Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví člena Tisk
Pátek, 04 Květen 2018 07:23

Převody družstevních jednotek do osobního vlastnictví členů družstva

Představenstvo Bytového družstva v Orlové schválilo dne 20.04.2017 usnesením č. 57/04/2017 realizaci oprávněných převodů družstevních jednotek do vlastnictví členů družstva pouze v termínu k 31. prosinci kalendářního roku s platností od 1.5.2017 s cílem eliminovat problémy v oblasti vedení účetnictví, daní, případných doplatků úvěrů a vyúčtování služeb. Idividuální převody družstevních jednotek do vlastnictví členů družstvo umožňuje jen tzv. oprávněným členům, a to v případech, kdy člen družstva - nájemce družstevní jednotky vyzval družstvo k uzavření smlouvy o převodu jednotky do jeho vlastnictví, když jednotka se nachází v domě družstva uvedeného v § 24, zákona 72/94 Sb., a to nejpozději do 30. 6. 1995. Družstvo realizuje tyto převody nadále na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (viz přechodná ustanovení § 3028 odst. 3, § 3063 NOZ platného od 1. 1. 2014, resp. zákona 311/2013 Sb., zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů).