Home Inzerce
Inzerce
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍ PODNIKÁNÍ PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Červenec 2019 11:42

Bytové družstvo v Orlové

nabízí k pronájmu prostory sloužící podnikání v komerční budově č.p. 1325, Masarykova třída v Orlové-Lutyni

Budova je dle PENB zařazena do Energetivké třídy C

 

Kancelář o výměře 12,60 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží, plocha pro výpočet nájemného je o výměře 19,19  m2 (poměrná část, sociálního zařízení, včetně chodeb).

Cena měsíčního nájemného činí částku ve výši  2.558,67 Kč bez DPH.

Měsíční zálohové platby(el. energie, teplo, voda) číní částku ve výši 390,-Kč bez DPH. K této částce za služby je nutno připočítat cenu za odvoz komunálního odpadu, která  je zúčtovávaná čtvrtleně poměrem podle skutečnosti.

Kancelář o výměře 12,70 m2 nacházející se ve 2. nadzemním podlaží.

Cena měsíčního nájemného číní částku ve výši  1058,33 Kč bez DPH. 

Měsíční zálohové platby (el. energie, teplo, voda) činí částku ve výši 740,-Kč bez DPH. K této částce za služby je nutno připočítat cenu za odvoz komunálního odpadu, která je zúčtovávaná čtvrtletně poměrem podle skutečnosti a cenu za úklid společných prostor, která  je zúčtovávaná měsíčně poměrem podle skutečnosti.

 

Bližší informace Vám budou sděleny na tel. čísle 596 540 114, 604 201 367-Monika Prokšová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Prohlídky prostor si lze domluvit na tel. čísle 596 540 105, 604 201 367-Zdeněk Piš, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

 
NABÍDKA UVOLNĚNÉHO BYTU PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Červenec 2019 09:59

 

 

NABÍDKA NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÉHO DRUŽSTEVNÍHO BYTU

Představenstvo Bytového družstva v Orlové

vyhlašuje výběrové řízení pro přidělení uvolněného družstevního bytu

č. 36, 1+3, 9. podlaží domu na ulici Na Stuchlíkovci 738, Orlová–Lutyně, podlahová plocha 59,08 m², lodžie 11,64 m², sklepní kóje 2,38 m², klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti budovy C.

Celková minimální cena základního, dalšího a mimořádného členského vkladu, spojená s právem na uzavření smlouvy o nájmu uvolněného družstevního bytu je stanovena usnesením představenstva ze dne 11. 07. 2019 ve výši

465 000,00 Kč.

Nabízený byt je po částečné rekonstrukci, dům je zateplen, plastové okno pouze v kuchyni, zasklená lodžie 11,64 m².

Nájem ve výši 4.000,- Kč/měs. se zálohou na vodu na 1 osobu, v předpise je zahrnuta splátka úvěru na rekonstrukci bytového jádra. U bytu nevznikl nárok na převod do osobního vlastnictví.

Prohlídka bytu se uskuteční dne 30. července 2019 (úterý) ve 14:00 hodin. Sraz zájemců je 5 minut před stanoveným začátkem prohlídky u předního vchodu do domu č. p. 738, Orlová – Lutyně.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Po prohlídce bytu nejpozději do 02. 08. 2019 do 1300 hod., je zájemce povinen do sídla Bytového družstva v Orlové, Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová-Lutyně doručit vyplněnou přihlášku, která bude k dispozici v místě prohlídky nebo na správě družstva (kancelář č. 22, 23), s uvedením částky, za jakou je zájemce ochoten družstevní podíl spojený s nájmem předmětného družstevního bytu nabýt. Tiskopis musí být doručen v zalepené obálce zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PŘIDĚLENÍ BYTU č. 36/738“ a adresa podavatele.

Přihlášky doručené po avizovaném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

O výsledku výběrového řízení budou zájemci informováni do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí představenstva. Bližší informace budou podány na tel. č. 596 540 114-5.

V případě, že vítězný zájemce z jakýchkoli důvodů na jeho straně neuzavře s družstvem „ Smlouvu o finančním vypořádání “, nebo do 10 dnů od uzavření této smlouvy neuhradí na účet družstva nabídnutou cenu (u nečlena družstva i základní členský vklad ve výši 500,00 Kč a zápisné ve výši 1 210,00 Kč), bude automaticky osloven zájemce, který se svou nabídkou uspěl v následujícím pořadí. Pokud nebude do výběrového řízení přihlášen žádný zájemce o přidělení uvolněného družstevního bytu, družstvo je oprávněno vypsat nové výběrové řízení.

V Orlové dne 12. 07. 2019

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lukáš Kačáni v.r. předseda představenstva