Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví člena Tisk
Pondělí, 14 Prosinec 2020 00:00

Převody družstevních jednotek do osobního vlastnictví členů družstva

Usnesením shromáždění delegátů Bytového družstva v Orlové č. 1.1., ze dne 08.02.1999, bude každému členu družstva, který vyzval družstvo k uzavření smlouvy o převodu jednotky do jeho vlastnictví, když jednotka se nachází v domě družstva uvedeného v § 24, zákona 72/94 Sb., a to nejpozději do 30.06.1995, právo na převod zachováno do 31.12.2030.

Představenstvo Bytového družstva v Orlové schválilo dne 20.04.2017 usnesením č. 57/04/2017 realizaci oprávněných převodů družstevních jednotek do vlastnictví členů družstva pouze v termínu k 31. prosinci kalendářního roku s platností od 1.5.2017, s cílem eliminovat problémy v oblasti vedení účetnictví, daní, případných doplatků úvěrů a vyúčtování služeb.

Družstvo realizuje tyto převody nadále na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (viz přechodná ustanovení § 3028 odst. 3, § 3063 OZ platného od 01.01.2014, resp. zákona 311/2013 Sb., zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů).