Home Informace o TEPLE (ceny, PENB) Jak se (ne)odpojit od SMO
Jak se (ne)odpojit od SMO PDF Tisk Email
Pátek, 13 Březen 2015 10:43

Členské schůze samospráv čp. 954 , 955 a 956 požádaly představenstvo o zveřejnění dosud marného postupu při požadavku na odpojení od dodavatele tepla SMO m.a.s.

Členská schůze přijala toto usnesení:

  • Zveřejnit uvedené skutečnosti a požadavky samospráv čp. 954-956 na webových stránkách BD v Orlové včetně odpovědí dotčených stran.
  • Vyzvat představitele města, zastupitele, Radu města, SMO a poslance Ing. Hájka, aby neblokovali požadavky občanů města připojení na jiného dodavatele, který nabízí stejné služby za mnohem příznivější ceny. Omezování konkurence vede jen k poškozování občanů a nevytváří konkurenční prostředí pro snižování reálné ceny tepla.
  • Nájemníci nesouhlasí s  vyjádření kontrolní komise BD, která písemně kritizuje snahu předsedy BD o prosazování příznivější ceny tepla pro družstevníky. Tento postup se vymyká náplni Kontrolní komise a je v rozporu se zájmy členů BD. Členové samospráv požadují oslovit Odbor kontroly Ministerstva vnitra s žádosti o posouzení, zda nedochází k omezování práva občanů na výběr dodavatele tepla.  

Domy čp.954-956 prochází primární potrubí ČEZ Teplárenská umístěné v kanálu, který je ve vlastnictví SMO m.a.s. Tento přímý průchod přes dům nabízí využít levnějšího dodavatele tepla (ČEZ T) a snížení nákladů nájemníků o desítky tísíc Kč. ČEZ T je schopná nabídnout stejné služby za mnohem příznivější ceny. Proč se tedy nepřipojit? Konkurence neschopné SMO a její jediný akcionář Rada města Orlové se brání zuby nehty.  BD v Orlové požádalo SMO m.a.s. o možnost připojení na potrubí ČEZ z procházejícím kanálu, případně o snížení ceny na úroveň ceny ČEZ Teplárenské. Po zamítavém stanovisku SMO m.a.s byla oslovena Rada Města Orlové, která  rovněž vydala 10.9.2014 záporné stanovisko o využití pozemků města. Po podzimních volbách a s nástupem nové koalice jsme se najivně domnívali, že konečně dojde ke změně k postoji Rady města k nehorázným cenám tepla v Orlové. Marně.  Nová žádost ČEZ Teplárenské dopadla u nově zvolených představitelů stejně neúspěšně.