Home Bydlení Společné členství manželů v BD
Společné členství manželů v BD PDF Tisk Email
Pátek, 24 Srpen 2018 08:57

Společné členství manželů v bytovém družstvu

Správa společného podílu

Stanovy Bytového družstva v Orlové spoluvlastnictví družstevního podílu jiných osob, než jsou manželé, vylučují (čl. 6 odst. 2). Společnými členy družstva mohou být pouze manželé (čl. 7 odst. 1).

Podíl ve společném jmění manželů

V souladu s § 578 ZOK obecně platí, že členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. Pro vznik společného členství manželů v bytovém družstvu však platí výjimka, neboť společné členství manželů v družstvu vzniká ze zákona v případě, kdy je družstevní podíl součástí společného jmění manželů (§ 739 odst. 1 ZOK). Manželé se tak mohou dohodnout, že družstevní podíl nebude ve společném jmění manželů, a nestanou se tak společnými členy. Občanský zákoník totiž umožňuje manželům dohodnout si rozsah společného jmění manželů jinak, než stanoví právní úprava. Může se jednat o režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i režim spočívající v rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu (§ 717 NOZ). Manželé se tak například mohou dohodnout, že družstevní podíl, který jeden z manželů nabyl před uzavřením manželství, bude spadat do společného jmění manželů. Nebo naopak se mohou dohodnout, že družstevní podíl, který nabyli v rámci manželství, bude ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů. V případě závažných dispozic s družstevním bytem (typicky převod družstevního podílu) je nutný souhlas obou manželů, pokud tedy nedošlo k zúžení společného jmění manželů a výlučným členem družstva a výlučným nájemcem předmětného družstevního bytu se nestal pouze jeden z manželů.

Stanovy družstva vznik ani zánik společného členství manželů nemohou vyloučit.

Pokud jsou manželé společnými členy bytového družstva, pak podíl vůči družstvu může spravovat kterýkoliv z manželů (§ 32 odst. 5 ZOK). To znamená, že právní jednání jednoho manžela vůči družstvu jsou závazná i pro druhého manžela.