Home Bydlení Společné členství manželů v BD
Společné členství manželů v BD PDF Tisk Email
Pátek, 24 Srpen 2018 08:57

Společné členství manželů v bytovém družstvu

Správa společného podílu

Stanovy Bytového družstva v Orlové spoluvlastnictví družstevního podílu jiných osob, než jsou manželé, vylučují (čl. 6 odst. 2). Společnými členy družstva mohou být pouze manželé (čl. 7 odst. 1).

 Podíl ve společném jmění manželů

V souladu s § 578 ZOK obecně platí, že členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. Pro vznik společného členství manželů v bytovém družstvu však platí výjimka, neboť společné členství manželů v družstvu vzniká ze zákona v případě, kdy je družstevní podíl součástí společného jmění manželů (§ 739 odst. 1 ZOK). Manželé se tak mohou dohodnout, že družstevní podíl nebude ve společném jmění manželů, a nestanou se tak společnými členy. Občanský zákoník totiž umožňuje manželům dohodnout si rozsah společného jmění manželů jinak, než stanoví právní úprava. Může se jednat o režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i režim spočívající v rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu (§ 717 NOZ). Manželé se tak například mohou dohodnout, že družstevní podíl, který jeden z manželů nabyl před uzavřením manželství, bude spadat do společného jmění manželů. Nebo naopak se mohou dohodnout, že družstevní podíl, který nabyli v rámci manželství, bude ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů. V případě závažných dispozic s družstevním bytem (typicky převod družstevního podílu) je nutný souhlas obou manželů.

Stanovy družstva vznik ani zánik společného členství manželů nemohou vyloučit.

Pokud jsou manželé společnými členy bytového družstva, pak podíl vůči družstvu může spravovat kterýkoliv z manželů (§ 32 odst. 5 ZOK). To znamená, že právní jednání jednoho manžela vůči družstvu jsou závazná i pro druhého manžela.