Home Oznámení
Oznámení
Nabídka uvolněného bytu PDF Tisk Email
Pátek, 15 Květen 2020 11:45

Nabídku volněného družstevního bytu naleznete v sekci INZERCE.

 
Vyúčtování za rok 2019 PDF Tisk Email
Pondělí, 27 Duben 2020 09:52

Vážení družstevníci,

s ohledem na mimořádnou situaci bude vyúčtování služeb za rok 2019 distribuováno správci přímo do poštovních schránek. Vyúčtování s nedoplatky nebo jinými doručovacími adresami bude zasláno prostřednictvím České pošty včetně poštovní poukázky na nedoplatky s uvedením čísla účtu a variabilního symbolu.

V případě reklamace, zašlete tuto do stanoveného termínu prostřednictvím  elektronické pošty nebo písemně na adresu družstva, případně vhoďte do poštovní schránky v sídle družstva.

Dotazy k vyučtování směřujte na:     

Zubíčková Jana        - ekonomické informace, te.: 596 540 116, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Ing. Pipreková Ivana - odečty měřidel, tel.: 596 540 103, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Případné reklamace je možno zaslat rovněž na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   nebo písemně na adresu družstva či osobně vhodit do schránky umístěné v přízemí správní budovy.

Informace k vyúčtování neleznete na tomto odkazu:

https://www.bdorlova.cz/images/BDORLOVA/DOKUMENTY-EU/Vyu%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD_2008-2016_s_vysv%C4%9Btlen%C3%ADm.pdf

 
Oznámení družstva k pohybu osob PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Březen 2020 08:35

O Z N Á M E N Í Bytového družstva v Orlové

V souladu s vyhlášením zákazu volného pohybu ode dne 16. března 2020 se doporučuje, v rámci omezení pohybu na veřejně dostupných místech a ve společných prostorách domů, pohyb pouze na dobu nezbytně nutnou.

Zákaz volného pohybu osob znamená, že již nelze konat schůze a shromáždění v domech, členské schůze ani shromáždění delegátů, a to, ani kdyby počet zúčastněných osob nepřesáhl 30.

Zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (povinnost být vybaven rouškou, respirátorem, ústenkou, šátkem, šálou či jiným prostředkem, který brání šíření kapének) zavedla vláda od 19.3.2020 od 0:00.

 

 
OZNÁMENÍ Bytového družstva v Orlové PDF Tisk Email
Pátek, 13 Březen 2020 10:40

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH A POKLADNÍCH HODIN

S odkazem na vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky, jež vyhlásila vláda ČR dne 12.03.2020, představenstvo Bytového družstva v Orlové rozhodlo o

 

zrušení úředních a pokladních hodin s účinností od 16. 03. 2020 do odvolání.

 

Úřední styk bude zajištěn elektronicky či telefonicky. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách družstva www.bdorlova.cz.

Platby nájmu lze provádět bankovním převodem na účet č. 1478946/0300, VS je č.p. domu a č. bytu (např. 101201) nebo poštovní poukázkou. Poplatky za úkony družstva pak s VS předčíslím VS 2 (např. 2101201).

Veškeré dotazy směřujte na jednotlivé úseky správy družstva.

 

 
Odečty vody a tepla PDF Tisk Email
Čtvrtek, 12 Prosinec 2019 10:05

Upozorňujeme nájemníky bytů u kterých nebyl dosud proveden odečet vodoměrů nebo kapalinových ITN - Indikátorů umístěných na radiátorech v bytech, aby ihned kontaktovali svého správce nebo bytové techniky. Po termínu uzávěrky k 31.12.2019 již nelze odečet kapalinových ITN provádět a za nezpřístupnění hrozí vysoké postihy.

 
NABÍDKA PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Červenec 2019 12:25

Nabídku volných prostor sloužících podnikání nalezte v sekci INZERCE.

 
Nový standard TV vysílání PDF Tisk Email
Úterý, 03 Duben 2018 08:01

Od března 2018 do konce roku 2020 bude probíhat přechodová fáze na nový standard v TV vysílání. Přechod  na efektivnější kódování H265/HEVC přináší zlepšení kvality vysílání a rozšíření TV programů. Pro příjem programů v DVB-T2 kódování je potřebné mít nejen televizní příjmač či set-top-box, ale musí dojít k přeladění či doplnění zesilovačů na společné televizní anténě. V případě přechodu na nový systém požádejte svého správce k podání žádanky na technický úsek. Odborná firma zjistí stav systému STA, naladí nové kanály či navrhne řešení.

Přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání – DVB-T2  a ukončení pozemního vysílání v původním kódovaní v Moravskoslezském kraji  30.4.2020!

 
VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Červen 2017 09:00

Nabídku prostor k pronájmu naleznete v sekci Inzerce.

 
Odečty RTN resp. ITN 2016 PDF Tisk Email
Pondělí, 07 Listopad 2016 13:58

Vážení členové,

jak jsme již dříve informovali na webu, případně jak Vás informovali Vaši delegáti, bude od letošního roku prováděn odečet indikátorů topných nákladů (ITN resp. RTN, "měřidel tepla") vždy koncem roku.

Odečty budou probíhat od 15.11.2016 do 6.12.2016. Přesný termín odečtu obdržíte na letáčku, který vám bude vhozen do poštovní schránky. Pozor! Uzávěrka po které není možné odečet provést je 31.12.2016.

Od 1.1.2016 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 269/2015, která jednoznačně určuje termín odečtu měřidel na konec zúčtovacího období.

Úpozorňujeme, že došlo k zpřísnění postihů za nezpřístupnění měřidel a za neúměrné "šetření" tepla pro vytápění na úkor ostatních nájemníků.

Bytový dům je spojitá soustava a nelze se tvářit, že pokud netopím tak nic nespotřebuji. Jistě to nefunguje tak, že když nepustíte radiátor tak máte v bytě teplotu jak venku. Teplo se i k vám dostává přes okolní vytápěné místnosti a je nutné počítat s úhradou. Nová vyhláška upravuje náklady za vytápění u takto extrémně spořících nájemníků. Rovněž postihuje i ty co extremně přetápějí.
Odečty se netýkají domů, které májí elektronická měřidla E-ITN s dálkovým odečtem. U těchto dojde k odečtu automaticky vždy 31.prosince.
Nájemníci, kteří nezajistí zpřístupnění v uvedený termín musí neprodleně kontaktovat odečitatele (rukou napsáno tel. číslo na letáčku) nebo fa INPO a informovat se na nejbližší možný náhradní termín! V případě neprovedení bude postupováno dle směrnice č.2/2016.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 17