Home Formuláře - tisky
Formuláře-Tisky PDF Tisk Email
Úterý, 27 Červenec 2010 12:39
OBECNÉ       
 1. - žádanka oprav (PDF)    žádánka oprav (vyplňovací)  
 2. - důležitá telefonní čísla   (neplatí pro domy č.p. 728, 730, 731, 748, 854, 855,  867, 908, 921, 942, 956, 1022, 1030, 1031, 1051, 1052,  1203, 1211, 1213, 1216, 1219, 1220, 1231, 1232,  1237, 1238, 1245, 1249, 1250, 1253, 1262, 1264, 1267, 1271, 1273, 1275, 1276)
  - důležitá telefonní čísla  (platí jen pro domy č.p. 728, 730, 731, 748, 815, 816, 817, 818,  854, 855,  867, 908, 921, 942, 956, 1022, 1030,1031, 1051, 1052,  1203, 1211, 1213, 1216, 1219, 1220, 1231, 1232,  1237, 1238, 1245, 1249, 1250, 1253, 1262, 1264, 1267, 1271, 1273, 1275, 1276)

PRO SPRÁVCE

 1. - zápis čl. schůze 
 2. - pozvánka na členskou schůzi
 3. - prezenční listina
 4. - plná moc
 5. - vývěska
 6. - domovní řád
 7. - požární směrnice
 8. - úkolový list ,  úkolový list - sníh
 9. - formulář Požadavky oprav na rok ... (.doc formát) (.pdf formát)
 10. - povinnosti správce
 11. - formulář delegát / náhradník
 12. - formulář správce / zástupce
 13. - formulář -návrh kandidáta do představenstva / kontrolní komise

DOKUMENTY SPRÁVNÍHO ÚSEKU

ROZDĚLENÍ AGEND SPRÁVY DOMU DLE ČISLA POPISNÉHO:

č.p. 697- 956 Prokšová Monika

č.p. 1012- 1277 Kejklíčková Eliška

        1. - přihláška za člena družstva

        2. - evidenční list nájemce

        3. - oznámení počtu osob

        4. - oznámení korespondenční adresy

        5. - žádost o udělení souhlasu k přenechání bytu do podnájmu - (pozn. uzavírá se na BD)

        6. - žádost o prodloužení podnájmu pro stávajícího podnájemníka - ( pozn. uzavírá se na BD)

        7. - oznámení o ukončení podnájmu

        8. - přihláška k výběrovému řízení na přidělení uvolněného bytu

        9. - smlouva o převodu družstevního podílu - (Pozn: Smlouva se uzavírá na BD)

      10. - žádost o udělení souhlasu k podnájmu - (pozn. uzavírá se na BD)