Home Bydlení Ukládání věcí ve společných částech domu
Ukládání věcí ve společných částech domu PDF Tisk Email
Pondělí, 27 Srpen 2018 10:11

Ukládání odpadků, zařizovacích předmětů a jiných věcí ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, sklepní prostory)

S odkazem na Domovní řád a Zákon o požární ochraně je člen družstva (vč. uživatelů jeho bytu) povinen zdržet se odkládání věcí ve společných prostorách domu (osobní věci, zařizovací předměty, jiný materiál, odpad). Tímto dochází k porušování ustanovení § 30 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.  268/2011 Sb., která se týká obecně umísťování materiálů a zařizovacích předmětů v únikové cestě, a to tak, aby byla zachována volná průchodnost únikových cest (chodby, schodiště).

U chodby, popř. schodiště, se má za to, že se jedná o komunikační prostor, respektive únikovou cestu, kde lze z hlediska požární bezpečnosti umísťovat předměty pouze za podmínek, kdy nedojde k porušení požadavků vyplývajících z ustanovení zákona o požární ochraně.

Upozorňujeme tímto, že v případě porušení ustanovení zákona o požární ochraně orgány státního požárního dozoru disponují prostředky, jak postihnout zanedbání povinností, vyplývajících z předpisů o požární ochraně, kdy může být osobám, které zákon porušují, uložena pokuta.

Bytové družstvo v Orlové tímto vyzývá všechny uživatele bytů k dodržování výše uvedených povinností tak, že ve společných prostorách domu (chodby, schodiště, sklepní prostory) nebudou odkládány nebo umísťovány odpadky, zařizovací předměty, obuv či jiné věci.