Home Info (nejen) pro správce
INFO pro správce
OKNA-VĚTRÁNÍ-PLÍSNĚ PDF Tisk Email
Středa, 23 Březen 2011 13:48

Závěry posudku TZÚS ohledně plísní v bytech. Klikněte ZDE.

 

Údržba a obsluha plastových oken. Klikněte ZDE.

 

Moderní způsob větrání. Klikněte ZDE.

 

Jak správně používat termostatické ventily. Klikněte ZDE.

 
Revize a kontroly PDF Tisk Email
Středa, 22 Prosinec 2010 07:41

Elektro revize společných prostor            1x za 5 let

Revize hromosvodů                                  1x za 4 roky

Kontroly hromosvodů                                1x ročně

Revize plynových rozvodů a zařízení        1x za 3 roky

Kontroly plynových rozvodů a zařízení      1x ročně

Preventivní kontroly PO                             1x ročně

Revize a kontroly PHP a hydrantů             1x ročně

Přehled revizí a lhůt k jejich provádění. Klikněte ZDE.

Bližší informace na TÚ. Závěry všech revizí a kontrol jsou uloženy v písemné podobě na BD a jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.

 
Odečty vodoměrů PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Listopad 2010 15:14

Odečty vodoměrů prováděny poslední víkend v listopadu slouží jako podklad pro vyúčtování služeb příslušného roku.

Správce vyvěsí v  dostatečně dlouhém termínu informaci s datem a časem odečtu.

Odečet provádí správce, tak že osobně zkontroluje stav vodoměrů (2-4 ks/byt), zda není mechanicky poškozen, je řádně zaplombován (na straně přítoku, výtoku a kroužek vodoměru). Opíše stav počítadla v m3 (tj. jen černá čísla před desetinou čárkou  Např. stav  00083,128 m3   zapíše jako 83 ).Zkontroluje stav původní na odečtovém listě, který by měl vykazovat nižší hodnotu, pokud nedošlo v průběhu roku k výměně. Protokol nechá podepsat nájemníkovi, který zodpovídá za správnost údajů.

Dále se provádí odečet patního vodoměru SV, případně TV a odečty ostatních vodoměrů v domě tj. prádelní, pro úklidovou službu, v pronajatých místnostech atd.

Odečet by měl být provedený v co možná nejkratším časovém úseku, aby  nevznikala odchylka mezi součtem vodoměrů v bytech a spotřebou na patě domu.

Odečtový list odevzdejte nejpozději do 5 pracovních dnů na TÚ BD.

Předčasný odečet: nájemník může požádat o odečet v jiném termínu tj. před datem, který je uveden na vývěsce. Např. odjíždí do lázní, nebo bude pracovně mimo bydliště atd. Odečet se provede stejným způsobem.

Po odevzdání proběhne na BD zápis doložených stavů a kontrola rozdílů spotřeb vody v bytech a na patě domu. Správce má možnost  kontrolovat spotřebu v jednotlivých bytech a upozorňovat na nepřiměřené odchylky.

Odečty je možné provádět i častěji než  jednou ročně, čímž se vyvarujeme vzniku chyb. Záleží jen na ochotě správce.

 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Strana 3 z 3