Home Inzerce
Inzerce
Nabídka uvolněného bytu PDF Tisk Email
Úterý, 24 Březen 2020 12:54

NABÍDKA NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÉHO DRUŽSTEVNÍHO BYTU

 

Představenstvo Bytového družstva v Orlové

vyhlašuje výběrové řízení pro přidělení uvolněného družstevního bytu

č. 7, 1+2, 3. podlaží domu na ulici Masarykova třída 1023, Orlová–Lutyně, podlahová plocha 43,48 m², sklepní kóje 2,38 m², klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti budovy B.

Celková minimální cena základního, dalšího a mimořádného členského vkladu, spojená s právem na uzavření smlouvy o nájmu uvolněného družstevního bytu je stanovena ve výši 430 000,00 Kč.

Nabízený byt je po rekonstrukci, dům je zateplen, plastová okna. Nájem ve výši 2.900,- Kč/měs. se zálohou na vodu na 1 osobu, v předpise je zahrnuta splátka úvěru na rekonstrukci domu. U bytu nevznikl nárok na převod do osobního vlastnictví.

Prohlídka bytu se uskuteční dne 01. 04. 2020 (středa) ve 14:00 hodin. Sraz zájemců s rouškami je 5 minut před stanoveným začátkem prohlídky u předního vchodu do domu č. p. 1023, Orlová-Lutyně.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Po prohlídce bytu nejpozději do 14. 04. 2020 do 1500 hod., je zájemce povinen do schránky sídla Bytového družstva v Orlové, Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová-Lutyně doručit vyplněnou přihlášku, která bude k dispozici v místě prohlídky nebo na správě družstva (kancelář č. 22, 23), s uvedením částky, za jakou je zájemce ochoten družstevní podíl spojený s nájmem předmětného družstevního bytu nabýt. Tiskopis musí být doručen v zalepené obálce zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PŘIDĚLENÍ BYTU č. 7/1023“ a adresa podavatele.

Přihlášky doručené po avizovaném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

O výsledku výběrového řízení budou zájemci informováni do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí představenstva. Bližší informace budou podány na tel. č. 596 540 114-5.

V případě, že vítězný zájemce z jakýchkoli důvodů na jeho straně neuzavře s družstvem „ Smlouvu o finančním vypořádání “, nebo do 10 dnů od uzavření této smlouvy neuhradí na účet družstva nabídnutou cenu (u nečlena družstva i základní členský vklad ve výši 500,00 Kč a zápisné ve výši 1 210,00 Kč), bude automaticky osloven zájemce, který se svou nabídkou uspěl v následujícím pořadí. Pokud nebude do výběrového řízení přihlášen žádný zájemce o přidělení uvolněného družstevního bytu, družstvo je oprávněno vypsat nové výběrové řízení.

 

 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Červenec 2019 11:42

 

Bytové družstvo v Orlové

nabízí k pronájmu prostory sloužící podnikání v komerční budově č.p. 1325, Masarykova třída v Orlové-Lutyni

Budova je zařazena do energetické třídy C

Kancelář o výměře 12,70 m² nacházející se ve 2. nadzemním podlaží.

Měsíční nájem ve výši  1058,00 Kč bez DPH, zálohová platba na služby (el. energie, teplo, voda) ve výši 740,-Kč bez DPH. Náklady za odvoz komunálního odpadu a úklid společných prostor, jsou účtovány čtvrtletně poměrem pronajaté plochy.

Kancelář o výměře 12,60 m² nacházející se v  1. nadzemním podlaží.

Celková plocha pronájmu je o výměře 19,19 m² vč. poměrné části plochy sociálního zařízení a společných prostor. Měsíční nájem ve výši  2558,67 Kč bez DPH, zálohová platba na služby (el. energie, teplo, voda) ve výši 390,-Kč bez DPH. Náklady za odvoz komunálního odpadu a úklid společných prostor, jsou účtovány čtvrtletně poměrem pronajaté plochy.

Kancelář o výměře 20,90 m² nacházející se ve 3. nadzemním podlaží.

Měsíční nájem ve výši  2592,37 Kč bez DPH, zálohová platba na služby (el. energie, teplo, voda) ve výši 1040,-Kč bez DPH. Náklady za odvoz komunálního odpadu a úklid společných prostor, jsou účtovány čtvrtletně poměrem pronajaté plochy.

Bližší informace Vám budou sděleny na tel. čísle 596 540 114, 604 201 367 - Nadja Mikesz,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //--> .

Prohlídky prostor lze dohodnout na tel. čísle 596 540 105, 604 201 367 - Zdeněk Piš,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript