Home Formuláře - tisky
Formuláře-Tisky PDF Tisk Email
Úterý, 04 Srpen 2020 00:00
OBECNÉ       
 1. - žádanka oprav (PDF)     žádánka oprav (vyplňovací)  
 2. - důležitá telefonní čísla   (platí pro dům č.p. 791)
 3. - důležitá telefonní čísla   (neplatí pro domy č.p. 791, 872)
 4. - důležítá telefonní čísla   (platí pro dům č.p. 872)
 5. - žádost o povolení úprav v bytě

PRO SPRÁVCE

 1. - zápis čl. schůze         VYPLNĚNÝ VZOR
    V rubrice: Info (nejen) pro správce Jak svolat členskou schůzi naleznete informace jak správně svolat a zapsat jednání členské schůze
 2. - pozvánka na členskou schůzi
 3. - prezenční listina
 4. - plná moc
 5. - vývěska
 6. - domovní řád
 7. - zásady požární ochrany
 8. - formulář Požadavky oprav na rok ... (.doc formát) (.pdf formát)
 9. - povinnosti správce
 10. - formulář delegát / náhradník
 11. - formulář správce / zástupce
 12. - formulář -návrh kandidáta do představenstva / kontrolní komise

DOKUMENTY SPRÁVNÍHO ÚSEKU

ROZDĚLENÍ ČLENSKÉ AGENDY PODLE ČISLA POPISNÉHO:

č.p.   697 -   956    Mikesz Nadja

č.p. 1012 - 1277    Glacová Lucie       

        1. - přihláška za člena družstva

        2. - evidenční list nájemce

        3. - oznámení počtu osob

        4. - oznámení korespondenční adresy

        5. - žádost o udělení souhlasu k podnájmu - (pozn. uzavírá se na BD)

        6. - žádost o prodloužení podnájmu pro stávajícího podnájemníka - ( pozn. uzavírá se na BD)

        7. - oznámení o ukončení podnájmu

        8. - přihláška k výběrovému řízení na přidělení uvolněného bytu

        9. - smlouva o převodu družstevního podílu - (pozn: uzavírá se na BD)