-19 v ČR, dojde ke

zrušení úředních a pokladních hodin s účinností od 13.10.2020 do odvolání.

 

Úřední styk bude zajištěn zejména elektronicky (e-mail, DS) či telefonicky. Pro osobní doručení písemnosti můžete využít poštovní schránku umístěnou v přízemí budovy č.p. 1326.

Osobní kontakty budou možné pouze na základě domluvy s příslušným zaměstnancem. Podmínkou vstupu do objektu správy družstva a při osobním jednání je používání roušky a připravené dezinfekce.

Pokladna bude pro příjem plateb uzavřena. Platby nájmu lze provádět bankovním převodem na účet č. 1478946/0300, variabilním symbolem (VS) je č.p. domu a č. bytu (např. 101208 pro č.p.1012 a číslo bytu 08) nebo poštovní poukázkou. Poplatky za úkony družstva pak s VS s předčíslím 2 (např. 2101208).

Veškeré dotazy směřujte na jednotlivé úseky správy družstva. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách družstva https://www.bdorlova.cz.

 

Konání členských schůzí je v současné době omezeno na max. 6 účastníků ve vnitřních prostorách.

 

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 1 z 9