Home Info (nejen) pro správce
INFO pro správce
Družstvo a GDPR PDF Tisk Email
Středa, 13 Červen 2018 13:44
Celý článek...
 
Prezenční listiny k členské schůzi samosprávy PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:49

Sdělení BD k aktuálnosti členů samosprávy na prezenčních listinách

V návaznosti na zajištění aktuálnosti seznamu členů samosprávy na prezenčních listinách, sděluje BD, že prezenční listinu s aktuálním seznamem členů družstva a samosprávy, vytiskne správní úsek na vyžádání správce bezprostředně před konáním členské schůze.

S odkazem na § 635 zákona č. 90/2012 Sb., je na členské schůzi zastoupení člena samosprávy možné, plná moc však musí být písemná a musí v ní být určeno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzí. Jedna osoba může zastupovat maximálně 1/3 členů samosprávy, jinak platí, že takový zmocněnec nemá platně udělenou plnou moc. Zastupování na základě plné moci platí i v případě manželů, kterým náleží pouze společné právo nájmu k bytu či garáži. Udělená plná moc je pak součástí prezenční listiny, která tvoří přílohu zápisu členské schůze samosprávy.

Upozorňujeme správce, že hlasování nečlena bez udělení plné moci členem samosprávy, může mít vliv na platnost usnášení členské schůze, zejména pak na její hlasování.

 
Povinnosti správce PDF Tisk Email
Pátek, 04 Květen 2018 07:40

POVINNOSTI SPRÁVCE:

- svolává členské schůze samosprávy podle potřeby, nejméně však 1x do roka

- pořizuje zápis z jednání členské schůze, který s pozvánkou, prezenční listinou a přílohami odevzdá na sekretariát družstva do 15. dnů od konání schůze

- předává informace družstva určené členům

- předává nájemcům bytů proti podpisu předpis nájemného a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu, roční vyúčtování záloh na služby apod.

- provádí odečty vodoměrů, kontrolu jejich funkčnosti a neporušenosti plomb

- dohlíží na řádné provedení úklidu společných prostor, úklidu sněhu a posypu chodníků u domu

- kontroluje technický stav společných prostor v domě, upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracuje při jejich zajišťování

- předkládá členům samosprávy k projednání návrh plánu oprav dle pokynů technického úseku družstva

- měsíčně kontroluje umístění ručních hasicích přístrojů a vybavení hydrantů

- hlásí neprodleně případné závady na zařízení PO na technický úsek družstva

- hlásí neprodleně Policii ČR a družstvu poškození majetku ve společných prostorách

- objednává na družstvu údržbu společných částí mimo těch, které zajišťuje družstvo

- navrhuje úpravu tvorby dlouhodobé zálohy na opravy společných částí domu a způsob jejího čerpání v daném roce

- potvrzuje věcnou správnost přejímek oprav a prací provedených dodavatelsky

- kontroluje deratizační nástrahy, objednává jejich doplnění.

 

 

 

 

 

 
E-ITN PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Duben 2017 13:37

Na žádost samospráv jsou instalovány elektronické indikátory tepla E-ITN.

Výhodou těchto dálkových odečtů je zvýšení přesnosti odečtu bez nutnosti zpřístupnění bytu. Odečet neovlivňuje teplota v době mimo topnou sezónu tzv. letní odpar u RTN 02.

Nájemník si může provést kontrolu odečtených hodnot  za předchozí období v průběhu roku (nemusí si značit dílky pro vyúčtování). Životnost baterie je cca 10 let.

Podmínkou je instalace v celé zúčtovací jednotce, internetové připojení, servisní smlouva. Změna indikátorů za elektronické nemá vliv na úsporu tepla!

 

Jak pracují E-ITN se můžete dozvědět z návodu. Klikněte ZDE.

 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Strana 1 z 3