Home Formuláře - tisky
Formuláře-Tisky PDF Tisk Email
Úterý, 27 Červenec 2010 12:39
OBECNÉ       
 1. - žádanka oprav (PDF)    žádánka oprav (vyplňovací)  
 2. - důležitá telefonní čísla   (platí pro dům č.p. 791)
 3. - důležitá telefonní čísla  (neplatí pro domy č.p. 791, 872)
 4. - důležítá telefonní čísla  (platí pro dům č.p. 872)

 

PRO SPRÁVCE

 1. -zápis čl. schůze         VYPLNĚNÝ VZOR
  V rubrice:  Info (nejen) pro správce Jak svolat členskou schůzi     naleznete informace jak správně svolat a zapsat jednání členské schůze
 2. - pozvánka na členskou schůzi
 3. - prezenční listina
 4. - plná moc
 5. - vývěska
 6. - domovní řád
 7. - požární směrnice
 8. - formulář Požadavky oprav na rok ... (.doc formát) (.pdf formát)
 9. - povinnosti správce
 10. - formulář delegát / náhradník
 11. - formulář správce / zástupce
 12. - formulář -návrh kandidáta do představenstva / kontrolní komise

DOKUMENTY SPRÁVNÍHO ÚSEKU

ROZDĚLENÍ AGEND SPRÁVY DOMU DLE ČISLA POPISNÉHO:

č.p. 697- 956 Prokšová Monika

č.p. 1012- 1277 Kejklíčková Eliška

        1. - přihláška za člena družstva

        2. - evidenční list nájemce

        3. - oznámení počtu osob

        4. - oznámení korespondenční adresy

        5. - žádost o udělení souhlasu k přenechání bytu do podnájmu - (pozn. uzavírá se na BD)

        6. - žádost o prodloužení podnájmu pro stávajícího podnájemníka - ( pozn. uzavírá se na BD)

        7. - oznámení o ukončení podnájmu

        8. - přihláška k výběrovému řízení na přidělení uvolněného bytu

        9. - smlouva o převodu družstevního podílu - (Pozn: Smlouva se uzavírá na BD)

      10. - žádost o udělení souhlasu k podnájmu - (pozn. uzavírá se na BD)