Home Oznámení
Oznámení
Nabídka pracovního místa PDF Tisk Email
Pondělí, 05 Listopad 2018 10:41

Bytové družstvo v Orlové, příjme do pracovního poměru pracovníka na pozici bytového technika.

Požadavkem je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, nejlépe technického oboru. Znalost práce na PC, OS Windows 10, kancelářského software Office 2016, čtení technických výkresů, vyhovující zdravotní stav pro práci v terénu. Nástup možný od 1.1.2019.

Životopisy zasílejte do 30.11.2018 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript případně osobně doručte na adresu BD v Orlové, Masarykova tř. 1326, 735 14 Orlová - Lutyně

 
Nařízení EÚ č. 2016/679 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 13 Září 2018 06:20

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

_____________________________________________________________________________________

Správce a zpracovatel osobních údajů:  Bytové družstvo v Orlové 

Bytové družstvo v Orlové (dále jen „družstvo“) tímto informuje subjekty údajů (členy) o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů. Družstvo tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky. Výše uvedená práva je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem nebo datová schránka) na kontaktních místech správce. Družstvo tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Družstvo tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR. Družstvo nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci družstva nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

 
Nový standard TV vysílání PDF Tisk Email
Úterý, 03 Duben 2018 08:01

Od března 2018 do konce roku 2020 bude probíhat přechodová fáze na nový standard v TV vysílání. Přechod  na efektivnější kódování H265/HEVC přináší zlepšení kvality vysílání a rozšíření TV programů. Pro příjem programů v DVB-T2 kódování je potřebné mít nejen televizní příjmač či set-top-box, ale musí dojít k přeladění či doplnění zesilovačů na společné televizní anténě. V případě přechodu na nový systém požádejte svého správce k podání žádanky na technický úsek. Odborná firma zjistí stav systému STA, naladí nové kanály či navrhne řešení.

 
Poděkování PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Leden 2018 07:02

Představenstvo na svém prosincovém jednání hodnotilo práci správců.

Velké poděkování za celoroční práci a vzorné plnění svých povinností náleží především:

 čp.

 778     Miroslavu Pluhaříkovi

 855     Anně Oprchalské

 856     Karlu Miklovičovi

 857     Ing. Kamilu Vavříčkovi

 872     Miroslavu Poláčkovi

 926     Jarmile Truclové

 929     Olze Šustrové

 936     Miroslavě Crhové

 955     Viktoru Kukučovi

1210    Jiřímu Ručkovi

1224    Věře Gajdošíkové

1227    Eduardu Kusnierzovi

1231    Josefu Bernému

1232    Michaelu Potykovi

1249    Miroslavu Golasowskému

1263   Bc. Michalovi Kobesovi

1271   Drahomíře Navrátilové

1276   Ing. Bohumilu Markusovi

 

 

 
Oznámení o změně ceny - vodné, stočné PDF Tisk Email
Úterý, 05 Prosinec 2017 10:44

Dle oznámení společnosti SmVaK a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vody fakturované pitné a odkanalizované, které budou uplatňovány s účinností od 1. ledna 2018 takto:

vodné   37,08 Kč/m3 (bez DPH)

stočné   33,42 Kč/m3 (bez DPH)

K cenám bude uplatněna výše DPH dle legislativy platné od 1.1.2018.

 
Petice PDF Tisk Email
Středa, 04 Říjen 2017 08:31

PETICI ZA POSÍLENÍ PRÁV BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Petice je určena Vládě ČR, na vědomí bude dána i Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.

Svým podpisem v sídle BD v Orlové či přímo na samosprávě podpoříte práva slušných lidí.

Podpisové archy předejte do 22.prosince nebo přijďte přímo podepsat na sekretariát družstva.

 

PETICE

PETICE příloha

PETICE podpisový arch

 
Zahájení topné sezóny PDF Tisk Email
Pondělí, 18 Září 2017 09:28

S ohledem na předpověď počasí, byl dán souhlas k zahájení vytápění. Pro plynulý náběh topného systému si nastavte termostatické ventily na radiátorech na hodnotu "5".  Ventil je otevřen naplno a tudíž dojde k řádnému odvzdušnění topného tělesa. Žádáme správce, aby  vyvěsili informační leták. Tiskněte ZDE.

 
VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Červen 2017 09:00

Nabídku prostor k pronájmu naleznete v sekci Inzerce.

 
Odečty RTN resp. ITN 2016 PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Listopad 2016 13:58

Vážení členové,

jak jsme již dříve informovali na webu, případně jak Vás informovali Vaši delegáti, bude od letošního roku prováděn odečet indikátorů topných nákladů (ITN resp. RTN, "měřidel tepla") vždy koncem roku.

Odečty budou probíhat od 15.11.2016 do 6.12.2016. Přesný termín odečtu obdržíte na letáčku, který vám bude vhozen do poštovní schránky. Pozor! Uzávěrka po které není možné odečet provést je 31.12.2016.

Od 1.1.2016 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 269/2015, která jednoznačně určuje termín odečtu měřidel na konec zúčtovacího období.

Úpozorňujeme, že došlo k zpřísnění postihů za nezpřístupnění měřidel a za neúměrné "šetření" tepla pro vytápění na úkor ostatních nájemníků.

Bytový dům je spojitá soustava a nelze se tvářit, že pokud netopím tak nic nespotřebuji. Jistě to nefunguje tak, že když nepustíte radiátor tak máte v bytě teplotu jak venku. Teplo se i k vám dostává přes okolní vytápěné místnosti a je nutné počítat s úhradou. Nová vyhláška upravuje náklady za vytápění u takto extrémně spořících nájemníků. Rovněž postihuje i ty co extremně přetápějí.
Odečty se netýkají domů, které májí elektronická měřidla E-ITN s dálkovým odečtem. U těchto dojde k odečtu automaticky vždy 31.prosince.
Nájemníci, kteří nezajistí zpřístupnění v uvedený termín musí neprodleně kontaktovat odečitatele (rukou napsáno tel. číslo na letáčku) nebo fa INPO a informovat se na nejbližší možný náhradní termín! V případě neprovedení bude postupováno dle směrnice č.2/2016.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 18