Home Bydlení Pozdní platby nájemného
Pozdní platby nájemného PDF Tisk Email
Čtvrtek, 20 Srpen 2015 10:12

Pozdní platby nájemného

Hlavní pozornost družstvo zaměřuje na notorické dlužníky či dlouhodobé neplatiče. Finančně postiženi však jsou i ti uživatelé bytů, kteří sice nevytvářejí dlouhodobé či trvalé dluhy vůči družstvu, ale neplatí nájem včas. V souladu s platnými právními předpisy družstvo plně využívá svého práva na přednostní zaúčtování úroků. Výši zákonných úroků družstvo stanoví dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, takže dojde-li platba nájmu na účet družstva po 5. dni splatnosti nájmu, je družstvo oprávněno zaúčtovat plátci zákonný úrok z prodlení.

Výši zákonných poplatků z prodlení pro oblast placení za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů, tedy za služby, stanoví zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění. Družstvo si ze zaplacené částky nájmu nejprve odúčtuje vypočtený úrok z prodlení a teprve poté zbylou částku zaúčtuje jako platbu nájmu. Protože však zbylá částka nebude představovat plnou výši předepsaného nájmu, vznikne pozdnímu plátci dluh ve výši zaúčtovaného úroku z prodlení.

Jakékoli – tedy i relativně malé - dluhy členů družstva – nájemců představují postupně zvětšující se finanční zátěž pro družstvo. Družstvo proto plně využívá všech zákonných možností, kterými chce donutit všechny nájemce družstevních bytů platit nájem nejen v plné výši, ale hlavně včas. Důsledné zaúčtovávání úroků z prodlení tak, jak to zákon umožňuje, se jeví jako jeden z nejúčinnějších způsobů zajištění řádných plateb nájmu.

Obdobný postup jako vůči pozdně platícím nájemcům družstevních bytů platí i pro vlastníky bytů, či nebytových jednotek (garáží).

Dluhy mohou připravit družstevníka o byt

Existence exekutorských úřadů a jejich činnost vnesla potřebný neklid do řad dlužníků. Zásadně totiž nabourala vžitou představu mnoha lidí, že nemá-li dlužník peníze na úhradu dluhu, nemůže se mu nic stát a věřitel si na něm nic nevezme. Opak je však pravdou. Dluhy se platí nejen penězi, ale i majetkem dlužníka. Takovýto způsob úhrady dluhu zajišťují právě exekutorské úřady. Dopad ruky exekuce na dlužníka by neměl být nikdy podceňován. To platí zejména pro nájemce družstevních bytů. Málokterý z nich totiž ví, že pro věřitele se stává jedním z nejjednodušších způsobů zajištění dlužné částky vydání exekučního příkazu k postižení družstevního podílu - členských práv a povinností, kdy je družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku jsou uspokojeny dluhy věřitele/věřitelů.