Home Bydlení Hlášení změn
Hlášení změn PDF Tisk Email
Pátek, 24 Srpen 2018 08:54

Hlášení změn

Nájemce družstevního bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti. Pro nájemce tato povinnost vyplývá z čl. 13 odst. i), Stanov družstva.

Vlastník jednotky je povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu do jednoho měsíce od nabytí jednotky, adresu, počet osob v domácnosti. To platí i pro případné změny údajů v oznámení. Pro vlastníka jednotky tato povinnost vyplývá z § 1177 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb.